Annonce
Egtved Posten

Specialskole er faldet godt til i ny fløj på Egtved Skole

Overgården har fået tilpasset legepladsen og har netop fået asfalteret en mooncar-/cykelbane, men der er også mange andre faciliteter. Foto: Mette Mørk
Overgårdens elever og undervisere er glade for de nye rammer på Egtved Skole, hvor børnene i specialskolen har gode muligheder for at spejle sig i eleverne i den almene skole, og så er faglokaler, hal og svømmehal nu lige ved hånden.
Annonce

Egtved: Det er nu et par måneder siden, Overgården flyttede ind i en ny fløj på Egtved Skole. Her er eleverne i specialskolen ved at være faldet rigtig godt på plads.

Overgården havde indtil for halvandet år siden skolelokaler i stuehuset på Højvang. Men da der i starten af året sidste år blev konstateret skimmelsvamp i bygningen, blev skolen genhuset i pavilloner opstillet ved Casperdam, mens Vejle Kommune tog stilling til, hvad der så skulle ske.

Løsningen blev en selvstændig fløj på Egtved Skole. En løsning som afdelingsleder Tommy Lindbjerg er meget tilfreds med.


Vi havde frygtet, det ville blive svært at flytte eleverne herhen, da det er elever, som kan have svært ved forandringer og skift. Men det er gået overraskende godt.

Tommy Lindbjerg, afdelingsleder


- Vi havde frygtet, det ville blive svært at flytte eleverne herhen, da det er elever, som kan have svært ved forandringer og skift. Men det er gået overraskende godt, fortæller Tommy Lindbjerg.

Annonce

Faglokaler lige ved hånden

Faktisk begyndte to klasser af elever fra Overgården at holde til på Egtved Skole allerede fra efteråret sidste år, da det kneb lidt med pladsen i pavillonerne.

- Man kan sige, vi ligesom fik prøvet det lidt af, inden hele skolen rykkede herover. Hurtigt kunne vi se mange fordele. Blandt andet så eleverne fra Overgården hver dag eleverne fra den almene skole i frikvartererne og kunne spejle sig i dem. Det får de faktisk rigtig meget ud af, fortæller han.

Egtved Skole har fået en ny tilbygning, hvor afdelingen Overgården nu har hjemme. Den ses til højre for den velkendte gavl. Foto: Mette Mørk

Samtidig var faglokaler til hjemkundskab, biologi og fysik lige ved hånden. Det samme var hal og svømmehal.

- Selvom der ikke var langt fra Højvang og herover, så tog det alligevel en del tid, som vi nu i stedet kan bruge på undervisningen, siger han.

Det nyder alle Overgårdens elever nu godt af.

- Vi har det sidste år været udfordret af, at vores elever og lærere har været spredt. Det har været svært at bevare et fællesskab og en følelse af at være en samlet skole. Det har vi manglet - men det har vi fået nu igen, efter vi er blevet samlet her, forklarer Tommy Lindbjerg.

Annonce

Skolegård med muligheder

Som et led i at gøre klar til Overgårdens elever har den ene skolegård gennemgået en stor forvandling. Hvor der før var asfalt over det hele, er der nu skabt en "grøn" legeplads med nye legeredskaber, buske og træer. Halvdelen af legepladsen er en skærmet legeplads for børnene i Overgården. Den anden halvdel må elever både i den almene skole og specialskolen bruge.

- Senere er det planen, at vi vil etablere nogle værksteder med høvlebænk og den slags udenfor, som Overgårdens elever kan bruge. Det kan måske være med til, at pauser og time glider lidt ind i hinanden, fortæller han og fortsætter:

- Der bliver også skabt et sted, hvor man kan eksperimentere med vand. Det kan man også bruge både i timen og i pauserne. For de her elever kan det nogle gange være svært at holde fokus, så hvis de bliver optaget af noget, er det med at fastholde deres fokus.

En mooncarbane er også blevet etableret i skolegården.

Overgården

Overgården er en afdeling under Egtved Skole.

Det er et udvidet skoletilbud for normalbegavede børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer.

De fleste elever kommer fra belastede baggrunde, og flere bor på institutioner eller hos plejefamilier.

Skolens målsætning er at få eleverne ud i almene skoleklasser indenfor to år, men for nogle er det bedre at blive på Overgården hele skoletiden ud.

Annonce

Lærerne lærer af hinanden

For eleverne på Egtved Skole har det også været godt at få Overgården ind i den nye fløj, fortæller skoleleder Villy Raahauge.

- Vores børn på Egtved Skole har godt af at lære lidt om mangfoldighed. At Overgårdens børn nu er her, hvor de også ser dem hver dag, er med til, at de får en større forståelse for, at der er børn med andre udfordringer end dem, de selv kender til, forklarer han.

Bag den nye tilbygning er der lavet en lille hyggekrog med en multibane - og den er allerede indtaget af hockeystave og aktive børn. Foto: Mette Mørk

Også skolens lærere får nye perspektiver og idéer af nu i højere grad at kunne samarbejde med lærerne fra specialskolen.

- Vi arbejder meget med, hvordan vi kan få de to kulturer til at smelte sammen, så vi kan bruge hinandens kvaliteter. Vi vil blandt andet til at indføre "voksne læringsmakkere", hvor en lærer fra Overgården af og til kommer med til undervisning i den almene skole og omvendt, så de kan lære af hinanden. Det oplever jeg en utrolig stor vilje til over hele linjen, lyder det fra Villy Raahauge.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Egtved Posten

Corona-aflysninger på stribe

Annonce