Annonce
Egtved Posten

Formanden har en mening om det meste

Anders Pedersen, formand for Bredsten i Udvikling, står lige præcis i det geografiske centrum af Vejle Kommune. Det ligger i Bredsten, tæt ved gravhøj og mindesmærke og gården gennem seks generationer, som datter og svigersøn nu har overtaget. Formanden kunne også godt tænke sig, at Bredsten kom mere i centrum. Foto: Mette Mørk
Anders Pedersen fra Bredsten i Udvikling kæmper for at få gang i udstykningen af nye byggegrunde. Tilflytning er nødvendig for lokalsamfundet i centrum af Vejle Kommune.
Annonce

Bredsten: Anders Pedersen var blot 17 år, da han blev valgt som formand for skytteforeningen i Bredsten. I dag er han 69 år og formand for lokalrådet "Bredsten i Udvikling".

I mellemtiden har han beklædt utallige tillidsposter - lige fra at være næstformand i Dansk Jerseyforening til at sidde i byrådet i den gamle Egtved Kommune.

Adressen er hverken Balle eller Bredsten, men Gadbjerg. Det skyldes mangel på mindre lejeboliger i lokalområdet. At få gang i boligudstykning er da også en af lokalrådets mærkesager.

Anders Pedersen og hustruen har overdraget Ballegaard til sjette generation, datter og svigersøn, som begge er arkitekter.

Parret ville helst være blevet i Balle eller Bredsten, men der var ikke egnede boliger til Anders Pedersen, der er halvsidigt lammet efter en hjerneblødning. Det endte med et nyt etplans-enderækkehus i Gadbjerg.

- Lokalsamfundet går i stå, hvis der ikke kommer nyt blod til. Der skal sættes udstykning i gang, siger han og fortsætter, at de seneste byggegrunde i Bredsten blev udstykket lige inden kommunalreformen i 2007.

Brødtekst

Annonce

Unge er også med

Til gengæld kan han glæde sig over, at der er kommet nyt blod i Bredsten i Udvikling. Hans fire bestyrelseskolleger er fra 30 til 35 år. De tre er tilflyttere.

- Det er godt, når der både er yngre, tilflyttere og seniorer repræsenteret, siger han og uddyber, at så får man alle problemstillinger repræsenteret.

For ham har det altid været naturligt at involvere sig. Han er vokset op med den grundtvigske tilgang til livet. Det indebærer en naturlig trang til at arbejde for fællesskabet.

- Jeg har en mening om mange ting. Jeg vil gerne have indflydelse på, hvad der sker.

Han føler en pligt til at engagere sig, som da han i sin tid sagde ja til at gå ind i bestyrelsen for Bredsten Skole. Det var her, lysten til det kommunalpolitiske arbejde opstod.

Annonce

Bypark og legeplads

Bredsten var blandt de første lokalområder med et lokalråd, som storkommunen Vejle opfordrede til at danne efter kommunalreformen.

Der blev stillet penge til rådighed for arbejdet, og efter et borgermøde og en afstemning faldt valget på at arbejde med bypark, tæt på Brugsen i Bredsten.

Kommunen bidrog med midler, private fonde blev søgt, og lokale håndværkere arbejdede til en favorabel pris. Siden er der plantet frugttræer, kommet lege- og motions-redskaber op, ligesom der er bygget en madpakkehytte. Der er også anlagt stier og sat lamper op.

Dit lokalråd

De 33 lokalråd er vigtige bindeled mellem lokalområderne og Vejle Kommune. Vi præsenterer formændene for lokalrådene i ugeavisens område. Serien er blevet til i et samarbejde mellem Vejle Kommune, din lokale ugeavis og Vejle Amts Folkeblad.
Annonce

Ja tak til bypedel

Med bypark følger vedligeholdelse, som udviklingsrådet står for. Anders Pedersen kunne godt tænke sig, at bypedel-ordningen, som den kendes i Vejle by, kunne bredes ud til landområderne.

Bredsten er i forvejen i klyngesamarbejde med lokalrådene i Skibet og Gadbjerg, og de kunne til sammen godt bruge en bypedel til at holde de rekreative områder.

- Det kan ikke være meningen, at vi trækker unge ind i bestyrelsesarbejdet og også forventer, at de skal slå græs, som Anders Pedersen udtrykker det.

Noget af det, man arbejder for på tværs af lokalrådene, er cykelstier. Også på transportmuligheder lige fra flextrafik til bybusser.

- Jeg er optaget af, at borgerne kan blive flyttet fra A til B, især de unge mennesker.

Men det mest presserende er at få gang i udstykning af byggegrunde.

Anders Pedersen, formand for Bredsten i Udvikling

Pensioneret landmand, 69 år.

5. generation på slægtsgården Ballegaard

Gift med børnehaveklasseleder Else Pedersen. To døtre, 36 og 33 år.

Bestyrelsesposter i tidens løb: Formand for skytteforeningen i Bredsten som 17-årig. Har arbejdet med at få etableret den nuværende idrætshal. Næstformand i Danmarks Jerseyforening, medlem af bestyrelsen for Vejle-Fredericia Landboforening. Medlem for Venstre af Egtved Byråd i ni år indtil kommunalreformen i 2007. Blandt andet formand for teknisk udvalg. Skolebestyrelsesformand, Bredsten Skole. Formand for valgmenigheden i Balle.

Trods halvsidig lammelse hjælper han stadig datter og svigersøn med slægtsgården.

Opvokset med grundtvigsk tilgang til livet, hvilket indebærer en naturlig trang til at arbejde for fællesskabet.

Jeg har været med til at bygge bro

Hvad er du mest stolt af i dit lokalområde?

At jeg har været med til at bygge bro mellem Balle og Bredsten, som nærmest var to krigszoner, da jeg var dreng. Jeg ville gerne have gang i fællesspisning i samarbejde med de to forsamlingshuse.

Hvis du fik en gæst, som for første gang besøgte Bredsten, hvad ville du så vise ham?

Vejle Ådal.

Hvis du var ejendomsmægler, hvad ville du så bl.a. fremhæve ved området?

Vores rige foreningsliv. Når vi holder det årlige foreningsmøde, er der 25 foreninger repræsenteret.

Hvordan skulle området gerne have udviklet sig om 10 år?

Vi skulle gerne være 800 flere. I dag er vi godt 2000 beboere.

Hvad trænger til at blive gjort i det kommende år?

Vi skal have gang i udstykning af byggegrunde.

Din største bekymring for lokalområdet?

Afmatning, hvis vi ikke får gang i udviklingen. Jeg så gerne, at driftige folk flyttede hertil.

Anders Pedersen, Bredsten i Udvikling. Yndlingssted - blandt andet - tæt på gården gennem seks generationer er det geografiske centrum i storkommunen - tæt ved gravhøj og mindesmærke. Foto: Mette Mørk
Anders Pedersen, Bredsten i Udvikling. Yndlingssted - blandt andet - tæt på gården gennem seks generationer er det geografiske centrum i storkommunen - tæt ved gravhøj og mindesmærke. Foto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Egtved Posten

Klumme: Krænkelser

Egtved Posten

Biblioteket åbner for selvbetjening

Egtved Posten

Fuld sommerferiefart i gokart

Annonce