Annonce
Egtved Posten

Mindeord: Lars Peter Lund er gået bort

Lars Peter Lund, Egtved, arkivfoto
Annonce

Mindeord: Det er med stort vemod at høre, at Lars Peter Lund er afgået ved døden 29. januar efter et langt og indholdsrigt liv.

Han blev 89 år.

Lars Peter Lund var med til at starte Egtved Museumsforening i 1982. På Egtved Borgerforenings årlige generalforsamling i januar 1982, blev der af borgerforeningens bestyrelse fremsat forslag om oprettelse af en museumsforening. I februar samme år indkaldte borgerforeningen til møde i Egtved Forsamlingshus angående stiftelsen af en museumsforening.

Den 25. maj samme år blev foreningens vedtægter vedtaget. Der blev nedsat en bestyrelse på ni medlemmer, hvor Lars Peter i perioden indtil 2001 i flere omgange var en del af den ni mand store bestyrelse. Lars Peter var foreningens formand i perioden 1984 – 1985 og igen fra 1995 – 2001. Han var en meget aktiv og visionær formand og var i høj grad en af drivkræfterne i etableringen af det flotte museum, der over en årrække blev etableret i staldbygningerne på Højvang.

Museet var hans hjertebarn og han har gennem alle årene udført et kæmpe arbejde for Egtved Museumsforening. Han var glad for at være rundviser og fortælle om samlingerne på museet. Altid klar til at repræsentere museumsforeningen i forbindelse med Fest- og Kulturugen, fortælle om Egtved og vise gamle Egtved-billeder

Et af Lars Peters helt store ønsker var, at museumsforeningen også skulle overtage stuehuset. Dette ønske gik endeligt i opfyldelse i efteråret 2020, da museumsforeningen overtog stuehuset til museumsformål, så museumsforeningen i dag råder over hele gården.

Lars Peter var i mange år redaktør af foreningens medlemsblad. Det første blad fra oktober 1993 kaldte han et medlemsbrev. Året efter udkom det første medlemsblad i den udformning, som vi kender det i dag. Han var bladets redaktør helt frem til 2012. Lars Peter var en meget dygtig forfatter, og har gennem alle årene skrevet artikler til medlemsbladene - helt indtil januar 2021.

Den 25. maj 2007 havde foreningen 25-års jubilæum. I forbindelse med festligholdelsen af jubilæet, var det her helt naturligt at udnævne Lars Peter til æresmedlem i Egtved

Museumsforening, som en tak for hans store arbejde i foreningen og som redaktør af museumsbladet.

I Egtved Museumsforening mindes vi i dyb taknemmelighed Lars Peter for den kæmpe og uvurderlige indsats, han gjorde for foreningen.

Æret være hans minde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Egtved Posten

20 år med mode og mennesker

Egtved Posten

Udstiller i kommunens kantine

Egtved Posten

Vi mangler deltidsbrandmænd

Egtved Posten

Klumme: Lyset er på vej

Annonce