Annonce
Egtved Posten

Nytårsparole på brandstationen: I alt 76 udrykninger i 2019

Brandstationsleder Erling Jørgensen kunne ved nytårsparolen på Egtved Brandstation blandt andet berette om, at der i år ud fra stationen har været 76 udrykninger. Arkivfoto: Jim Hoff
Godt 20 brandmænd kunne 31. januar se tilbage på et år hos Egtved Brandstation med i alt 76 udrykninger, hvilket er en enkelt mere end 2018. Tre af stationens jubilarer blev også hyldet i 2019, og to af dem i forbindelse med nytårsparolen på denne dag.
Annonce

Egtved: Tirsdag 31. december, altså på den allersidste dag i 2019, tilbragte godt 20 brandmænd et par hyggelige stunder sammen på Egtved Brandstation til deres årlige nytårsparole. Her kunne der berettes om årets udrykninger og opgaver, og to af årets tre jubilarer blev også hyldet denne dag.

De to jubilarer, der hver kunne fejre 10 år i tjeneste for Egtved Brandstation, og dermed også i folkets tjeneste, var Casper Albers og Anders Frederiksen, og begge fik de et par ord med på vejen af brandstationsleder Erling Jørgensen:

- Casper, du er en dygtig og stabil brandmand, som kan sit håndværk. Du er meget hjælpsom; står man og mangler en hånd, hvad enten det er i form af brand eller i fritiden, så er du altid klar. Den hjælpsomhed kom også til udtryk den 28. januar, da du kom forbi et færdselsuheld, hvor en tilskadekommen havde brug for akut førstehjælp og helt naturligt gjorde du og Kim fra Bredsten, hvad I kunne for at hjælpe. Godt gået Casper og Kim.

Og Erling Jørgensen fortsætter:

- Anders, du er ligeledes en dygtig og kompetent brandmand og holdleder, med en utrolig stor viden inden for det brand-mæssige. Du sætter en stor ære i at dele ud af den viden, så derfor ser vi dig også tit i instruktørrollen ved brandøvelserne. Det siges også, at når du sætter dig et mål, ja så lykkedes det som regel. Casper og Anders, endnu en gang tillykke med jubilæet og tusind tak for indsatsen.

Caper Albers og Anders Frederiksen fik overrækt et diplom og et 10-års tegn, efterfulgt af klapsalve fra de 18 andre brandmænd ved parolen.

Tidligere på året, 1. maj, kunne man på Egtved Brandstation fejre 40 års jubilæum for Bøje Frederiksen. Dette blev til en uforglemmelig dag for både jubilaren og de øvrige gæster.

Annonce

Flest mark- og naturbrande og forureningsuheld

- Her på året sidste dag, vil jeg benytte lejligheden til at gøre status og se lidt tilbage på aktiviteterne i forgangne år, lød det også fra Erling Jørgensen til nytårsparolen, og han fortalte videre om udrykningerne i 2019 på Egtved Brandstation:

- Antallet af udrykninger i 2019 var på 76, og det er en enkelt mere end i 2018. Udrykningerne fordeler sig således: ABA-alarmerne udgør igen i år en stor del af stationens samlede antal udrykninger. 21 gange har meldingen lydt på ABA-alarm og det svarer til 28 procent af det samlede antal udrykninger. (ABA-alarmer er alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg, ABA-anlæg, red.).

Erling Jørgensen fortalte, at der udover ABA-alarmerne var følgende udrykninger: seks bygningsbrande, fire containerbrande, to bilbrande, tre brande i landbrugsmaskiner, to skorstensbrande, 10 mark- og naturbrande, 10 forureningsuheld, tre færdselsuheld med fastklemte, en redning fra vand/gylle, 11 assistancer til andre og et styks kaldet "andre opgaver".

Annonce

Tilpasninger

- 2019 har været et år med store forandringer i Falck. "Turn around, winning behaviours, complaince og ændringer i ledelsesstrukturen på alle niveauer", er noget af det der har fyldt rigtig meget hen over året. Alle disse tiltag har været en tvungen nødvendighed, for at få skuden rettet op og vinde tilliden tilbage til vores gode gamle firma – og tro mig, så er vi ved fælles hjælp, på vej i den rigtige retning, sagde Erling Jørgensen til sine brandmandskolleger under nytårsparolen.

Han kunne også berette om tilretninger ved Trekantbrand hen over året:

- Der er blandt andet udarbejdet og vedtaget en ny ”risikobaseret dimensionering” som er trådt i kraft sidst på året. Dette betyder tilretning af slukningsområderne, så det altid er det nærmeste brandvæsen der bliver kaldt til en given opgave. Der var dog lidt i jeres område, der ikke helt stemte overens med virkeligheden og takket være jeres indsigelser, så er det rettet tilbage nu. Der er ligeledes lavet en bedre udnyttelse af de ressuorcer der er til rådighed og det betyder, at udrykningerne i flere tilfælde vil være sammensat fra flere stationer – alt dette skulle sikre borgerne den hurtigste hjælp med de rigtige ressourcer.

Brandstationslederen udtrykte også en stor tak til alle de virksomheder og institutioner i lokalområdet, der stiller deres medarbejdere til rådighed for brandvæsnet.

- Uden denne velvillighed, ville det ikke være muligt at drive et godt og effektivt deltidsbrandvæsen. Tak til Jer brandmænd og holdledere for den kæmpe indsats I har ydet i årets løb. Tak for 2019 og rigtig godt nytår til jer alle, lød det afsluttende fra Erling Jørgensen.

Annonce
Annonce
Egtved Posten

Klumme: Hvad er normalt?

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Egtved Posten

Er der nogen som kan hjælpe

Egtved Posten

Er der nogen som kan hjælpe

Egtved Posten

Blomster fra en glad dreng

Annonce