Annonce
Egtved Posten

Nyt, usædvanligt boligområde på vej: 'Det bliver med legendariske millionudsigter til meget rimelige priser'

Naboparrene (fra venstre) Mogens Sørensen og Gitte Tangsgaard Nielsen samt Hanne Lindahl og Erik Jacobsen står bag udviklingsprojektet Hejlskovbanke ved Hejlskovbjerg. Her håber de på snart at kunne udbyde 100 byggegrunde med natur og fællesskaber i centrum. Foto: Mette Mørk
To nabopar har slået pjalterne sammen og udviklet projektet Hejlskovbanke, hvor der efter planen skal etableres 80-100 nye byggegrunde, som ikke alene har helt unikke beliggenheder, men som også rummer særlige menneskelige fordele.

Egtved: To initiativrige nabopar, 20 hektar spirende potentiale med legendariske beliggenheder og en byvision, der vover at tænke natur ind i byen. Det er en cocktail, der ikke blot kan vise sig at blive velsmagende, men måske endda også tillokkende.

Ægteparrene Hanne Lindahl og Erik Jacobsen samt Mogens Sørensen og Gitte Tangsgaard Nielsen har valgt at udstykke 80-100 byggegrunde i Egtved.

Om en særlig del af det kommende boligområde udtaler de:

Annonce

- Det skal ikke bare være et sted, man skal bo, men det skal være et sted, hvor man skal leve i pagt med naturen.

Desuden skal boligområdet i det hele taget være usædvanligt, og så er initiativet bag ligeledes opstået på et noget anderledes grundlag.

Det kommende nye byområde Hejlskovbanke vil formentlig komme til at rumme 80-100 byggegrunde, hvoraf en del af dem vil være placeret i et område med runde byggegrunde og vild natur imellem. Illustration: Idé Arkitekterne

Kodeordene bag byggegrundene er blandt andet natur ind i byen, bæredygtighed, naturparceller uden de traditionelle græsplæner og ligusterhække, fællesskaber, diversitet både menneskeligt og arkitektonisk, kvalitet og storslåede udsigter, som selv områdets første bosættere for flere tusinde år siden fandt attraktive.

Initiativet

I 2021 blev en ny byvision for Egtved udarbejdet, hvor rekordmange af byens borgere bidrog med deres input og stemmer. I alt blev der indgivet 215 borgerforslag. Byvisionen blev efterfølgende døbt "Ådalens hovedstad - byen der gror".

Egtved ønsker at skabe bosætning og vækst, hvor blandt andet attraktive udstykninger med boliger af høj arkitektonisk kvalitet, der skal tage udgangspunkt i Egtveds landskab og naturen, vægter højt.

Og netop alt dette passer som fod i hose på planerne om de nye byggegrunde, som snart vil blive anlagt mellem Sødalen og Egtved Skov under navnet Hejlskovbanke.

Med tilkørsler fra Hejlskovbjerg og Dulmosevej vil man kunne tilgå Hejskovbanke. Illustration: Idé Arkitekterne

- Da byvisionen lå klar, tænkte vi straks, at jamen, det er jo flere byggegrunde, vi skal have. Det har potentiale, og det skal vi gøre noget ved, lyder det fra ægteparrene bag de kommende nye byggegrunde, der selv gennem mere end 26 år har været naboer og kender hinanden godt.

Og de fortsætter:

- Og vi har tilsammen netop det, der skal til. Vi ejer arealer, der ligger lige op ad hinanden, som har den perfekte beliggenhed tæt på byen - midt i et fantastisk landskab med slugter, bakketoppe, store vidder, skove og vandløb . Her vil man virkelig kunne bo i pagt med naturen og samtidig tæt på skole, indkøb og fritidsaktiviteter.

Hejlskovbanke skal ikke kun være et sted, hvor man bor, men et sted, hvor man lever i pagt med naturen sammen med andre mennesker i meningsfulde fællesskaber, slår initiativtagerne fast.

Annonce

Områderne

Byggegrundene vil blive fordelt på to områder, nemlig Skovbrynet og Højsletten.

På Højsletten vil det være de åbne vidder og udsigt til by og land, der vil komme til at præge området. Udstykningerne af områdets cirka 60 byggegrunde vil være rimeligt traditionelle, men der tilstræbes samtidig stor diversitet i boligformer og arkitektur.

Skovbrynet vil komme til at bestå af omkring 35 runde parceller. Og her er intet traditionelt.

Her skal tilplantes spredt med træer, og vilde landskaber kommer til at skyde op mellem grundene, hvor husene placeres på runde byggefelter

Hanne Lindahl, medindehaver af projekt Hejlskovbanke

- Her kommer vilde landskaber til at skyde op, og der plantes træer mellem grundene, hvor husene placeres på runde byggefelter, forklarer Hanne Lindahl, og tilføjer:

- Der kommer til at være rimeligt store afstande mellem husene, cirka 30 meter, og så vil der ikke være hverken hegn eller hække mellem de enkelte grunde, så området kommer til at fremstå som vild natur med langt til naboen.

Men afstanden husene imellem er ikke ensbetydende med store afstande rent menneskeligt.

- Vi drømmer jo om, at det her område nærmest kommer til at blive et lille bysamfund, hvor der lægges op til, at der skal være meningsfulde fællesskaber. Her kan børnene lege frit og trygt i naturområderne mellem husene, ingen skal bekymre sig om at få klippet ligusterhækken, og de, som bor i de forskellige hjem, kommer til at være der for hinanden, siger Hanne Lindahl.

Annonce

Fællesskaberne

I det hele taget drømmer initiativtagerne, og altså også ejerne af projektet om, at hele Hejlskovbanke vil blive et anderledes og unikt udviklingsprojekt, hvor det menneskelige, naturen og arkitekturen er i højsædet.

- Vores hjerter banker for mere, end at der bare skal bygges nogle huse. Det skal skabe værdi at bo her, slår Gitte Nielsen fast.

Hejlskovbanke kommer til at rumme 80 til 100 nye byggegrunde. Illustration:

Planerne er, at Hejlskovbanke skal have mange fællesarealer. Bebyggelserne vil lægge op til fælleskaber og mulighed for at indgå i fælles aktiviteter.

- Det kunne for eksempel være seniorfællesskaber, bofællesskaber for studerende og unge, kunstnerfælleskaber, klyngefællesskaber og den slags, og drømmen er, at her kender man hinanden, og måske kan der skabes traditioner og sammenhold her, og faktisk kan det jo også være et værn mod ensomhed, beretter de entusiastiske iværksættere af en helt ny form for vækst i Egtved.

Og Gitte Nielsen fremhæver samtidig, hvor vigtigt et godt naboskab er i dag.

- Nu kan man jo bare se, hvordan det var her under coronaen, hvor mange blev isolerede i deres hjem, og nogle følte sig ensomme. Her fandt mange ud af, hvor vigtigt det er, at vi har hinanden, Og nu ser vi en tendens i samfundet, hvor vi netop gerne vil komme hinanden ved, og der tror jeg virkelig på, at Hejlskovbanke vil være det helt rigtige sted at bosætte sig.

Derfor er håbet også, at der i den kommende lokalplan vil blive lagt så fleksible rammer ind som muligt for deres projekt.

Annonce

Rimelige priser

Nu kan det være, at mange kunne falde ind i tankerne om, at Hejlskovbanke kommer til at blive en dyr investering, måske fordi beliggenheden er i et særligt skønt naturområde, med spektakulære udsigter, hvor man nærmest stadig kan mærke historiske legenders vingesus i Egtvedpigens baghave.

- Niveauet bliver efter udbud og efterspørgsel, og her kommer geografien også i spil, så det vil nok aldrig blive Vejle- eller Koldingpriser, tilføjer Mogens Sørensen.

Han fremhæver:

- Men jo, det her bliver med legendariske millionudsigter til meget rimelige priser, og det er jo ikke så dårligt endda. Og så er det bare en ny måde at bygge et byområde op på, og vi tror meget på det.

Ønsket fra ejerne er at slå et slag for, at det rent økonomisk skal være realistisk at flytte dertil for de fleste.

Annonce

Stisystemerne

Til og fra Hejlskovbanke skal der også arbejdes på et sikkert stisystem i forbindelse med skolen og resten af byen i det hele taget.

- Vi forestiller os, at der laves stier/skoleveje fra begge områder ned gennem Sødalen for gående og cyklende trafik, og på sigt er det planen, at der skal være mulighed for sammenhængende stier helt ud til Hejlskov sø, forklarer initiativtagerne, der ligeledes fremhæver, at det også kan være til fordel for Vinkelgårdsvej.

Naturinddragelsen er unikt for området, og med stisystemer til Sødalen ligger det bynært. Skoven skal inddrages, og på sigt er der også mulighed for stier helt til Hejlskov Sø. Her vil være både stille og aktive naturområder med plads til mennesker og natur. Vild natur med regnvandssøer, åbne landskaber og mange andre forskellige typer landskaber.

Annonce

Politik og byudvikling

Ikke alene er der en direkte linje fra idé til Egtveds nyeste byvision, men de fire ejere af det kommende boligområde har i hele forløbet sørget for at holde tæt kontakt til både byråd og det lokale udviklingsråd.

Blandt andet har repræsentanter derfra været inviteret på rundvisning og orientering.

Og her er responsen positiv.

- Hvis Egtved skal forblive en levende by og måske gerne få 500 indbyggere mere, så skal der skal langsigtet vilje til for at gøre noget ved det. Og med det her projekt viser vi, at der er vilje til det. Og så er det vigtigt, at Egtved ikke bare er image og profil, men at der også tænkes langsigtet, mener Erik Jacobsen.

Hejlskovbanke - et udviklingsprojekt

  • Hejlskovbanke, som tager udspring i Vejle Kommunes byvision "Ådalens hovedstad - byen der gror", er beliggende i et naturskønt område, som man finder rundt om Hejlskovbjerg i Egtved. Adgangsvejen er via Dulmosevej.
  • Projektet omfatter cirka 20 hektar natur- og landbrugsarealer, og det er planen, at her skal opføres omkring 80 til 100 byggegrunde.
  • Store dele af arealer har været lagt ud i kommuneplan 2008-2009 som byudviklingsområde.
  • Projektet er endnu ikke behandlet i teknisk udvalg i Vejle Kommune.

  • Lige nu venter ejergruppen bag Hejlskovbjerg på svar fra Slots- og Naturstyrelsen, efter Vejle Kommunes arkæologer for nyligt på dele af arealerne i projektområdet har gjort historiske fund.

  • Priserne på de forskellige byggegrunde bliver vurderet efter udbud og efterspørgsel.
  • Boligtyperne tilstræbes stor diversitet inden for åben/lav og tæt/lav bebyggelse, både leje og eje. Der tænkes i bofællesskaber, klynge/gårdhuse, ungdomsboliger, generationshuse, rækkehuse og enfamilieshuse. Det vil tilføre området energi og liv, mener ejergruppen af Hejlskovbanke.
  • I projektet lægges der vægt på bæredygtighed og sundhed i materialevalg, vedvarende energi, regnvandssøer, sociale fællesskaber, design og arkitektur.

  • Målgruppen er Egtvedborgere og tilflyttere, der kan se potentialet i området med et opland og mange arbejdspladser i blandt andet Billund, Vejle og Kolding.

Han fortæller også, at Egtved er overrepræsenteret med erhverv og handel i forhold til indbyggertal - med 25 forretninger og 25 erhvervsvirksomheder.

Der er altså plads til udvikling i Egtved, og lige nu venter ejergruppen bag Hejlskovbanke med spænding på at høre nyt fra Vejle Byråds tekniske udvalg.

- Vi har i det hele taget været tændte og spændte på at fortælle om vores projekt, og vi er glade for, at den proces nu er sat i gang. Projektet har været undervejs i mere end et år, og vi har gjort et stort stykke forarbejde, hvor vi har allieret os med eksperter. Nu venter vi blot på at høre fra teknisk udvalg - og håber på det bedste, fortæller de med store smil og forventningsfulde lys i øjnene.

Annonce
Egtved Posten

19 meter høj silo forvandlet til farverigt kunstværk: Nu håber Rolf og Jerlev, at det bliver filmet fra helikopter til juli

Annonce
Egtved Posten

Mindeord om Kristian Hjorth Møller Jensen

Annonce
Egtved Posten

Forelskede Ditte og Jesper har vundet et meget utraditionelt bryllup: - Jeg meldte os til konkurrencen, uden at han vidste det, siger den kommende brud

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tour de France

Mon det bli'r Vejles sommerhit? Nu har vi fået vores egen Tour de France-sang - lyt her til nummeret 'Vi kører Vejle gul'

Egtved Posten

Cykelklub har fået tag over hovedet

Egtved Posten

Engang var det en gammel kro: Nu åbner i stedet et moderne tech-hotel med 18 værelser

Natur

Bekymrende og ulækkert: Det flyder med hundredvis af døde fisk i idyllisk sø - hvad mon det skyldes?

Egtved Posten

Sine overrakte anti-brok-wienerbrød til glade entreprenører: 'Jeg blev så træt af andres brok og besluttede at samle ind som en tak for indsatsen'

Egtved Posten

'Vi skal bare slå os løs i de dage': Arrangører afslører dobbelt-op på næsten spritnyt festivalkoncept

Egtved Posten

'Naboens lille Lene' skriver mindeord om sin reservebedste: 21. marts blev himlen beriget med denne fantastiske, livsglade og livskloge Anna Lise Henriksen

Egtved Posten

Running Dinner griber om sig. Hele 200 er allerede tilmeldte, men der er plads til flere, siger arrangørerne

Egtved Posten

Nye boliger på vej på markerne ved eksisterende villakvarter- og en ting kan blive særlig attraktiv

Egtved Posten

Leder på brandstation sigtes for brandstiftelse

Egtved Posten

Far og datter er kollegaer og faste håndværksmakkere: Allan har svunget malerrullen gennem 50 år

Egtved Posten

Ja, ja, jaaaaaaaa: Her bliver der kæmpe tour-fest for hele familien - og festen starter lige fra morgenstunden

Annonce