Annonce
Egtved Posten

Læserbrev: Motorvej uønsket i Ådalen

Thyge Havgaard Bjerring og Ib Pabst ved Syvårssøerne. Privatfoto
Annonce

Læserbrev: Først vil vi gerne rose Vejdirektoratet for det materiale som er udarbejdet og muligheden for dialog og debat, på indtil nu, to gode borgermøder i henholdsvis Billund og Vingsted.

Venstres vælgerforeninger i Vejle Ådal og Ødsted – Jerlev, ønsker ikke mere vej gennem Vejle Ådal og selvom definitionen af Vejle Ådal kan diskuteres, ønsker vi ikke nogen mulig ny Midtjysk Motorvej øst om Billund og dermed for denne del, mener vi at en ny mulig midtjysk motorvej skal følge den vestlige linjeføring, vest om Billund. Ligesom Billunds Borgmester og repræsentant fra Kirkbi, anbefalede på Vejdirektoratets møde, i Billund Idrætscenter, allerede den 15. juni 2017.

Når motorvejen er uønsket i Ådalen så gælder det både anlæg hen over selve Ådalen, men også placeringer ovenfor istidsranden, som vil påvirke store områder af Ådalen med støj og ødelægge den storslåede naturoplevelse af Ådalen. Derfor kan vi som lokale vælgerforeninger ikke anbefale linjeføringer øst om Billund. Vi er også bevidste om den støj som en ny vej vil medføre. Støj som vil påvirke og måske ødelægge de rekreative områder i Vejle Kommunes vestlige del, som ”syvårssøerne”, i det hele taget Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede.

Vejle Kommune har for hele områder fra Randbøl Hede over Vejle Ådal til Vejle Fjord, vedtaget en ambitiøs Udviklingsplan, hvor der er lagt stor vægt på forbedring af områdets rekreative og turismemæssige potentialer. Der er hertil nedsat en bestyrelse, et råd samt 3 lodsejergrupper.

Vi mener, at de rekreative værdier, i naturen, forringes væsentligt af vejstøj. VVM-rapporten viser en grundig kortlægning af støj i forhold til beboelser, men er mangelfuld i forhold til vurderinger og beregninger, af støjudbredelsen, i forhold til de mange rekreative ”hot spots”, i den vestlige del af Vejle Ådal. Områder som er særdeles velbesøgte, både af lokalbefolkningen og et stort antal turister fra ind- og udland, og hvor besøgsoplevelsen vil blive væsentligt forringet, såfremt der vil forekomme hørbar vejstøj.

Der ønskes derfor beregninger på støjudbredelsen i forhold til Bindeballe Købmandsgård, Randbøldal, Hærvejen, Runkenbjerg Udsigtspunkt, Tørskind Grusgrav Landskabsskulpturpark og kommende udsigtsplatform ligesom Egtved Pigens Grav Oldtidsområde med planer om et nyt udstillingscenter.

Ligeledes ses behov for beregning af støjudbredelsen til Frederikshåb Plantage, ved ”syvårssøerne”, ved Staldbakkerne og Naturrum Kirstinelyst. Støjberegningerne vil samtidig give en indikation på, hvorledes det omfattende stisystem i området, tilsvarende vil blive påvirket af støj.

Rekreative områder ødelægges når de ”plastres” ind i og ”skæres” over af store veje og de rekreative værdier ønsker vi at værne om, de er unikke for Vejle Kommune. Vejle Kommune skal ikke ”sælges” på motorveje! Vejle Kommune skal også fortsat kunne sælges på den natur, som vi selv værdsætter, ligesom de mange turister som besøger netop denne vestlige del af Vejle Kommune.

Venstres vælgerforeninger i Vejle Ådal og Ødsted – Jerlev, vil arbejde for den foreslåede vestlige linjeføring af en mulig ny midtjysk motorvej, vest om Billund.

Samtidig er vi stolte af det visionære arbejde vores politikere i Vejle Byråd udfører. En visionær mobilitetsplan, som giver nye mulige og bedre løsninger for trafikken omkring Vejle. Med et godt forslag til en ny 4-sporet havnerute, som direkte vil aflaste en mulig ”klemt” Vejle Fjord Bro og på kort tid vil trafikken effektiv flytte sig til denne nye visionære havnerute, uden at trafikken skal ud på store omveje og vigtigst af alt, uden at trafikken går i stå og Vejle By, ligeså!

Altså er der ikke reelt set et behov for en tværforbindelse, som kort er omtalt i VVM undersøgelsen. Den vil ikke aflaste Vejle Fjord Broen, tværtimod, hvorfor vi ikke ønsker denne tværforbindelse. I stedet vil vi opfordre til at undersøge mulighederne for forbedring og eventuel udbygning af det bestående vejnet.

Venstres vælgerforeninger i Vejle Ådal og Ødsted – Jerlev støtter med en vestlig linjeføring, vest om Billund, et Danmark i bedre balance, hvor motorveje ikke er tæt på hinanden og dermed spreder mulig vækst, til gavn for ”hele” Danmark.

Annonce
Annonce
Egtved Posten

Læserbrev: Vi har brug for hinanden

Annonce
Annonce
Egtved Posten

Klumme: Lys i mørket

Annonce
Forsiden netop nu
Egtved Posten

Julekoncert i Bredsten Kirke

Annonce