Annonce
Digeposten

På med vandreskoene og kom ud i naturen

Marskstien er 54 kilometer lang i sin fulde længde. Heldigvis er der en række stisløjfter på mellem 2,7 kilometer og 12 kilometer. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard
Annonce

Tønder Kommune: Det kan godt være, at vi må undvære familie, venner og hyggeligt samvær. Men heldigvis er naturen stadig åben, og i Tønder Kommune er der masser af muligheder for frisk luft til hjernen. Naturen ligger lige uden for vores dør, og de fleste steder er der god plads til alle - så rigeligt endda.

Her har vi fundet et par gode steder frem. Men der er mange andre. Det er bare med at få kaffen brygget og komme afsted.

Sølsted mose byder på gåture, der blandt andet finder sted på såkaldte boardwalks. Derudover er der et rigt fugleliv og naturen er helt unik. Arkivfoto: Claus Thorsted
Annonce

Draved Skov

Draved Skov er det største stykke urørte skov i Danmark, og her har man en unik mulighed for at opleve, hvordan danske skove så ud for tusinder af år siden. I Draved Skov finder man blandt andet den sjældne småbladede lind og andre gamle danske træsorter.

Når man færdes i Draved Skov, er det en fordel at have gummistøvler på, da jorden kan være meget fugtig og blød. Der findes to vandreruter, hvor den ene primært går ad større veje og stier, mens den anden både går ad større stier og små vandrestier i moseområder.

Der er flere afmærkede vandreture. Den vestlige tur på omkring to kilometer, og den østlige, som er cirka dobbelt så lang.

Den vestlige tager gennem den ung birkeskov, gammel lindeskov og til åben højmøse. Man kan forlænge denne tur ud til fugletårnet i Kongens Mose.

Den østlige tur går både på større stier og små vandrestier gennem moseområder. Her passeres gammel løvskov. I Gråbjerg Mose kan du følge træernes indvandring i en tidligere åben højmose og mellem Peder Juuls Vej og Østre Korsvej ses et stort område, der efter hugst af nåletræerne er udlagt til naturlig tilgroning.

Kilde: Naturstyrelsen

Annonce

Vongshøj

Sønderjyllands højeste punkt er Vongshøj. På toppen af Løgumbjerge ligger en gruppe på omkring 50 gravhøje. Vongshøj ligger højest, og den prydes af et fem meter højt tårn. Et sagn fortæller, at kæmpen Vong ligger begravet i højen.

På tårnet, der er 67 meter over havet, er der frit udsyn over landskabet. Udsigten over hedeslette og bakkeøer er storslået. Mod vest ses klitterne på Rømø og Sild, mod syd ses Tønder og Tinglev, mod øst bakkelandskabet ved Aabenraa og mod nord anes Ribe Domkirkes borgertårn. I klare nætter kan blinken fra fyret på Blåvandshuk skimtes. Ved indkørslen til rastepladsen ved Løgumgårde starter stien til Vongshøj. Turen derop tager omkring en halv time og går gennem et bakket område med en lille skov med krogede træer. Små træbroer fører over de rislende bække, som bryder stilheden. I skoven er der bøg, egekrat, bæverasp og røn. I skovbunden dominerer skovsyre og stor fladstjerne.

Kilde: Visit Denmark

En bonus ved at gå en tur i naturen er, at man kan observere det rige fugleliv på vores egn. Her er det et par traner, som fotografen har fanget i Draved Skov. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard
Annonce

Marskstien

På den 54 km lange vandrerute oplever du det helt særlige marsklandskab.

På stien oplever du desuden alt fra diger og pumpestationer til marsklandskab, kanaler og søer med enestående natur og fugleliv.

På kanten af marsken går du gennem en række særegne byer. Tønder, Møgeltønder og Højer er placeret på gesten. Rudbøl og Nørremølle er de eneste byer bygget på diger i Danmark.

Har du ikke mod på at tage hele turen, er den inddelt i en række stisløjfer, der er mellem 2,7 og 12 km., så der er lidt for enhver.

Tre ruter på henholdsvis 4,2 kilometer, 9,4 kilometer og 12 kilometer har start fra Højer Mølle. Tre andre på henholdsvis 2,7 kilometer, 4,2 kilometer og 11,4 kilometer har start fra Rudbøl.

Derudover kan du gå en rute fra torvet i Tønder på 11,2 kilometer, og en rute fra Lægan Pumpestation på 5,3 kilometer.

Kilde: Toendermarsken.dk

Annonce

Spidsbjerg og Kirkeby Plantage

Man behøver ikke vælge Lakolk strand, hvis turen går til Rømø. Øen bugner af muligheder, og der er masser af grund til at søge lidt væk for de allermest besøgte steder.

Et godt bud er at besøge Spidsbjerg i Kirkeby Plantage, hvor du bliver belønnet med øens - velnok - smukkeste udsigt.

Gå gennem lyngen og bestig de 50 træ-trappetrin til Rømøs højeste punkt. Her er der udsigt over en parabel-klit, der mod vest fortoner sig ved Slagtebænken med et kig til havet. Mod syd er der udsigt til Havneby, færgen og den tyske ø, Sild. Og mod nord kigger man hen over Kirkeby Plantage til Rømø-dæmningen og i klart vejr skimtes Esbjerg i horisonten.

En dejlig gåtur - som ikke er afmærket - følger toppen af klitterne gennem det åbne landskab med klithede.

Kirkeby Plantage er den største af plantagerne på Rømø, og den gemmer på åbne områder med moser, strandeng og en lille, idyllisk skovsø, Hviddal sø.

Gul vandresti fra en af de to p-pladser ved Havnebyvej følger en fire kilometer lang rundtur i Kirkeby Plantage - som også fører dig til Spidsbjerg.

Kilde: Naturstyrelsen

Annonce

Sølsted Mose

Sølsted mose er et spændende moseområde, der netop har gennemgået en omfattende naturgenopretning. I det næringsfattige miljø trives specielle planter, blandt andet den insektædende soldug, tørvemosser og porse. Mosen har også sit eget specielle fugleliv. Her yngler trane, rørhøg, rørdrum og den rødrygget tornskade, ligesom sangen fra nattergal, blåhals og mange andre sangfugle kan høres i området.
Sølsted Mose er ligeledes det eneste sted i Danmark, hvor den sjældne fisk dyndsmerling yngler.
Fra parkeringspladserne er der direkte adgang til et godt stisystem med udsigtspunkter, boardwalk og informationstavler.
Kilde: Tønder Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Digeposten

Her landede støtten

Annonce