Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Bedre levesteder til fugle og padder på Mandø

Klyden er én af de vandfugle, som vil drage nytte af de nye og ombyggede levesteder, og det forventes at den lokale ynglebestand vokser. Den samlede bestand i Vadehavet er i tilbagegang, så enhver forbedring for arten har betydning. Foto: John Frikke
Annonce

Naturliv: I løbet af 2019 fik Nationalpark Vadehavet skabt en god kontakt til syv private lodsejere på Mandø, som gerne ville være med til at skabe bedre og ny natur på øen. Denne vilje til at gøre noget for naturen i nationalparken blev hurtigt grundlaget for, at også Den Danske Naturfond, firmaet Ravnhøj Consult og Markus Jebsens Naturpulje gik ind i samarbejdet, der samlet har kostet 400.000 kroner.

Efter en god proces med Esbjerg Kommune om myndighedsbehandlingen af de planlagte tiltag, kunne der tages hul på projektet hen over vinteren 2019/2020. Tre private klæggrave på den sydlige del af øen blev ombygget, så deres værdi som levested for især ænder og vadefugle blev forbedret betydeligt.

Undervejs blev projektet udvidet til også at omfatte etableringen af syv nye, lavvandede vandhuller (såkaldte bekkasinskrab) rundt om på enge i Mandø Bykog og i Gl. Mandø Kog.

Allerede nu kan der spores fremgange hos en række af de nøglearter blandt engfuglene, som projektet primært er gennemført for.

rwe

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Esbjerg

Gå i klub på nettet

Ugeavisen Esbjerg

Den ubesejrede

Annonce