Annonce
Ugeavisen Esbjerg

EKSTREMT FLOT: Johan Hoffmann vil forære herregård til Esbjerg

Ny fond skal drive herregården Endrupholm som et alsidigt kulturhus for alle, når Jytte og Johan Hoffmann flytter derfra.

Annonce

Siden Johann Hoffmann solgte sit livsværk Arovit i år 2000 for mange hundrede millioner kroner har han brugt en hel del af dem på at støtte, kultur, sport, iværksættere og meget andet i Esbjerg Kommune.

Nu er han er ved at forberede en helt ekstraordinær generøs gave til alle i Esbjerg. Sammen med sin hustru Jytte, har han besluttet, at Herregården Endrupholm, hvor de bor en del af året, skal forvandles til et kulturhus for alle, når parret ikke skal bo på herregården mere.

Ægteparret har derfor gennem selskabet Endrupholm Invest ApS stiftet en ny fond ”Endrupholm Jytte og Johan Hoffmanns Fond”, som i daglig tale vil blive kaldt Endrupholmfonden. Den nye fond skal fungere som selvstændig fond ved siden af ”Johan Hoffmann Fonden”, der blev etableret i 2016 med en kapital på 80 millioner.

Endrupholmfonden har en kapital på 40 millioner kroner. Op til halvdelen af dem er reserveret til at købe herregården, når denne ikke længere skal anvendes til bolig for parret. De andre tyve millioner midler skal anvendes til ejendommens drift som et kulturhus, der efter planen skal rumme for eksempel kunstnerrefugium, udstillinger, koncerter og andre aktiviteter.

- Aktiviteter og besøg på ejendommen skal være gratis, så hele Endrupholmfondens virke kommer befolkningen i Esbjerg Kommune og gæster fra andre egne af landet til gode. Fondens arrangementer bliver i sagens natur ukommercielle. Et af målene er at skærpe og støtte den generelle interesse for kultur og kunst til gavn for alle kulturudbydere i området, forklarer Henry Heiberg, som er formand for Endrupholmfonden.

Der er ingen fast en tidsplan for overtagelse af ejendommen, der jo tjener som hjem for Jytte og Johan Hoffmann, men der sættes allerede i 2020 gang i det forberedende arbejde. I den forbindelse har fonden i en tidsbegrænset stilling som projektleder ansat Annette Posselt, der fra sit tidligere virke som koordinator i Esbjerg Festuge har erfaring med en del af Endrupholmfondens kerneområder, som de er tænkt, siger Henry Heiberg.

Baggrund
Udover Henry Heiberg sidder Jakob Lose, byrådspolitiker lokalpolitiker og selvstændig erhvervsdrivende, samt Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer i Endrupholmfondens bestyrelse. Når fonden overtager ejendommen udvides bestyrelsen med yderligere 2-3 personer med dybere indsigt i fondens aktivitetsområder. Samtidig med etableringen af Endrupholmfonden har selskabet Endrupholm Invest ydet en gave til Johan Hoffmann Fonden, som dermed er blevet omkring 15 millioner kroner større end de oprindeligt 80 millioner, den fond alene havde at gøre gode gerninger med. Jytte og Johan Hoffmann har dermed foreløbigt givet samlede bidrag på 135 millioner kroner til gavn for blandt andet kultur, kunst, idræt, sundhed og iværksættere i Esbjerg Kommune.

Johan Hoffmann: En måde at sige tak til Esbjerg
Johan Hoffmann er glad for sin beslutning om herregården Endrupholms fremtid. At sikre herregården som et kulturhus til gavn for alle er hans måde at sige tak til Esbjerg på.

Uden støtten fra Esbjerg Kommune og mange loyale medarbejdere bosiddende i Esbjerg Kommune havde min virksomhed A/S Arovit aldrig vokset sig til det, som den blev. Det er jeg dybt taknemmelig for, siger Johan Hoffmann.

Han har i perioden fra 2014 til 2019 gennemført et omfattende generationsskifte til sine tre døtre - Bettina, Pernille og Henriette Hoffmann. De har overtaget en del af formuen sammen med ejerandele i virksomheder i lokalområdet og resten af landet, som Endrupholm Invest har investeret i. Der er dermed sørget godt for næste generation.

- Jytte og jeg har gennem nogen tid overvejet, hvad der skal ske med Endrupholm, når vi ikke længere bor der. Vi mener begge at have fundet den rigtige løsning med den nye fond, og vi glæder os meget til at se, hvad ideen og beslutningen kan føre med sig.

Fra 2016 til nu har vi gennem Johan Hoffmann Fonden ydet støtte til projekter i Esbjerg Kommune for i alt cirka 20 millioner kroner. Jeg føler, at vi har gjort en forskel i kommunen. Beslutningen omkring Endrupholm er en forlængelse af dette, men også udtryk for et ønske om at gøre Endrupholm tilgængelig for kommunens borgere. Derfor tænker jeg også, at bestyrelsen vil sørge for, at aktiviteterne bliver i et bredt spektrum, så der både bliver plads til de smalle kunstarter og det folkelige, siger Johan Hoffmann.

En helt unik gave forpligter
Den tidligere koordinator for Esbjerg Festuge, Annette Posselt, har som midlertidig projektleder fået en kerneopgave, hun er meget glad for.

- Johan og Jytte Hoffmann har givet borgerne en unik gave og det forpligter, mener hun.

- Og det er klart, at med så smukke rammer som Endrupholm tilbyder, skal der skabes indhold med respekt for stedet. Som for eksempel kunstudstillinger, koncerter, foredrag og workshops. Jeg glæder mig helt usigeligt til arbejdet og føler mig utroligt privilegeret over at være med i processen om at skabe et sted, hvor hele kommunens befolkning kan benytte sig af kulturelle tilbud – ganske gratis. Det er jo en drøm, siger Annette Posselt.

Lige nu arbejder hun på at danne sig et overblik over stedet, mulighederne og samarbejdspartnere, både i forhold til Endrupholm og oplevelser der, men også med Endrups lokalbefolkning, som hun glæder sig til at møde og drøfte muligheder med.

Fakta
Endrupholm er en herregård, der under kong Frederik den 2. blev bygget af Adelsmanden Claus Skeel i 1580. Forud herfor havde kongen byttet Endrupholm væk med henblik på at samle sit gods i Østjylland. Ejendommen er en af de få herregårde i Vestjylland. Den nuværende hovedbygning er fra 1770’erne. Johan Hoffmann har ejet og beboet ejendommen siden 2000. Det samlede bygningsareal udgør cirka 1.800 kvadratmeter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce