Annonce
Den lille Avis

Skole øger indsatsen mod ordblindhed

Mie Askjær Midtgaard fra Ordblindetalent.dk og skoleleder Karl Plougstrup-Petersen fra Nørre Snede Skole er med til at lancere et nyt projekt, der skal hjælpe ordblinde elever - og deres forældre. Foto: Peter Hald
Nørre Snede Skole tager hul på omfattende projekt mod ordblindhed. Forældre inddrages også.

Nr. Snede: Når det nye skoleår begynder i august, vil Nørre Snede Skole være klar med en meget opgraderet indsats mod ordblindhed.

- Vi sætter fuld fokus på ordblinde elever, da omkring syv til otte procent af befolkningen er ordblinde, men på Nørre Snede skole ligger det over 10 procent. Derfor er det vigtigt, at vi er helt skarpe på at hjælpe vores elever, og at vi også kan klæde forældrene på til at hjælpe deres børn, siger skoleleder Karl Plougstrup-Petersen.

Nørre Snede Skole har nu indgået en aftale med en ekstern konsulent, Mie Askjær Midtgaard fra Ordblindetalent.dk, som skal vejlede skolen. De fleste af midlerne til projektet, omkring 150.000 kroner, har skolen søgt hjem via en pulje, som blev oprettet ved sidste budgetforlig i kommunen.

Annonce

Karl Plougstrup-Petersen glæder sig meget til at komme i gang. Han ved af personlig erfaring, hvor svært det kan være at kæmpe med ordblindhed.

- Jeg er selv ordblind i moderat grad, og det har da været en udfordring. Ordblindhed kan være arveligt, og mine to døtre kæmper også med det. Men nu om dage er der meget mere hjælp at hente end før i tiden, siger han.

Forældre kommer med

Netop det faktum, at ordblindhed kan være arveligt, har medført, at Nørre Skoles kommende projekt i høj grad også vil involvere forældrene.

- Det kan være svært at hjælpe sit barn, hvis man som forældre selv er udfordret af ordblindhed, så vi vil prøve at give forældrene nogle gode redskaber, siger Karl Plougstrup-Petersen.

Ordblindhed

Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget for skriften.

Opfattelsen af ordblindhed er ved at ændre sig, og det er positivt, understreger konsulent Mie Askjær Midtgaard fra Ordblindetalent.dk.

- Det har jo vist sig, at mange ordblinde udvikler stærke talenter på andre områder, og en del af dem bliver succesfulde iværksættere. De har været vant til at kæmpe, og de har oparbejdet en stor viljestyrke, siger Mie Askjær Midtgaard, der er uddannet læsevejleder.

- Når vi finder talenterne hos de ordblinde, så de får troen, viljen og redskaberne til at fungere på lige fod med deres klassekammerater, siger konsulent Mie Askjær Midtgaard. Foto: Peter Hald

I de ikke altid så gode gamle dage blev de ordblinde beskyldt for at være dårligt begavede, men selv om moderne forskning viser, at det ikke har noget på sig, så er det stadig forbundet med skam og fordomme at være ordblind.

Og hvis ikke de ordblinde får den rette hjælp, så vil de støde mod mange problemer. De kan få svært ved at fuldføre en videregående uddannelse, og deres selvværd kan lide et knæk.

Men der er hjælp at hente.

- Det handler om at give de ordblinde elever troen på egne evner og redskaberne til at kunne fungere på lige fod med deres klassekammerater. Og så er det generelt uhyre vigtigt, at vi er åbne omkring ordblindhed, så vi kan få udryddet alle misforståelserne og gøre det naturligt at snakke om, understreger Mie Askjær Midtgaard.

Annonce

Teknologi kan hjælpe

Moderne teknologi kan være et meget effektivt redskab:

- Der er sket store fremskridt med hjælpemidlerne. Læse- og skrive-teknologi, ofte bare kaldet LST, er blevet udbredt. Man kan komme langt med både computeren og en mobiltelefon. Ved for eksempel at bruge “tale-til-tekst”, hvor eleven indtaler, undgår man, at eleverne bliver bremset i deres skriveproces, fordi de ikke skal forholde sig til at stave hvert enkelt ord. Måske får de skrevet ti sætninger frem for tre ord på samme tid, hvilket yderligere smitter af på motivationen og selvværdet, forklarer Mie Askjær Midtgaard.

Men det er ikke gjort med teknologi alene, understreger hun. Der skal arbejdes på mange områder. Det er en af årsagerne til, at man udover de ordblinde vil inddrage lærere og forældre på vej mod at skabe en ordblindevenlig skole.

En forøget indsats mod ordblindhed kan give hele undervisningen et generelt løft, og undersøgelser har vist, at alle elever kan have gavn af en ordblindevenlig undervisning, siger Mie Askjær Midtgaard.

Karl Plougstrup-Petersen er enig:

- Samarbejdet i de enkelte klasser bliver bedre, og ordblinde elever vil opleve fremskridt og trives bedre, siger han.

Efter sommerferien går projektet i gang for alvor. Lærerne kommer på kurser, og skolens læsevejleder er selvfølgelig med som tovholder.

Annonce
Annonce
Den lille Avis

Gyvelborg fik shelterpladser

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Den lille Avis

Aktivitetsråd er på plads

Den lille Avis

Fortsat fart på Sebastian Øgaard

Den lille Avis

En verdensstjerne vender hjem

Den lille Avis

DF er klar med ni kandidater

Annonce