Annonce
Elbobladet

Præstens klumme: Tillykke til det nye byråd

Søren Thorsen har skrevet denne uges præsteklumme. Arkivfoto: Privatfoto

Et nyt byråd er netop blevet valgt. Det betyder, at noget nyt kan begynde.

Og som det sker i den politiske verden, sker det også i den kirkelige: Noget nyt bliver til. I kirken kommer det til udtryk på forskellig måde, men ofte og typisk ved hjælp af en helt central størrelse: Nåden.

Nåden som den af Gud skænkede nye begyndelse, og nåden har gode navne som tilgivelse, barmhjertighed, fred, forsoning. Og skulle man tænke, at meget af det, der foregår i kirken, er luftig ønsketænkning med meget ringe indvirkning på det liv, der leves på jorden, så taler nåden imod det. For når noget går galt i de relationer, der binder os sammen med vores medmennesker, ja, så kender vi til det, men vi kender også til nåde, for vi kan også erfare helt jordnært og virkningsfuldt, hvad det er, at barmhjertighed, tilgivelse, fred og forsoning gør ved os: Det gør os godt, gør i en vis forstand livet nyt.

Annonce


Et nyt byråd skal nu til at gøre det politiske liv nyt. Og der er helt sikkert en stor virkelyst og et markant ønske blandt de nyvalgte om at gøre noget godt for det fælles bedste, for vores by. Lige op til valget havde jeg fornøjelsen af at deltage i et valgmøde, som byens Udsatteråd stod bag. Derfor blev der især diskuteret socialpolitik: Hvad kan vi gøre for dem iblandt os, der for tiden har brug for støtte?

Det var der blandt paneldeltagerne, altså blandt dem, der stillede op til byrådet og nu måske er blevet valgt, stor enighed om: Det er en opgave, vi skal løfte i fællesskab. Og de havde gode bud på konkrete forslag til forandring, til forbedring og til fortsættelse af det, der virker. Og der kom også gode forslag til nyskabelse fra vælgerne, fra deltagerne i debatten, herunder et om oprettelse af et lokalt råd med koordinerende funktion inden for det psykiatriske område. Det forslag giver mening, og det giver håb for det fremtidige socialpoliske arbejde i byen, at så mange partier, som der var repræsenteret i denne dags debat, var enige om, at noget nyt kan begynde.

Som deltager i mødet var det inspirerende at lytte til, og inspiration kan man jo få i også andre sammenhænge, og her har jeg lyst til at nævne en oplevelse, jeg netop har fået på en studietur til Hamborg. Og i den forbindelse besøgte vi, en gruppe kirkeansatte fra Haderslev Stift, forskellige institutioner, der arbejder med samme emne, som vi selv er involveret i, nemlig i spørgsmålet om, hvordan vi i kirken bedst muligt underviser og skaber fællesskaber med alle skolebørn. Og det er jo et vigtigt spørgsmål overalt, også i Tyskland, og også her gør man sig naturligvis hele tiden erfaringer med mødet med elever fra såkaldt almindelige klasser, med elever fra såkaldt specialklasser.

Vi, der var på tur, blev delagtiggjort i disse erfaringer, og vi lærte ikke overraskende nyt. Og blandt alt det nye var der særligt ét forhold, der gjorde indtryk, nemlig en praksis med rådgivning af og samtale med elever. Vi fik således at vide af flere faggrupper på en af de skoler, vi besøgte, at her prioriterede man samtalen og rådgivningen højt. Har man som elev, på hvilket som helst klassetrin, ønske om rådgivning, om samtale om det, der nu måtte melde sig af presserende betydning, så kunne man få ikke blot én, men et forløb af samtaler.

Nu er jeg ikke ekspert i danske skoleforhold, men ved dog, at der også i danske skoler gøres meget også målrettet i forskellige fora for at hjælpe dem, der har brug for hjælp. Der er mange hjemlige kræfter inden for skolevæsenet, der tager sig af dem, der har brug for støtte. Og så er der måske alligevel en forskel fra det, vi oplevede i Tyskland. For her handlede det, sådan som jeg forstod det, om at skabe et særligt rum, en særlig fortrolighedssfære mellem elev og rådgiver, udspringende af elevens initiativ.

Her er der altså ikke nødvendigvis tale om, at man fra voksen side har observeret, at hin elev udviser tegn på mistrivsel, og at man derfor bør gøre noget. Initiativet kommer derimod primært fra den unge selv: Han eller hun er bekendt med, at man kan få samtaler med en fra rådgivningsteamet og dermed indgå i et forhåbentligt støttende og styrkende forløb, sådan at vedkommende elev bedre kan være til i netop sin sammenhæng.

Kendetegnende for den nævnte tyske model er, at den fortrolighed, der opbygges mellem rådgiver og elev, forbliver et anliggende mellem de to; det er således ikke meningen, at der skal laves en handlingsplan for eleven; der journaliseres ikke. Derimod lyttes der; der samtales om alt det svære, der også og på ofte påfaldende voldsom vis hører med til et børne- og ungdomsliv.

Kendetegnende for den nævnte tyske model er, at den fortrolighed, der opbygges mellem rådgiver og elev, forbliver et anliggende mellem de to; det er således ikke meningen, at der skal laves en handlingsplan for eleven; der journaliseres ikke. Derimod lyttes der; der samtales om alt det svære, der også og på ofte påfaldende voldsom vis hører med til et børne- og ungdomsliv.

Citat fra tekst

Og netop på det felt behøver man ikke være den store menneskekender for at kunne pege på, at mange børn og unge kæmper med store og presserende spørgsmål, og noget af det pres, de oplever, vil det for dem og for deres nærmeste være godt at dele med andre. For eksempel en uvildig rådgiver, man kan tale med i skoletiden og som ikke er en del af det etablerede system og af dets praksisser.

Rådgiveren agerer selvstændigt og har det som sin eneste funktion at samtale og lytte, være til stede for den enkelte elev. Det vil være en stor luksus med en sådan rådgivning, for det koster jo, og hvem skal holde øje med, hvad der sker, og hvordan kan man evaluere noget, der ikke knyttes handlingsplaner til?


Det ville være en ny begyndelse, hvis man vovede et sådant initiativ, og det ville være modigt, for det vil jo være et spring ud i det uvisse, og økonomisk vel halsløs gerning at ville give penge ud til noget, man ikke ville kunne evaluere i gængs forstand, ikke med sikkerhed ville vide, hvad det nytter. Og dog ville man, føler jeg mig overbevist om, opleve noget frugtbart og givende ved at iværksætte noget, hvis resultater ikke kan måles eller vejes; for det frugtbare og det givende opstår af sig selv netop i mødet mellem den enkelte og rådgiveren, sådan at den, der er presset, bedre kan være til i det, der er vanskeligt, for der er en at dele dét med, som man måske ikke får delt med andre. Og blot dét giver ofte adgang til mod og håb og glæde, hvad der også kunne være godt - blandt alt det andet, man ellers får - at have med sig fra sin skoletid.

Tillykke til det nye byråd og god arbejdslyst.

Annonce
Annonce
Elbobladet

Præstens klumme: Uventede gæster

Annonce
Annonce
Elbobladet

Ugens hund: Buster måtte på tobaksafvænning efter en tur til dyrlæge

Annonce
Forsiden netop nu
Elbobladet

Gys på volden giver gysser til lokal velgørenhed

Elbobladet

På den 2. side: Send dit bud et smil på vejen

Elbobladet

Kim Sjøgren spiller til nytårskoncert med humor

Elbobladet

Surf-butik får årets handicappris: Tilbyder vandaktiviteter til alle - handicap eller ej

Elbobladet

Motion og hygge

Elbobladet

Tager over efter Søren Møller: Velkendt ansigt bliver leder af musicalakademiet

Elbobladet

Odenseaner fra Esbjerg rykker ind på chefpost i Fredericia

Elbobladet

Kanal-boss forelskede sig i Fredericia, forandrede Fredericia og forlader Fredericia

Elbobladet

Kæmpe butik åbner i Fredericia: Intersport er klar med dato for åbning

Elbobladet

Dessertsøstre måtte lukke café efter uvelkomment besøg i kælderen: - Vi vil være helt sikre, inden vi åbner

Elbobladet

Tre tricks giver garanti for knasende sprøde flæskesvær

Elbobladet

Sidste dag med genbrug på Prangervej: Winnie siger tak for sin gode arbejdsplads - men kan ikke flytte med

Elbobladet

Virksomhed flytter fra Nyborg til Fredericia - hjælper med at skaffe penge hjem

Elbobladet

Julehygge gav afbræk fra en økonomisk trængt hverdag: - Vi kommer væk fra den dårlige stemning derhjemme, hvor børnene ved, at der ingen penge er

Elbobladet

Tre finaler og en sølvmedalje til riffelskytte

Elbobladet

Cykelbutik klar til åbning: Gamle indretningsmaterialer har fået nyt liv og værdi

Elbobladet

Morfin-byen: Fredericia-erfaringer kan føre til stramning af straffeloven

Elbobladet

På den 2. side: Dieseldunsten og den hvide chokoladefrø

Elbobladet

Guldmedaljer til Mai og Freja

Elbobladet

Præstens klumme: Demokrati af Guds nåde?

Elbobladet

Julegavekonvoj sætter kurs mod Rumænien: - Det bedste er at se de store lys i børnenes øjne

Annonce