Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Borgmester og kommunaldirektør på Fanø: - Vi har tydeligvis ikke haft de tilstrækkelige ledelsesmæssige kompetencer

Annonce

Interview:Sofie Valbjørn og Vibeke Kinch, formanden for Dansk Socialrådgiverforening i Region Syd, Anne Jørgensen, siger i forhold til BDO rapporternes (konsulentfirmaet, der har lavet den eksterne rapport, red.) konklusioner, at de mange fejl og mangler i sagsforløbene først og fremmest er et ledelsesansvar. Både forvaltningsmæssigt og politisk. At det er jer, der opstiller de rammer, hendes medlemmer arbejder under. Og at det er jer, der har pligt til at sørge for, at der er tilstrækkeligt med ansatte, samt at de er uddannede tilstrækkeligt. Derudover er det jer, som øverste ledelse, der skal sikre, at arbejdsmiljøet er i orden. Hvad tænker I om det?

- Det er korrekt, at det er et ledelsesansvar at opstille rammerne. Denne sag handler ikke om, hvorvidt der er tilstrækkeligt med ansatte, den handler om, at den faglige ledelse, der skal være af et så vigtigt område som dette, ikke har været til stede. Derudover handler den om, at der ikke har været ført et tilstrækkeligt ledelsestilsyn og sikret, at de faglige kompetencer har været til stede i organisationen.

Med afsæt i rapportens konklusioner og anbefalinger, herunder den hårde kritik af den generelle sagshåndtering, er ét af de spørgsmål, som står tilbage; hvordan kan det egentlig gå så galt?

- Vi har tydeligvis ikke haft de tilstrækkelige ledelsesmæssige kompetencer og dermed heller ikke den nødvendige opfølgning og faglige tilsyn med den udførte sagsbehandling.

Hvad med jer selv, I har jo, som vi har skrevet og dokumenteret, vidst besked om nogle af de her svigt tidligt i de tre familiers sagsforløb. Borgmesteren sagde blandt andet under vores interview i januar, at der intet var af det, vi havde skrevet, som I ikke vidste i forvejen. Så hvor placerer I jeres eget ansvar i alt det her?

- Den øverste ledelse har altid det overordnede ansvar, også i disse sager. Men da man ikke som øverste leder kan have faglige kompetencer på alle områder, er der flere ledelsesniveauer. I Fanø Kommune er der faglig ledelse på det tekniske område, på økonomi- og personaleområdet og på velfærdsområderne. Det vil altid være på dette niveau, at det skal sikres, at der er de nødvendige faglige og ledelsesmæssige kompetencer i organisationen, så den service, der leveres, lever op til både de lovgivningsmæssige rammer og de politiske målsætninger.

Under vores interview om de her sager tilbage i januar sagde I, at hvis Ugeavisen Esbjerg ikke havde rejst de her sager, så var I ikke gået til BDO for at få lavet en ekstern undersøgelse. Deraf kan man vel næsten konkludere, at så havde det her svigt af borgerne fortsat stået på. Eller hvad?

- Nej, det kan man ikke konkludere. Vi var af flere, både internt og eksternt, blevet gjort opmærksom på, at der var problemer med sagsbehandlingen. Derfor var vi også i gang med et forløb med socialstyrelsen for at sikre, at vi havde de nødvendige kompetencer.

Vi har skrevet om tre familier, men der er flere, som siden har henvendt sig til os og fortalt, at de også har følt sig kørt over af Fanø Kommune. Hvad har I konkret tænkt jer at gøre i forhold til, at de her forvaltningssvigt ikke forekommer fremadrettet?

- Vi er lige nu i gang med at undersøge, hvad vi skal gøre i forhold til alle vores sager. Det er ikke afklaret endnu. Socialstyrelsen er jo også i gang med en undersøgelse, som vi endnu ikke kender resultatet af. Men det er klart, at dette forløb gør, at vi ikke er færdige med at kulegrave vores sagsbehandling.

I sidste uge fortalte I, at det her vil få personalemæssige konsekvenser. Kan I komme det nærmere nu?

- Nej ikke andet end at dette har fået - og vil få - de nødvendige personalemæssige konsekvenser.

Vi kan se, at på kommunens hjemmeside, at der er en medarbejder, som nu står anført som konstitueret teamleder. Vil det sige, at den nuværende, og i de her sager meget omtalte, teamleder ikke længere er ansat i den funktion?

- Ingen kommentarer.

Den interne undersøgelse, hvor der skal laves en hvidbog med mere, hvordan går det med det, nu hvor velfærdschef og chef for Social og Myndighed, Søren Lück Madsen, er blevet fritstillet?

- Vi fortsætter det arbejde, men nu også med udgangspunkt i BDOs konklusioner og anbefalinger.

Vil I nu bekræfte, at Søren Lück Madsens fritstilling er en direkte konsekvens af BDO rapporterne?

- Der er indgået en aftale om fratrædelse med Søren Lück Madsen, og den udtaler vi os ikke om.

Er der noget i de her sagsforløb, som I fortryder?

Vibeke Kinch: Ja, jeg fortryder, at jeg ikke mere insisterende fulgte op på de henvendelser, jeg fik. Og dermed sikrede, at sagerne blev lukket på et tidligere tidspunkt.

Sofie Valbjørn: Ja, at jeg ikke var endnu mere kritisk i forhold til de svar og forklaringer, jeg fik på forældrenes kritik- og klagepunkter.

Vil familierne få en officiel undskyldning?

- Vi har nu haft møder med de respektive forældre, og det har været vigtigt at tage dialogen med familierne før en offentlig udmelding. Der vil komme en offentlig udmelding, som vi lægger på kommunens hjemmeside.

BDO er kommet med en grundig ekstern undersøgelse af sagsforløbet i disse tre sager. Kunne man forestille sig, at Fanø Kommune ville bede om en lignende undersøgelse i den meget omtalte ME-sag, hvor der også er dokumenteret væsentlige fejl og mangler i sagsforløbet?

- BDOs kortlægning handler om sager rejst efter overgrebspakken. Hvad der skal ske i andre sager, er der ikke taget stilling til.

FAKTA
Ugeavisen Esbjerg har stillet flere af de samme spørgsmål til borgmester Sofie Valbjørn og kommunaldirektør Vibeke Kinch.
Vi har bedt om at få individuelle svar fra hver af dem, da de har henholdsvis det øverste politiske og administrative ansvar. De har dog, på nær i et enkelt spørgsmål, ønsket at svare samlet på spørgsmålene.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce