Annonce
Elbobladet

Fem myter om stearinlys - passer de?

Mange tror, at lys af ren stearin er det mindst forurenende - det har vist sig, at det modsatte er tilfældet. Foto: Tommy Verting
Er ren stearin bedst? Forurener bivokslys ikke? Er de mindst sundhedsskadelige lys Svanemærkede? Videncentret Bolius giver dig svar.
Annonce

#1 Stearinlys er ikke sundhedsskadelige

Forkert

En undersøgelse om danskernes brug af stearinlys, som YouGov har lavet for Videncentret Bolius, viser, at 39 procent af danskerne mener, at stearinlys slet ikke, eller kun i mindre grad, er farligt. Men alle stearinlys afgiver partikler.

Faktum er, at alle levende lys afgiver partikler og kulstofmonoxid (røggasser, som vi kender fra dieselbiler), der forurener luften i hjemmet. Forskerne ved endnu ikke præcist, hvor farlige stearinlys er for vores helbred, men meget tyder på, at de er sundhedsskadelige.

En undersøgelse af 78 personer i 58 københavnske boliger viser, at der er lidt nedsat lungefunktion og tegn på inflammation (betændelse) hos personerne i de hjem, hvor der var mange partikler fra stearinlys. Man ved dog ikke med sikkerhed, om det skyldtes partikelforureningen. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde mellem forskellige institutter, herunder Institut For Folkesundhedsvidenskab.

Et nyt, stort forskningsprojekt, Candle, skal kortlægge sundhedsfaren ved partiklerne og hjælpe med at udvikle nye, levende lys, som er mindre skadelige. Projektet er et stort internationalt samarbejde mellem ASP-HOLMBLAD A/S, Teknologisk Institut, COOP Danmark, Danwax, Aarhus Universitet, Lunds Universitet i Sverige, svenske Liljeholmens Stearinfabrik, portugisiske Promol og European Candle Association. Forskningsprojektet forventes afsluttet i 2020.

Du kan blandt andet begrænse forureningen fra levende lys ved at undgå, at flammen blafrer, slukke stearinlyset med en lyseslukker eller fugtede fingre og lufte godt ud med gennemtræk, når du har slukket lysene.

#2 Levende lys af ren stearin er bedst

Forkert

Det er en sejlivet myte, at lys af ren stearin forurener mindre end andre slags levende lys. Adskillige undersøgelser viser, at et levende lys af stearin er et af de lys, der afgiver allerflest partikler, når det brændes. Andre lys, der afgiver endnu flere partikler, er duftlys, glimmerlys, gelelys og lys med påtryk.

Der er dog mange faktorer, der bestemmer om et levende lys er mere eller mindre sundhedsskadeligt, blandt andet lysets materiale, vægens længde og udformningen og omgivelserne lyset afbrændes i. Et dårligt lys af alternative materialer (for eksempel soyalys, bivoks- eller palmelys) kan altså risikere at forurene lige så meget som et stearinlys.

#3 Lys af bivoks forurener ikke

Forkert

Flere helse-websites fortæller, at bivoks ikke forurener, og at det desuden renser luften for blandt andet partikler, støv og pollen ved at producere negative ioner. Ikke alle er dog enige i den påstand.

Bivoks afgiver også partikler. Ifølge ingeniør John Aarestrup Sørensen, der er udvikler af soyalysene By Ransborg, er bivokslys blandt de eneste lys, der afgiver flere partikler end stearinlys. Det viser hans egne målinger (se diagrammet over hans målinger).

Partiklerne i bivokslys består ifølge John Aarestrup Sørensen af uforbrændt kul fra bivoks, pollen og den voks, som vokstavlerne er lavet af. Men vi ved ikke præcis, hvad partiklerne i bivokslys er lavet af, forklarer Ph.d. Kai Dirscherl fra Dansk Fundamental Metrologi (DFM). Og de partikler, der genereres, når et lys brændes, afhænger ifølge ham ikke nødvendigvis af materialets renhedsgrad, for eksempel ren stearin eller ren bivoks, men om lysets struktur.

Jo lettere lysets materiale er knyttet sammen, jo lettere skifter det fra hårdt materiale til gas og vand, og jo større chance er der for, at der ikke udledes partikler ved forbrænding. Rester af bivoks kan teoretisk set godt være mindre farlige end andre lys, men Kai Dirscherl kender ikke til undersøgelser, der viser det.

DFM har også målt partikeludledningen fra bivokslys, og deres målinger viser modsat John Aarestrups, at bivokslys udleder færre partikler end stearinlys, men flere end soyalys. DFM har dog ikke medtaget målinger af ultrafine partikler under 100 nanometer i disse målinger, som er med i John Aarestrups målinger. Levende lys producerer primært ultrafine partikler, ifølge John Aarestrup Sørensen.

I forhold til negative ioner, der angiveligt skulle produceres under forbrændingen af bivoks og rense luften for partikler, er eksperterne langt fra overbeviste.

- På nuværende tidspunkt kender jeg ikke til et seriøst videnskabeligt arbejde, der støtter dette udsagn, og jeg tvivler på, at der kommer noget i fremtiden, siger ph.d. i partikel- og nanometrologi Kai Dirscherl.

#4 Svanemærkede stearinlys er mindre sundhedsskadelige

Forkert

Et svanemærket levende lys skal ifølge Miljømærkning Danmark leve op til en række specifikke kriterier inden for miljø, sundhed, kvalitet og sikkerhed. Men Svanemærket er som udgangspunkt et milljømærke og ikke et sundhedsmærke. Det er dog krav til både miljø- og sundhedsmæssige egenskaber af kemikalierne.

Et svanemærket lys er lavet af mindst 90 procent stearin, da stearin ifølge Miljømærkning Danmark er mere miljøvenligt sammenlignet med paraffin. Sundhedsmæssigt kan dette dog være problematisk, da undersøgelser viser, at stearin afgiver væsentligt flere partikler end lys lavet af for eksempel vegetabilsk olie men også flere end lys af paraffin.

Svanemærket stiller desuden krav til sodindex, hvor den gennemsnitlige værdi for sodindex fra tre test skal være mindre end 0,3 Si/h for krone stagelys, 0,2 for bloklys og 0,1 for fyrfadslys.

Svanemærket tillader ikke tilsætning af en lang række sundhedsskadelige stoffer, blandt andet giftige tungmetaller, kræftfremkaldende opløsningsmidler og hormonforstyrrende phthalater, duftstof eller aroma.

Svanemærket stiller ikke krav til partikeludledning for stearinlys.

Men Svanemærket stiller ikke krav til partikeludledning for levende lys - ifølge Miljømærkning Danmark, fordi der ikke er udviklet en standard for måling af udslip af partikler fra levende lys. Sundhedsmæssigt betyder det, at du ikke nødvendigvis kan bruge svanemærket som guide til at undgå de værste partikeludledende lys. Mange faktorer spiller dog ind på et lys generelle skade på indeklimaet.

- Sod er partikler, som vi kan se med et blotte øje, forklarer Kai Dirscherl og fortsætter:

- Det er partikler i størrelsen mikrometer eller højere. Sod kan muligvis give vejrtrækningsbesvær, men sod ryger ikke så langt ned i lungerne som de ægte nanopartikler, og de er usynlige. Et lys, der ikke soder, er selvfølgelig mindre forurenende, end et der soder, men det er kun et fingerpeg, og sod fortæller ikke noget om, hvor mange nanopartikler der udledes.

#5 Levende lys giver mindre forurening, hvis det er i en glasklokke

Forkert

Lufttætte stager som hurricanes og lyslanterner er gode, hvis du gerne vil have levende lys udendørs, men de dur ikke indenfor. Stiller du lyset i en lufttæt stage, får forbrændingen ikke ordentlig lufttilførsel, og dermed vil lyset sode mere end det samme lys, der står uden en glasklokke over sig.

DFM om John Aarestrup Sørensens målinger

- John Aarestrup Sørensen har set, hvordan vi (Dansk Fundamental Metrologi, det nationale måletekniske institut, red.) måler, og han har bygget sin egen opstilling inspireret af vores. Han bruger et højeffektivt partikel luftfilter (HEPA), for at fjerne alle partikler, der er i rumluften, så den luft, der er i hans måleopstillinger er renest muligt, og det, så vidt muligt, kun er lysets partikler, der måles. Lysets holder er bygget, så der ikke opstår turbulens, for en flamme soder mere, når den blafrer. Selve måleinstrumentet, han bruger til at tælle partikler med, er schweizisk udviklet, og beregnet til at vurdere forbrændingspartikler, typisk de farlige som trænger ind i lungerne. Måleapparatet er ikke så nøjagtigt som vores eget, så man kan ikke bruge de absolutte tal, men det kan fungere som en miljøovervågning, som giver et fingerpeg om, at for eksempel ét lys soder dobbelt så meget som et andet lys, siger ph.d. Kai Dirscherl, Partikel- og nanometrologi, Dansk Fundamental Metrologi (DFM).
Du opnår ikke mindre forurening ved at placere lys i en lanterne - tværtimod soder de mere. Foto: Colourbox
John Aarestrup Sørensen har målt partikeludledningen fra bivokslys i sit eget laboratorium, og hans målinger viser, at bivoks afgiver væsentligt flere partikler end fx stearin- og paraffinlys. Kilde: John Aarestrup Sørensen, ingeniør
DFMs målinger viser, at bivokslys udleder færre partikler end stearinlyset her, men flere end soyalyset. DFM har dog ikke målt ultrafine partikler i denne måling. Kilde: Dansk Fundamental Metrologi
Annonce
Annonce
Elbobladet

Syng Sammen

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Elbobladet

Treldevejens Genbrug er åbnet

Elbobladet

Du store kineser

Elbobladet

Der blev sat priser ved Røde Kors

Annonce