Annonce
Digeposten

Må man grænsehandle og besøge sin bedstemor i Tyskland? Vi giver dig overblik over de nye rejseregler

Der er i februar 2021 igen kommet nye rejseregler. Vi forsøger at give dig overblikket. Arkivfoto: Palle Hedemann
7. februar kom der igen nye rejserestriktioner, hvor der blandt andet blev indført krav om isolation efter et besøg i udlandet. Men hvilke regler gælder egentlig, og hvornår skal man testes og gå i isolation. Vi forsøger at give dig et overblik her.

Informationerne vedrørende test ved indrejse er præciseret lørdag den 13. februar kl. 9.

Sønderjylland: Forvirringen er - næsten - total.

Der er her den 7. februar 2021 igen kommet nye og skærpede regler i forbindelse med rejser til og fra Danmark. De skærpede restriktioner betyder, at du skal lade dig teste højst 24 timer efter indrejsen. Hvis du bor i grænselandet, kan du dog nøjes med at fremvise en negativ test, der er højst syv dage gammel. Derudover er der nu krav om 10 dages isolation, når man rejser ind i landet.

Den nye bekendtgørelse gælder fra den 7. februar 2021 og indtil videre frem til 1. marts 2021.

Vi prøver her at give dig et overblik over de gældende danske regler - altså de regler, der gælder for danskere, der rejser over grænsen fra Tyskland til Danmark.

Grundreglerne i forbindelse med test

Hvis du rejser ind i Danmark over en sø- og landegrænse, skal du have taget enten en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for covid-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Annonce

Undtagelserne i forbindelse med test

Der er nogle generelle undtagelser fra kravet om test. De omfatter børn under 15 år, personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en test, personer der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget test, eller personer, der tidligere har været smittet med covid-19. Tidligere smittede skal kunne fremvise dokumentation for et positivt testresultat for covid-19, som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage gammelt og højst 12 uger gammelt.

Derudover er man også fritaget for kravet om test ved indrejse, hvis man rejser ind i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet. Man vil dog skulle kunne fremvise en negativ PCR-test, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel, for at være undtaget isolationskravet, når du vender tilbage til Danmark.

Annonce

Bopæl i grænselandet

Man er også fritaget for kravet om test, hvis man har fast bopæl i grænselandet. Det er dog et krav, at du kan fremvise dokumentation for et negativt testresultat for covid-19, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel.

Annonce

Grundreglerne omkring isolation

Når du indrejser i Danmark fra udlandet, skal du straks efter indrejsen  gå i isolation i 10 dage. Det gælder også, selvom du er testet negativ for covid-19 forud for og i forbindelse med indrejsen. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark.

Annonce

Afbrydelse af isolation

Det er i en række tilfælde lovligt midlertidigt at bryde isolationen. Det gælder, hvis man søger nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder for at få foretaget en covid-test, når man skal besøge en nærtstående, der er alvorlig syg eller dørende, når man skal deltage i begravelse eller bisættelse af en nærtstående, hvis man skal være tilstede ved sit barns fødsel, eller hvis man skal deltage i en retssag.

Annonce

Undtagelser fra krav om isolation

Der er visse tilfælde, hvor man ved indrejse er undtaget for kravet om at gå i ti dages isolation. De vigtigste undtagelser er for personer, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet. Her er det dog en betingelse, at man kan fremvise en negativ PCR-test, der er højst syv dage gammel.

Personer, der indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse for at udøve fastsat eller aftalt samvær med et barn i udlandet, eller mindreårige unge, der indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse for at have aftalt samvær med sin forælder, er ligeledes fritaget.

Personer, der indrejser i Danmark efter at have besøgt en nærtstående i grænselandet, er også undtaget for isolationskravet, og endelig er personer, der kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange inden for de seneste 30 dage - for eksempel - pendlere, fritaget.

Endeligt gælder, at hvis du er tidligere smittet med covid-19, vil du også være undtaget fra kravet om at gå i isolation. Det forudsætter, at du kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat efter samme regler om ved fritagelse for test.

Hvad er "nærtstående"?

Følgende persongruppe omfattes af begrebet nærtstående: 

Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbarn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Digeposten

Tre tips til den giftfri have

Digeposten

Genforeningsprojekt får donation

Digeposten

Kære læser: To bliver til én

Annonce