Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Esbjerg City omsætter lidt mere end før

Det går fint med omsætningen i Esbjerg bymidte alt taget i betragtning. Men der skal arbejdes med en levende midtby, og udlejere og detailhandel skal løfte i flok, siger citychefen. Arkivfoto: Esbjerg City
Esbjerg centrum har øget sin betydning som indkøbssted. Vi kan til dels takke Broen og Føtex for, at kunderne bliver i Kongensgade, viser detailhandelsanalyse.

Indkøb: Tomme butikker, øget internethandel, corona. Man kunne godt tro noget andet, men det ser faktisk ikke så skidt ud med detailhandlen i Esbjerg centrum. Det viser en spritny analyse af detailhandlen i Esbjerg Kommune, som Institut for Center-Planlægning, ICP, har lavet over udviklingen fra 2011 til 2020. I 2019 var den samlede omsætning til detailhandel 6,42 milliarder kroner. Siden detailhandelsanalysen i 2011 har Esbjerg bymidte imidlertid øget sin betydning som indkøbssted med både flere butikker og spisesteder. I alt er antallet af butikker steget 3 procent, antallet af spisesteder steget 64 procent, bruttoarealet steget 27 procent og omsætningen steget 5 procent.

- Overordnet set ser det meget fornuftigt ud. Da vi sidst fik lavet en detailhandelsanalyse med 2010-tallene, lå e-handlen kun på 10 procent. I dag ligger den på 23 procent, så lægger vi de tal oveni, så ser vores handelsbalance fin ud, siger citychef Brigitta Christensen.

Handelsbalancen, som er forholdet mellem den faktiske omsætning i samtlige butikker i Esbjerg Kommune og det samlede forbrug hos borgerne i kommunen, er den stærkeste indikation på, om kommunens detailhandel er i stand til at holde borgernes forbrug inden for kommunen, og om Esbjerg Kommunes butikker har en regional effekt.

Annonce

I 2019 var handelsbalancen for dagligvarer 97 procent i Esbjerg Kommune, mens handelsbalancen for udvalgsvarer var 114 procent. Tallene viser, at dagligvareomsætningen var 3 procent lavere end forbruget i kommunen, mens udvalgsvareomsætningen i kommunens butikker var 14 procent højere end udvalgsvareforbruget i kommunen. Dagligvarer bliver normalt købt så tæt på bopælen som muligt. En handelsbalance på 97 procent for dagligvarer i Esbjerg Kommune viser, at dagligvareomsætningen er på niveau med det samlede dagligvareforbrug i kommunen.

Udvalgsvarer er eksempelvis tøj, sko, radio, og tv, bøger og møbler. Dagligvarer er mad og drikke.

Når der tages højde for, at omkring 23 procent af det samlede udvalgsvareforbrug blev dækket gennem e-handel i 2019, viser en handelsbalance for udvalgsvarer på 114 procent, at butikkerne i Esbjerg Kommune tiltrækker en del kunder til køb af udvalgsvarer udenfor kommunen. Især kunder fra Varde Kommune og fra det vestligste af Vejen Kommune.

Nord går tilbage

I perioden 2011 til 2020 er antallet af butikker i Esbjerg Kommune faldet 11 procent. Samlet set er antallet af dagligvarebutikker faldet 14 procent til 160 butikker, mens antallet af udvalgsvarebutikker er faldet 12 procent til 337 butikker. Derimod er antallet af særligt pladskrævende steget 12 procent til 65 butikker.

Esbjerg Nord har derimod mistet betydning som indkøbssted på trods af en fastholdelse af bruttoarealet. Antallet af butikker er faldet 17 procent, og omsætningen er faldet 13 procent. I Esbjerg Vest har detailhandlen øget sin betydning. På trods af et fald i antal dagligvare- og udvalgsvarebutikker på 20 procent, er  omsætningen øget med 1 procent.

Annonce

E-handel med vokseværk

Generelt forventes der en skærpet konkurrencesituation i detailhandelen i fremtiden, står der i detailhandelsanalysen. Esbjerg bymidte vil fortsat være det mest betydende udbudspunkt i regionen, men den fysiske detailhandel forventes at blive udfordret. Det vurderes, at det frem mod 2030 vil være realistisk, at cirka 30 procent af det samlede forbrug af udvalgsvarer vil blive dækket via e-handel, mens omkring 10 procent af den samlede dagligvarehandel vil gå gennem e-handelskanaler.

Det vil betyde, at konkurrencesituationen bliver yderligere skærpet og vil få væsentlig betydning for detailhandelsstrukturen, hvor mange butikker der er brug for, hvor store butikkerne har behov for at være, og om der markedsmæssigt er plads til dem i fremtiden. Esbjerg by er dominerende i det sydvestlige Jylland og er begunstiget af lange afstande til andre større udbudspunkter. Detailhandelen i Kolding er i en vis grad en konkurrent til detailhandelen i Esbjerg Kommune, men styrkelsen af både Esbjerg bymidte og Esbjerg by i øvrigt har været med til at sikre et kundeflow fra Esbjergs opland.

- Der er ingen tvivl om, at alle byer vil blive presset af e-handlen. Hele landet har oplevet en stigning, og så kom corona og nedlukninger oveni, men de har også åbnet kundernes øjne for, hvad de mister, hvis de ikke kan handle lokalt. Vi er i gang med en proces for at stoppe e-handlens udvikling ved at have fokus på at skabe levende midtbyer, og på torsdag mødes vi med alle ejendomsudlejerne i Esbjerg centrum for at planlægge, hvordan vi vil have den her by. Vi er nødt til at snakke om, hvor vi placerer nye ankerbutikker, så vi gør hele arealet i gågaden stærkt, og vi er nødt til at løfte i flok, siger citychefen.

Annonce

Broen og Føtex trækker

Shoppingcentret Broen og varehuset Føtex fungerer som ankerbutikker og er begge med til at understøtte kundestrømmen i Kongensgade, viser ICPs detailhandelsanalyse. De er med til at understøtte, at detailhandelen hovedsageligt er koncentreret her.


Der er ingen tvivl om, at alle byer vil blive presset af e-handlen.

Brigitta Christensen, Esbjerg City


Flere tomme butikker

Ved ICPs rekognoscering i udgangen af 2020 var der i alt 76 tomme butikslokaler i Esbjerg bymidte svarende til 20 procent af samtlige funktioner. Det er især i Kongensgade, hvor 41 procent af butikkerne i bymidten er koncentreret, at andelen af tomme butikslokaler er høj. I Kongensgade var der i alt 48 tomme butikslokaler svarende til 32 procent af det samlede antal funktioner i gaden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Esbjerg

NemByg cykelholdet på kursus i førstehjælp: Med de kilometer vi cykler om året, er spørgsmålet ikke, om der sker en ulykke igen, men hvornår

Ugeavisen Esbjerg

Fire dage i sadlen

Ugeavisen Esbjerg

Tilbage til barndommen

Ugeavisen Esbjerg

Patrick er i duoform

Annonce