Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Fagforeningsboss i åbent brev: Fanøs ledelse blandede sig i sagsbehandling

Socialrådgivernes formand langer ud efter ledelsen på Fanø. De må og skal ikke blande sig i sagsbehandlingen, siger hun. Foreningen har advaret om dårlige arbejdsforhold tidligere.

Annonce

I et markant forsøg på at informere medlemmerne af Fanø byråd om tingenes tilstand i socialforvaltningen på øen, langer socialrådgivernes formand i Region Syd, Anne Jørgensen, markant ud efter den allerøverste ledelse på øen, borgmester Sofie Valbjørn og kommunaldirektør Vibeke Kinch.

Det usædvanlige skridt er taget, da kun et enkelt medlem af byrådet har reageret på en privat henvendelse fra hende, hvor indholdet var det samme som i det brev, hun nu har offentliggjort. Anne Jørgensen kan i øvrigt ikke huske hvornår hun sidst har meldt ud med et åbent brev i pressen. Brevet kommer blandt andet på baggrund af Ugeavisens afdækning af de tre Fanø-sager, hvor forældrene nu har modtaget en officiel undskyldning fra Rådhuset i Nordby.

I det åbne brev skriver hun blandt andet: ” Dansk Socialrådgiverforening har på flere møder med velfærdschefen, kommunaldirektøren og borgmesteren siden efteråret 2019 understreget, at ledelsen og politikerne har ansvaret for at sikre rimelige arbejdsbetingelser. Det er ganske enkelt forudsætningen for, at socialrådgiverne fuldt ud kan koncentrere sig om at varetage det socialfaglige arbejde på bedste vis.
Den opgave har kommunen ikke løst. Tværtimod har medarbejderne flere gange oplevet grænseoverskridende adfærd fra den øverste ledelse og politikere.

Den øverste ledelse i kommunen har blandet sig i konkrete sager uden at inddrage hverken den ansvarlige socialrådgiver, teamlederen eller velfærdschefen. Det er på den baggrund ganske enkelt ikke muligt at yde et professionelt og ordentligt stykke arbejde – og det er heller ikke lovligt henset til reglerne om tavshedspligt!” kan man blandt andet læse idet åbne brev.

Skåret ud i pap, så det betyder det, at Anne Jørgensen siger, at kommunaldirektøren og borgmesteren altså har sagsbehandlet i en eller flere af de tre Fanø-sager, som Ugeavisen Esbjerg indgående har beskrevet.

- Det korte af det lange er, at politikere og den øverste chef ikke skal sagsbehandle. Det har de ikke lovmæssigt belæg for til. På den måde underminerer de de medarbejdere, der er uddannede til at tage sig af de tre sager, som I har beskrevet. Man skal ikke blande sig, fordi man tilfældigvis kender de involverede parter. En man kender i teknisk forvaltning kan jo heller ikke give en bekendt lov til at bygge en større carport end hvad reglerne ellers tilsiger, siger hun.

Anne Jørgensen ønsker ikke at give eksempler på, hvordan kommunaldirektøren og borgmesteren har blandet sig.

- Vi har været i dialog med Fanø Kommune siden efteråret sidste år og har her påpeget, at det er ledelsen og politikernes ansvar at sikre medarbejderne rimelige arbejdsvilkår, herunder kompetenceløft. Dette blev i øvrigt allerede diskuteret i 2016, hvor man havde problemer med at overholde lovens tidsfrister, men her skete der efterfølgende ikke noget, konstaterer Anne Jørgensen tørt.

- Grunden til at Dansk Socialrådgiverforening går ind i sagen er for at sikre ordentlige vilkår for det sociale arbejde på Fanø, så de mennesker, der har brug for kommunens støtte, får det, samtidig med at deres retssikkerhed sikres. Derudover har nogle af foreningens medlemmer direkte eller indirekte har været i skudlinjen i pressen, uden at kommunen har løftet sit ansvar som arbejdsgiver og beskyttet dem, siger hun videre.

Til sidst i det åbne brev skriver hun: ”Endelig er det helt afgørende, at kommunens politikere og øverste ledelse overholder helt basale principper for forvaltning og ledelse, herunder at de ikke går bag om socialrådgivernes ryg i konkrete sager. Sammenblanding af drift og politik er uacceptabelt. Politikere skal ikke sagsbehandle”.

Ugeavisen Esbjerg vil gerne have haft en kommentar fra borgmester Sofie Valbjørn, men hun meddeler, at man fra rådhusets side kommer med et officielt skriftligt svar sidenhen.

HER KAN DU LÆSE HELE BREVET:

TIL BYRÅDET I FANØ KOMMUNE
Sammenblanding af drift og politik er gift for sagsbehandlingen i Fanø Kommune.
I 2016 var Dansk Socialrådgiverforening i kontakt med Fanø Kommune, hvor vi gjorde opmærksom på en række grundlæggende problemer med rammerne for sagsbehandlingen, som bl.a. betød store udfordringer i forhold til at overholde lovens tidsfrister.
Der blev på baggrund heraf tilført en opnormering til området, hvilket i den sidste ende ikke slog igennem som en reel opnormering, da den administrative bistand samtidigt blev reduceret.
Det blev også besluttet, at der skulle arbejdes målrettet med kompetenceudvikling, som også var et ønske fra medarbejdersiden. Dette blev dog ikke iværksat.
Udhængning og utidig indblanding
Gennem de sidste 2 år har socialrådgiverne fået et generelt kompetenceløft via undervisning fra bl.a. Socialstyrelsen – og det er på baggrund af den læring, der er sagsbehandlet i de tre aktuelle sager.

Dansk Socialrådgiverforening har på flere møder med velfærdschefen, kommunaldirektøren og borgmesteren siden efteråret 2019 understreget, at ledelsen og politikerne har ansvaret for at sikre rimelige arbejdsbetingelser. Det er ganske enkelt forudsætningen for, at socialrådgiverne fuldt ud kan koncentrere sig om at varetage det socialfaglige arbejde på bedste vis.
Den opgave har kommunen ikke løst. Tværtimod har medarbejderne flere gange oplevet grænseoverskridende adfærd fra den øverste ledelse og politikere.
Den øverste ledelse i kommunen har blandet sig i konkrete sager uden at inddrage hverken den ansvarlige socialrådgiver, teamlederen eller velfærdschefen. Det er på den baggrund ganske enkelt ikke muligt at yde et professionelt og ordentligt stykke arbejde – og det er heller ikke lovligt henset til reglerne om tavshedspligt!
Socialrådgiverne har stadig til gode at mærke deres arbejdsgivers – altså kommunens – opbakning i forbindelse med den udhængning, herunder offentliggørelse af navne, som nogle af socialrådgiverne har været udsat for i pressen.

Tilbage i november måned 2019 har Dansk Socialrådgiverforening efterspurgt retningslinjer for håndtering af vold, trusler og chikane over for medarbejderne. Svaret fra kommunaldirektøren var, at det kunne man ikke lige erindre, om der var eller er. Efter igen at have rykket for dem har vi netop modtaget nogle retningslinjer udarbejdet tilbage i 2009 og 2010. Uagtet de fundne retningslinjer må vi konstatere, at der ikke er arbejdet med retningslinjer i rigtig mange år, hvorfor Fanø Kommune ikke har retningslinjer i forhold til udhængning og vold og trusler udenfor arbejdstiden.
Samarbejde om forbedringer
Fanø Kommune har kendt til de grundlæggende problemer med sagsbehandlingen i mindst fire år. I Dansk Socialrådgiverforening vil vi sammen med socialrådgiverne meget gerne være med til at forbedre kvaliteten af arbejdet med børn og familier, men det kræver, at kommunen spiller med og tager ansvar for arbejdsmiljøet, faglig udvikling og dialog mellem medarbejdere og ledelse, og udvikling af samarbejdet mellem daginstitutioner, skoler og forvaltningen.
Endelig er det helt afgørende, at kommunens politikere og øverste ledelse overholder helt basale principper for forvaltning og ledelse, herunder at de ikke går bag om socialrådgivernes ryg i konkrete sager. Sammenblanding af drift og politik er uacceptabelt. Politikere skal ikke sagsbehandle.
Venlig hilsen
Anne Jørgensen, Formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Syd.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Esbjerg

Kandidat: Hende kan man have tillid til

Annonce