Annonce
Egtved Posten

Vandværker ønsker at stå stærkere ved at lægge sig sammen

Spørgelyst og dialog var der en hel del af ved informationsmødet på Øster Starup Skole om mulig sammenlægning af Bølling-, Brakker-, Øster Starup- og Ågård-Gravens vandværker. Foto: Christina Møgelvang Mosegaard
Fire vandværker har planer om at blive til ét. På et stormøde har vandværkernes bestyrelser netop fremlagt deres håb og ønsker for interesserede medlemmer og aftagere. Reaktionerne var overvejende positive, men der var også kritiske spørgsmål.
Annonce

Øster Starup: Godt 80 mennesker lagde vejen forbi Øster Starup Skole tidligere på ugen for at blive klogere på tankerne bag fire vandværkers ønsker om at lægge sig sammen og blive én stærkere enhed.

Det drejer sig om Brakker-, Bølling-, Øster Starup-, og Ågård-Gravens vandværker. Alle mindre landsbyvandværker, der kan se en tid i møde med blandt andet endnu flere tunge administrative opgaver og mulige behov for store investeringer ved for eksempel fornyelser af vandledninger. Begge dele udfordringer, der kan være svære at løfte, når man er et lille vandværk.

Udfordringer i forhold til at finde frivillige bestyrelsesmedlemmer, var også en bekymring:

- Vi kan se mange store fordele ved, at vi slår os sammen og bliver til ét vandværk. Det vil blandt andet gøre os stærkere i en tid, hvor det efterhånden generelt er svært at finde bestyrelsesmedlemmer. Senest måtte vi ud og finde et ufrivilligt bestyrelsesmedlem, lød det fra Søren Bukdal Pedersen, der er medlem af bestyrelsen ved Brakker Vandværk.

Han påpegede også andre aspekter som, hvis der skulle ske større katastrofer, som lynnedslag, terrorangreb eller forurening af boringer.

- Måske er sandsynligheden for, at det kan ske, lille, men til gengæld er konsekvenserne ubærlige, sagde han.

De fire vandværker

Bølling Vandværk har 164 andelshavere, to vandboringer og fem bestyrelsesmedlemmer
Brakker Vandværk har 71 andelshavere, to vandboringer og tre bestyrelsesmedlemmer
Ågård-Gravens Vandværk har 550 andelshavere, to vandboringer og fem bestyrelsesmedlemmer.
Øster Starup har 85 andelshavere, tre vandboringer og tre bestyrelsesmedlemmer.

Hvis de fire vandværker slår sig sammen til ét stort, vil det sammenlagt blive til knap 900 andelshavere. Det er planen, at alle andelshavere/aftagere skal betale samme vandpriser, og de skal dele én bestyrelse med otte medlemmer (to medlemmer fra hvert vandværk). Lige nu tæller de fire vandværker tilsammen 16 bestyrelsesmedlemmer.

Man har endnu ikke tænkt på et eventuelt nyt navn til det måske kommende nye samlede vandværk. Det vil man ikke beslutte, før man ved, om en sammenlægning bliver en realitet efter gennemførte generalforsamlinger i løbet af februar og marts i år.

Annonce

Sårbare, hvis små

Søren Bukdal Pedersen ønskede på alle fire vandværkers vegne også at gøre aftenens godt 80 fremmødte opmærksomme på ulemper ved at forblive enkeltvandværker, som kommende større økonomiske investeringer ved nødvendige tekniske opgraderinger af filtre, pumper og boringer.

- Der vil også komme prisstigninger på langt over inflationen på for eksempel skyllevand, vandanalyser og digitale kortlægninger. Og udgifterne til zonebeskyttelse stiger også. Lovgivningen går i den retning, og det betyder, at alle fire vandværker skal forberede sig på at skulle købe jord eller kompensere driftstab inden for de næste fem år, forklarede Søren Bukdal Pedersen.

Ulemperne ved at forblive små og dermed mere sårbare vandværker i tidens Danmark blev gjort tydelige for de mange fremmødte. I kølvandet blev der dog fremlagt en række fordele og håb for fremtiden ved at stå sammen i samlet flok som sammenlagt vandværk.

Annonce

Stærkere sammen

- Hvis vi lægger de fire vandværker sammen, vil det betyde en halvering af omkostningerne i bestyrelsesudgifter. Lige nu er vi tilsammen 16 bestyrelsesmedlemmer. Slår vi os sammen, bliver der blot otte bestyrelsesmedlemmer i de første fem år, og det sættes herefter ned til fem, fortalte Søren Bukdal Pedersen.

Og han fortsatte: - En sammenlægning vil også betyde en halvering af vores omkostninger generelt, og vi kan etablere nødforsyning ved at sammenbygge vores rørsystemer og dermed afværge kriser. Det vil betyde en estimeret anlægsudgift på 4,65 millioner kroner.

I forhold til blandt andet denne sammenbygning af rørsystemer og efterfølgende merudgifter derfra, kunne man fornemme en vis skepsis fra nogle af forsamlingens landmænd, eftersom de uvægerligt er aftagere af mange flere gange kubikmeter vand end almindelige husstande.

Ligeledes blev muligheden for at bygge et eventuelt femte vandværk og gradvist udfase et eller flere af de små vandværker, hvilket ville kunne give en større forsyningssikkerhed, drøftet.

Der blev på aftenen også informeret om, at der ved en mulig sammenlægning af vandværkerne skal sikres, at alle aftagere fra de forskellige områder, hvilket vil blive til 900, skal betale samme kubikmeterpriser for vandet.

I løbet af februar og marts vil man på de fire vandværker ved almindelige og efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger stemme om, hvorvidt man ønsker en sammenlægning. I fald der er flertal for sammenlægning, er det planen, at den vil være realiseret 1. januar 2021.

Repræsentanter fra Vejle Kommune og brancheforeningen Danske Vandværker holdt også informative indlæg denne aften. Begge understøttede forslaget fra vandværksbestyrelserne om sammenlægning.

Godt 80 mennesker var mødt op til informationsmødet. Foto: Christina Møgelvang Mosegaard
Fra venstre formand for Ågård-Gravens Vandværk, Christian Hørby Jensen, kasserer og aftenens fremlægger af vandværksbestyrelsernes forslag om sammmen lægning til ét større vandværk, Søren Bukdal Pedersen, formand for Bølling Vandværk Martin Hjort og formand for Øster Starup Vandværk, Eiler Petersen. Alle fire håber på, at fremtiden bringer dem sammen i ét samlet vandværk. Foto: Christina Møgelvang Mosegaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Egtved Posten

Klumme: Krænkelser

Egtved Posten

Biblioteket åbner for selvbetjening

Egtved Posten

Fuld sommerferiefart i gokart

Annonce