Annonce
Digeposten

Tøndermarsk Initiativet - tiden der går, tiden der kommer

Mange vil gerne vide mere om Tøndermarsken og Tøndermarsk Initiativet. Højskoler, politikere, hollandske naturdirektører, journalister, filmhold og mange flere har i årets løb valgt at lægge vejen forbi. Her er det besøgende fra Jyderup Højskole. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

2018 har indtil nu været et hektisk år og alt tyder på det høje gear bliver fastholdt i 2019. Her får du en beskrivelse af de enkelte spor og et kig i krystalkuglen.

Annonce

Tøndermarsk Initiativet består af seks projektspor:

Byomdannelse i Højer

Højer Byfond

Ruter, stier og formidling

Klimatilpasning Vidåen

Klimatilpasning i Tønder midtby

Erhverv og turisme

Alle projekter kører planmæssigt.

Højer Byfond stod i 2018 bag den første udgave af Højer Håndværks Festival, hvor gamle håndværk og arbejdende værksteder blev præsenteret. Festivalen kommer igen til næste år. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet
Annonce

Byomdannelse i Højer

I Marskbyen Højer er byomdannelsen gået ind i sidste fase, før maskinerne for alvor sættes ind. Udviklingsplanen for byen blev offentliggjort i juni og er klar til at komme ud og leve. Valg af rådgiver til design og projektering af gader og byrum er i udbud, og maskinerne vil gå i jorden i Højer i løbet af 2019.

Den 2. januar blev Højer Byudvikling Aps stiftet. Selskabet består hovedsageligt af lokale anpartshavere og har til formål at udvikle Højer og omegn, så det bliver mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i området, samt ikke mindst - at flytte dertil. Det kan blandt andet ske ved opkøb og efterfølgende renovering af ejendomme, som derefter sælges eller udlejes. Men selskabet kan gå ind i alle former for aktiviteter, der kan fremme udviklingen i Højer og omegn. Højer Byudvikling er netop nu ved at renovere Storegade 23 i Højer i tæt samarbejde med Tøndermarsk Initiativet.

Mange har benyttet sig af muligheden for støtte hos Højer Byfond. Nye tag, døre og vinduer pryder flere og flere af de bevaringsværdige huse i Højer. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet
Annonce

Højer Byfond

Håndværkere er blevet en fast del af bybilledet i Højer. Private kan søge penge fra Højer Byfond, til restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige og fredede huse. Det skal styrke byens særegne kulturmiljø. Hvis man investerer i nye døre, nyt tag, skorsten eller facade, kan man få op til 50 procent i støtte af fonden og op til 70 procent, hvis man ønsker at få nye vinduer i sit bevaringsværdige hus. Det har foreløbigt givet 54 ansøgninger, og fonden håber, at endnu flere følger trop i 2019. Næste ansøgningsfrist er den 15. februar 2019.

Højer Byfond stod i 2018 bag den første udgave af Højer Håndværks Festival. Carsten Panduro blev sat sig i spidsen for arbejdet med festivalen, hvor gamle håndværk og arbejdende værksteder blev præsenteret, samtidig med at Smag på marsken og det rullende madværksted fandt sted. Højer Håndværks Festival var godt besøgt og ideen er så god, at festivalen er kommet for at blive.

Annonce

Ruter, stier og formidling

Marskstien åbnede i en testversion den 29. juni 2018. I 2019 vil Marskstien åbne i sin endelige version med tre store formidlingsstationer ved Højer Mølle, Vidåslusen og Lægan pumpestation. Arkitekt tegnestuen JAC Studios skal stå for indretningen af de tre stationer. Stisløjfer, fugleskjul og shelters vil også komme på plads i løbet af næste år.

Der er kommet mange tilbagemeldinger på testversionen af Marskstien, og kortmaterialet bliver revet væk fra hylderne. Det i en hastighed der har overrasket positivt. De mange henvendelser er kommet ind via en app, via mails og på projektkontoret i Højer. Forslag og input vil nu blive behandlet, før den endelige version af Marskstien åbner i 2019.

Annonce

Klimatilpasning Vidå

Som følge af klimaændringer og forhøjet vandstand kan behovet for klimatilpasning ikke længere opfyldes ved etablering og forhøjelse af diger. Ved at opbygge reservoirkapacitet langs Vidåen skal klimatilpasning og styrkelse af naturmæssige områder kombineres. I tilknytning til Vidåen er det formålet at skabe reservoirkapacitet til opmagasinering og forsinkelse af vandet for at imødekomme risikoen for oversvømmelse. I løbet af året har der været individuel lodsejerorientering i forhold til aktuelle områder i Tøndermarsken, og en ansøgning til EU Life blev sendt afsted i september. Erfaringen siger, at den forventede behandlingstid er omkring ni måneder.

Annonce

Klimatilpasning i Tønder midtby

Mandag den 5. november blev Tønder Byrums- og klimatilpasningsplan offentliggjort på et borgermøde på Tønder Rådhus. Over 100 personer mødte op for at høre om planen, der skal være med til at løse problemer med stigende regnmængder og samtidig synliggøre midtbyens potentialer. Byrums- og klimatilpasningsplanen er i høring frem til 4. december 2018. Du finder den på Tønder Kommunes hjemmeside under høringer. I første kvartal af 2019 vil der blive fundet rådgivere til de enkelte projekter, der ligger i planen.

Annonce

Erhverv og turisme

Projektleder Julie Bjerre Hermansen er kommet godt i gang. Hun havde første arbejdsdag 15. august som Tøndermarsk Initiativets Destination Development Manager, og hun flyttede ret hurtigt til Højer i det nyåbnede Marsk Hotellet. Hun er i fuld gang med at kontakte samarbejdspartnere og lave markedsføringsaftaler. Hendes fokus er særligt på udvikling af den lokale og regionale madkultur, udvikling af overnatningskapacitet og udvikling af aktive ferieformer i Tøndermarsken, herunder vandring og cykling.

Annonce

Sidespor

Ud over projektsporene følger og samarbejder Tøndermarsk Initiativet med aktørerne bag Arla Fondens MADlejr i Højer. Realdania By & Byg er ved at restaurere den gamle tyske præstegård samt to nærliggende bygninger - en villa fra 1906 og en lade fra 1700-tallet og i skoleåret 2019/2020 åbner madlejren, der vil blive besøgt af 70 skoleklasser årligt.

Eventpuljen i Tøndermarsk Initiativet støtter arrangementer i og omkring Tøndermarsken. I 2018 har puljen således støttet Kiers Gaards venner til indkøb af et mobilt mosteri, Højer Village Art Projekt, Tønder Street Food Festival og Højer Art Jam. Derudover har projektets ansatte stået for fotokurser i Slotfeltladen og taget imod besøg fra hele landet samt Tyskland og Holland.

Mange vil nemlig gerne vide mere om Tøndermarsken og Tøndermarsk Initiativet. Højskoler, politikere, hollandske naturdirektører, danske og tyske journalister, filmhold og mange flere har i årets løb valgt at lægge vejen forbi. Vil du også gerne vide mere om Tøndermarsk Initiativet, kan du abonnere på vores nyhedsbrev og få sidste nyt og status for projektet direkte i din mail hver måned. Du finder vores nyhedsbreve på Tønder Kommunes Hjemmeside: https://toender.dk/borger/toendermarsk-initiativet/nyhedsbreve

Du kan også sende en mail til kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen: ulpe9@toender.dk, skriv blot nyhedsbrev i emnefeltet, så bliver du oprettet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Digeposten

Åben dag med masser af aktiviteter

Digeposten

Sommerkoncerterne er på plads

Annonce