Annonce
Egtved Posten

Jeg ved en sjælden plante – jeg siger ikke mer...

Hvid sækspore på Egtved-egnen. Foto: Bo Levesen
Annonce

Egtved-egnen: I Egtved ådal gror en af Danmarks mest sjældne orkideer ”hvid sækspore” og den findes derudover kun to steder i Danmark.

Det er forbudt at grave orkideer op i Danmark, fordi planterne er sjældne, og hvis nogen fjerner de få eksemplarer vi har, bliver det endnu sværere at fastholde arten.

” At hvid sækspore er så sjælden skyldes, at der er meget få levesteder, der lever op til de krav orkideen kræver. Fra den spirer frem til den kommer i blomst går der fire år, så vi har med en sart sag at gøre. Den findes kun i de allerbedste og mest urørte græslandsområder på gamle heder og overdrev, og netop disse findes omkring Egtved ved Frederikshåb og i Egtved ådal.”

- Dette fortæller Bo Levesen, der i årevis har holdt øje med naturen i Vejle Kommune og arbejder med naturpleje. De nu sjældne oprindelige arter har vokset her mange tusind år før vor tidsregning, men i dag findes de kun på kyster, urørt skov, heder, enge og overdrev, der samlet set kun dækker 10 procent af Danmarks areal.

Vil du være med

I Vejle kommune er der 1550 Ha overdrev. Heraf er cirka 600 kommunalt eller privat hegnede arealer, hvor der udføres naturudvikling. Målet er at alle overdrev og enge bliver naturudviklet og her kan både lodsejere, landmænd og borgere være med.

Vil du med i et høsletlaug eller en kogræsserforening så kontakt Britta Edelberg på 26293865

Annonce

Uden pleje ingen artsrigdom

Bo Levesen fortsætter:

- Hvis vi vil sikre fortsat artsrigdom må vi gøre en indsats. Nogle sommerfuglearter er for eksempel specialiserede i at lægge æg på en bestemt planteart. Hvis plantearten ikke længere er til stede, kan sommerfuglen ikke reproducere sig, og så risikerer den at uddø. Derfor har vi meget fokus på at sikre disse levesteder. Når den hvide sækspore ikke er udryddet endnu, skyldes det en målrettet indsats fra naturforvaltningen og ofte i samarbejde med lodsejere, bønder og naturinteresserede borgere.

Annonce

Kvælstof i luften udfordrer naturpleje

Bilkørsel og gylle leverer så meget kvælstof til luften, at selv magre jorde som heder, enge og overdrev gror til i brændenælder, buske og træer. Bo Levesen fortæller: - De planter, der oprindeligt havde gode betingelser på heder, enge og overdrev er nu maximalt presset. Mange arealer er forsvundet på grund af dræning og fordi arealerne vokser til i buskads. Vores arbejde handler derfor i høj grad om at fjerne den høje bevoksning, så der kommer lys og luft. Det er helt afgørende for at de oprindelige planter igen kan leve på arealerne. Først rydder vi de bevoksede arealer, herefter handler det om at gennemføre en drift, der holder bevoksningen nede.

Annonce

Det gælder om at fjerne næringsstoffer

- Vi har frivillige høsletlaug, der et par gange om året slår nogle af områderne med le og river det sammen eller vi samarbejder med dyreholdere om at have kreaturer, geder eller heste på arealerne. Nogle dyreholdere får hjælp til det daglige tilsyn af en lokal kogræsserforening. Når vi har lokket de sjældne planter frem, kommer insekter og fugle og vi har kickstartet hele økosystemet, siger Bo Levesen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Egtved Posten

Klumme: Krænkelser

Egtved Posten

Biblioteket åbner for selvbetjening

Egtved Posten

Fuld sommerferiefart i gokart

Annonce