Annonce
Egtved Posten

Billige busbilletter og bedre boliger: Fem gange ældrerådet har haft indflydelse på vigtige beslutninger i Vejle Kommune

- Vores hovedopgave er at give politikerne gode råd i spørgsmål vedrørende ældre, og så kan vi også selv tage emner op, hvis der er noget vi vil have gjort anderledes, siger Svend Egon Christensen om ældrerådets arbejde. Arkivfoto: Benny F. Nielsen 
Ældrerådsvalget bliver ofte overskygget af byråds- og regionsrådsvalget, men i år håber ældrerådet på, at stemmeprocenten skyder i vejret. Men hvad laver ældrerådet egentlig? Det kaster nuværende formand Svend Egon Christensen lys over.

Vejle: Hvem er bedre til at hjælpe med at løse politiske dilemmaer end dem, dilemmaerne handler om?

Med den tanke i baghovedet kan man som borger over 60 år frem til 30. august stille op til ældrerådsvalget, hvis man ønsker indflydelse på de beslutninger, der vedrører Vejle Kommunes ældre.

Men fordi valget bliver afviklet samtidigt med kommunalvalget og regionsrådsvalget, bliver det glemt af mange, forklarer formanden for ældrerådet i Vejle Kommune, Svend Egon Christensen.

Annonce

Forglemmelsen er lig med lav valgdeltagelse, og sidste år var procenterne helt nede på under 40 procent af de stemmeberettigede borgere over 60.

Det vil ældrerådet gerne gøre op med.

Men hvad er det egentlig, de folkevalgte repræsentanter i aldrerådet laver? Og har de overhovedet nogen betydning for det politiske arbejde i kommunen?

Vejle Amts Folkeblad har talt med ældrerådets nuværende formand, Svend Egon Christensen, der giver fem gode eksempler på, hvornår ældrerådet har været med til at gøre en forskel i kommunalpolitik.

Hvad er et ældreråd?

  • I alle landets kommuner er der mindst ét senior- eller ældreråd, der skal rådgive kommunen i ældrepolitiske spørgsmål. 
  • Ældrerådet er ikke politisk sammensat. Det betyder, at man ikke behøver at have tilknytning til et parti for at være en del af ældrerådet.
  • Det gøres ved at alle sager, der har med ældre at gøre, skal sendes i høring ved ældrerådet, hvorefter de kan formulere bemærkninger, anbefalinger og lignende til kommunalpolitikerne. De kan desuden også selv komme med forslag til emner, der skal tages op af byrådet. 
  • I Vejle Kommune er der ældrerådsvalg samtidig som by- og regionsrådsvalget 16. november, mens sidste opstillingsfrist ligger allerede 30. august. 
  • På langt de fleste af kommunens valgsteder vil de tre valg være samlet i én bygning. Man kan dog komme ud for, at stemmesedlen til ældrerådsvalget skal udfyldes et andet sted, end hvor man stemmer til regions- og byrådet.
  • Læs mere om ældrerådsvalget på Vejle Kommunes hjemmeside.

1 Bemærkninger til ældreplejen

En af de ting, der ofte kommer på tale på ældrerådsmøderne, er ældres forhold på området plejehjem og med med hjemmeplejen.

Derfor har rådet også fulgt opmærksomt med i sagerne om Vejles pressede ældrepleje , som er blevet analyseret af konsulentvirksomheden BDO, efter Vejle Amts Folkeblad afdækkede området i efteråret 2020. 

- Vi har i tidernes løb haft mange bemærkninger til de forhold, der er på plejecentrene og i hjemmeplejen. Mange af vores løbende bemærkninger blev også gentaget i de BDO-rapporter, der kom i foråret, forklarer Svend Egon Christensen til Vejle Amts Folkeblad. 

Derfor følger rådet også implementeringen af de forslag, BDO præsenterede i rapporten, tæt. 

- Vi anser det for at være et område, hvor vi rigtig gerne vil følge op på de gode idéer i rapporterne, ligesom vi også selv har gode bud på, hvad man kan gøre for ældreplejen, fortæller Svend Egon Christensen og tilføjer: 

- Det seneste års tid har vi talt om, at vi gerne ville have en større frihedsgrad til personalet på plejecentrene og i hjemmeplejen. På den måde skal de kunne bruge deres faglige kompetencer til at træffe beslutninger om de ældre, der kan afvige fra normalen, uden at det bliver problematisk, uddyber Svend Egon Christensen. 

2 Boligpolitisk udvalg

Ældreboliger er også noget, der fylder meget for ældrerådet i Vejle Kommune.

- Vi har for år tilbage nedsat et boligpolitisk udvalg i ældrerådet, som har lavet et fantastisk stykke arbejde i forhold til nogle beskrivelser af, hvad man skal satse på, når det kommer til ældrevenlige boliger, siger Svend Egon Christensen. 

Og her er indflydelsen på den kommunale politik ikke til at tage fejl af, forklarer formanden. 

Faktisk er en del af de idéer, der er formuleret af ældrerådets boligpolitiske udvalg blevet implementeret i Vejle Kommunes boligpolitik, siger Svend Egon Christensen. 

- Det, vi nu efterlyser i den forbindelse er en strategi for, hvordan idéerne skal udformes i praksis, forklarer han. 

Selv har rådet en række forslag til, hvordan kommunen skal imødekomme fremtidens behov for ældreboliger. 

- Noget af det, vi har oplevet de seneste år er, at der bliver større interesse for seniorbofællesskaber, hvor man har en gruppe boliger, der er i et samlet område med nogle fællesfaciliteter. Faktisk har der allerede været møder og snakke om det her i kommunen, så det håber vi kommer frem på et tidspunkt, siger Svend Egon Christensen. 

3 Billige busbilletter

Det har også ligget ældrerådet på sinde, at kommunens ældre har mulighed for at komme rundt, uanset om de har en bil eller ej.

Derfor foreslog rådet for nogle år siden, at pensionister skulle kunne købe et årskort, der gælder til samtlige buslinjer i hele kommunen, til blot 400 kroner.

- Det var et rigtig dejligt forslag, som vi var og er glade for, at vi kunne få gennemført. Der er en gruppe, der kun har deres folkepension, og der er der ingen tvivl om, at det betyder meget for dem, siger han. 

4 Svage ældre uden netværk

En af de mærkesager, Svend Egon Christensen som formand har bragt på banen, er ensomheden blandt ældre.

- Ensomhed er jo noget, der er blevet talt meget om på det seneste, og det er jo ikke kun nationalt. Det er jo især lokalt, og derfor er det noget, vi skal tale om, siger han til avisen.

Netop derfor er det også et emne, de har diskuteret flittigt i ældrerådet, og nu vil tage op med politikerne. 

- Vi har haft særligt fokus på svage ældre uden netværk, og dem vil vi gerne lave nogle bedre forhold for. Vi har nogle ældre mennesker, der sidder for sig selv ude lokalt, og de kan have behov for noget ekstraordinær hjælp. 

5 Fremmødevalg 16. november

Først og fremmest drømmer formanden for ældrerådet dog om, at stemmeprocenten kan skubbes op, når nu valget banker på i november. 

Til sidste valg i 2017 var stemmeprocenten nemlig på sølle 37,9 procent, og det er for lavt, mener han. 

- Min teori er, at de ældre modtager den digitale post om, at de skal stemme til ældrerådsvalget, hvorefter de glemmer det, indtil det er for sent.

Derfor har ældrerådet for første gang fået lov til at afholde fremmødevalg i forbindelse med det forestående kommunalvalg. Det er noget, der begejstrer formanden, der også stiller op til ældrerådsvalget 2021. 

- Dansk Ældreråd har lavet nogle undersøgelser, der viser, at stemmeprocenten bliver markant højere ved fremmødevalg, og derfor tænkte vi, at det var det, vi skulle, forklarer Svend Egon Christensen.

Det betyder, at alle borgere over 60 på stemmedagen også kan vælge at sætte kryds på listen over opstillede, der vil med i ældrerådet. 

- Den væsentligste rolle, vi har er, at vi er et folkevalgt råd, og derfor skal vi repræsentere befolkningen. Vores hovedopgave er at give politikerne gode råd i spørgsmål vedrørende ældre, og så kan vi også selv tage emner op, hvis der er noget vi vil have gjort anderledes, siger Svend Egon Christensen. 

Nu håber Svend Egon Christensen, at den nye type valg kan få seniorborgerne op af stolene 16. november. 

- Hvis ikke man kan møde frem 16. november, kan man også brevstemme, og det vil vi også være rigtig glade for, siger formanden.

Annonce
Egtved Posten

Klinikassistenter har fået eksamensbevis - forbilleder har fået medalje

Annonce
Egtved Posten

Engang var det et helligt hus, men snart fyldes det med et helt andet publikum: Først skal Bobby dog lige noget

Annonce
Egtved Posten

Egtvedpigens Dag på Egtved Museum var atter en gang en succes

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Egtved Posten

Klumme: Valg og fravalg

Egtved Posten

19 meter høj silo forvandlet til farverigt kunstværk: Nu håber Rolf og Jerlev, at det bliver filmet fra helikopter til juli

Egtved Posten

Mindeord om Kristian Hjorth Møller Jensen

Egtved Posten

Forelskede Ditte og Jesper har vundet et meget utraditionelt bryllup: - Jeg meldte os til konkurrencen, uden at han vidste det, siger den kommende brud

Egtved Posten

Cykelklub har fået tag over hovedet

Egtved Posten

Engang var det en gammel kro: Nu åbner i stedet et moderne tech-hotel med 18 værelser

Egtved Posten

Sine overrakte anti-brok-wienerbrød til glade entreprenører: 'Jeg blev så træt af andres brok og besluttede at samle ind som en tak for indsatsen'

Annonce