Annonce
Digeposten

Stort projekt skal hjælpe dyr og planter i Brede Å

Man kan allerede fange store fisk i Brede Å. Her er det femårige Anna Feddersen, som har fanget en gedde på 91 cm. Nu får fiskene endnu bedre forhold. Privat arkivfoto
Brede Å Lystfiskerforening og Tønder Kommune er klar til at starte et stort projekt i Brede Å sammen med en række fonde, DTU Aqua i Silkeborg og Danmarks Sportsfiskerforbund. Alt sammen til gavn for dyr og planter i og ved åen.
Annonce

Tønder: Til sommer går et projekt i Brede Å i gang. Projektet går ud på at etablere fem stryg i Brede Å og Lobæk. Strygene kommer til at ligne naturlige stryg med lavt vand, hurtig strøm og masser af sten og grus på bunden. De nye stryg vil forbedre forholdene for dyre- og plantelivet i Brede Å, da mange arter lever på de iltrige, grusede og lavvandede strækninger i vandløbet.

Annonce

Intenst arbejde

Brede Å Lystfiskerforening har det seneste år arbejdet intenst på at skaffe penge til projektet ved at søge diverse fonde og tilskudsordninger. Det er lykkedes foreningen at få samlet knap to millioner kroner fra 15. Juni Fonden, Markus Jebsen Naturpulje, Dansk Laksefond og Den Jyske Sparekasse samt foreningens egne midler. Projektet støttes desuden af DTU Aqua i Silkeborg, Danmarks Sportsfiskerforbund og Tønder Kommune, som står for at gennemføre projektet.

- Det bliver det vildeste og fedeste projekt, vi endnu har lavet i Brede Å, og det er et stort skridt på vej mod at få større fiskebestande og mere natur i Brede Å, siger Torben Hansen, der er formand for Vandplejen i Brede Å Lystfiskerforening i en pressemeddelelse.


Det bliver det vildeste og fedeste projekt, vi endnu har lavet i Brede Å, og det er et stort skridt på vej mod at få større fiskebestande og mere natur i Brede Å

Torben Hansen


Annonce

Kommunal begejstring

Borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen, er også begejstret for projektet.

- Vores store vandløb er særdeles attraktive i sportsfiskersammenhæng og rummer mulighed for unikke oplevelser, som vi gerne vil have flere får del i. Vi håber, at projektet her kan give en større bestand af fisk i Brede Å, og dermed give endnu flere muligheden for at få en god oplevelse med fiskestangen i Tønder Kommune, siger Henrik Frandsen i pressemeddelelsen.

Ud over at genskabe gode forhold for fisk, smådyr og planter er formålet også at skabe bedre vilkår for formidling af livet i vandløbene. På de lavvandede stryg udlægges der store sten, så man kan komme tørskoet ud midt i åen.

- De fem nye stryg vil utvivlsomt få stor rekreativ værdi for de lokale, fordi de ligger let tilgængeligt i ådalen, hvor stisystemer passerer tæt forbi. Strygene vil derfor også kunne danne basis for øget liv og aktivitet ved åen for lystfiskere, skoler og naturinteresserede, slutter Torben Hansen.

Projektet i Brede Å

Ud over at strygene vil være perfekte levesteder for mange sjældne smådyr - som slørvinger, døgnfluer og vårfluer - så kommer de til at fungere som optimale gydeområder for særligt beskyttede arter som flod- og havlampret samt snæbel. Men også arter som laks og ørred vil få stor gavn af de nye stryg.

Brede Å´s Lystfiskerforenings udsætninger af ørred-smolt er stoppet i år, fordi foreningen satser på at forbedre de fysiske forhold i Brede Å og dens tilløb, så bestanden bliver 100 procent selvreproducerende. 

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Digeposten

Diamantbryllup

Annonce
Forsiden netop nu
Digeposten

Nyt menighedsråd på plads

Digeposten

Julestemningen blev bragt ud i byen

Annonce