Annonce
Egtved Posten

Borgere er ikke løbet fra løfte om at blive Danmarks førende. Tværtimod...

I forbindelse med Vandel Åben Landsby 2021 var udviklingsrådet i Vandel aktive i forhold til engagementet i at skabe en levende landsby. Det samme gælder, når det handler om Vandel som klimalandsby - og borgerne følger trop. Bag mikrofonen til venstre ses Randi Hauge Laursen fra Vandel Borgerforening og med plakaten i hånden Henning Nørbygaard fra Vandel Udviklingsråd. Begge foreninger arbejder ihærdigt sammen om udviklingen og livet i Vandel. Arkivfoto: Christina M. Mosegaard
Vandel blev sidste år af Vejle Kommune udnævnt til at være kommunens første klimalandsby - blandt andet fordi opbakningen fra borgerne virkede stor. Det viser sig nu, at det er den stadig. Det ses, når der samles data om CO2-aftryk, klimainteresser og kompetencer.

Vandel: I juni 2021 blev Vandel af Vejle Kommune kåret til at være kommunens første klimalandsby, hvilket indebærer, at Vandel inden udgangen af 2023, sammen med udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati (ULN), skal udvikle idéer og afprøve handlinger til, hvordan man reducerer klimaaftrykket.

Der er afsat 1,8 millioner kroner til projektet.

Det blev planlagt, at projektet skulle starte med en måling for at vurdere den nuværende CO2-udledning i Vandel, og to gange i løbet af projektperioden vil det igen blive målt for at finde og vurdere effekten af de initiativer, der bliver prøvet af.

Annonce

Og netop den første måling er nu igangsat.

200 borgere besvarede ved indgangen til december et spørgeskema, som gør det muligt at måle, hvor meget CO2-udslippet bliver nedsat. Herudover har 57 borgere stillet sig til rådighed for udviklingsrådet, når de forskellige projekter i mission Klimalandsby skal sættes i gang.

Den store opbakning vækker glæde.

- Der er en dejlig opbakning. Vi mærkede en positiv stemning, da vi spurgte rundt, om vi skulle søge om at blive klimalandsby. Nu er det alvor, og folk mente det virkelig. De vil gerne være med, siger tovholder i udviklingsrådet Henning Nørbygaard i en pressemeddelelse.

Nu er det alvor, og folk mente det virkelig. De vil gerne være med

Henning Nørbygaard, Vandel Udviklingsråd

Han suppleres af Mette Jensen, som også er tovholder på projektet:

- Ja, nu tror jeg endnu mere på, at vi kan blive Danmarks førende klimalandsby og samtidig gøre en forskel for Vandels udvikling.

Det er Vandel Udviklingsråd, der sammen med Vejle Kommune arbejder for at gøre Vandel til Danmarks førende klimalandsby. Nu har man sammen taget det første vigtige skridt og har oplevet en meget fin respons fra borgerne.

Hvad kan og vil borgerne

Der er brug for alle kræfter, hvis Vandel Klimalandsby skal nå sine mål. Vandel Udviklingsråd har derfor også spurgt borgerne, hvad de kan og vil bidrage med i projektet gennem en såkaldt ressourcekortlægning.

Derfor gik 9. klasse fra Vandel Efterskole, på vegne af udviklingsrådet, en mørk novemberaften i støvregn fra dør til dør i hele Vandel. Mange var hjemme og tog godt imod dem, når de spurgte ind til klimalandsbyen, og hvad hver især kunne og ville bidrage med til projektet.

Resultatet af ressourcekortlægningen var, at over 100 borgere svarede på spørgsmålene, og af dem har mere end 50 borgere givet udviklingsrådet lov til at kontakte dem, hvis der sker noget i projektet, som matcher deres interesse og kompetencer.

Målinger af effekter i Klimalandsby

Når man skal måle et projekts effekt, er det afgørende at have en god idé om udgangspunktet. Derfor fik alle husstande i og rundt om Vandel by tilsendt et spørgeskema.

Her skulle de angive deres energiforbrug og CO2 aftryk, så udviklingsrådet kan måle fremskridtene over de kommende år.

200 borgere har besvaret spørgeskemaet og dermed givet udviklingsrådet et solidt grundlag for at måle, hvor byen står i dag.

Undersøgelsen blev gennemført i slutningen af november i samarbejde med Vejle Kommune og udføres af Rambøll. Sammen sørgede de for, at alle husstande og virksomheder modtog spørgeskemaet i deres e-boks, så byens CO2 aftryk kan beregnes.

Tallene offentliggøres, når data fra spørgeskemaet er bearbejdet af Rambøll.

- Opbakningen fra byen var en af grundene til, at udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati valgte Vandel blandt de seks landsbyer, der søgte ind på projektet. De to undersøgelser bekræfter, at opbakningen er på plads i Vandel. Jeg glæder mig til at følge det videre arbejde, for det her lover godt for Vejle Kommunes ambitioner om at nedsætte vores klimaaftryk i samarbejde med borgerne, opsummerer projektleder Maren Pilegård Andersen i pressemeddelelsen.

Annonce
Egtved Posten

Dødsfald: Ernst er gået bort

Annonce
Egtved Posten

Planer for stort besøgscenter ved Egtvedpigens Grav droppet: Nu vil styregruppe have nye idéer på banen

Annonce
Egtved Posten

Ny udvalgsformand om elevflugt fra lille skole: 'Der skal handles nu, ellers dør skolen bare en stille død'

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Egtved Posten

Lille skole er ramt af elevflugt, og lukning truer: 'Det her er alvorligt, og vi er nødt til at handle nu'

Egtved Posten

Klumme: Rimelighed i fællesskabet

Egtved Posten

Nissen med den gule fører-hue vandt fotokonkurrencen

Egtved Posten

På café i en smart bybil for Mokkaens skyld

Egtved Posten

Jane og Brian modtog i december Årets Skulderklap i Vorbasse

Egtved Posten

Konferencecenter måtte afskedige godt hver femte medarbejder: Et år senere er medarbejdertallet tilbage på niveau

Annonce