Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Fanø-familierne: Det har været rendyrket magtmisbrug

Familierne står tilbage med blandede følelser oven på BDOs rapporter. De vil nu gå hele vejen for retfærdighed, siger de.

Annonce

De tre familier, som nu har modtaget hver deres rapport, står både lettede og frustrede tilbage. Lettede over at have fået ret i deres kritik af Fanø Kommunes håndtering af deres sager, men også frustrede over alt det, de har måttet gennemgå.

- Vi bliver jo bekræftet i, at Fanø Kommunes sagsbehandling har været fuldstændig grotesk, men det er utroligt, at det var nødvendigt at gå til Ugeavisen Esbjerg for at råbe Fanø Kommune op, siger de tre familier samstemmende.

De mener ikke, at Fanø Kommune på noget tidspunkt har tænkt på dem i sagsforløbene. De mener derimod, at kommunen og dens personale har tilsidesat familiernes retssikkerhed, ligesom man på intet tidspunkt har handlet i børnenes tarv.

- Det har været rendyrket magtmisbrug. Man har tvunget os igennem et rent helvede, og det har givet os ar på sjælen. De ar skal vi leve med resten af vores liv. Ingen kan forestille sig, hvordan det er at blive beskyldt, mistænkeliggjort og behandlet som dårlige forældre, medmindre man selv har prøvet det. Det her er det værste, vi nogensinde har oplevet, siger de og fortsætter:

- Fanø Kommune har frataget os alle rettigheder samt vores vigtigste opgave som forældre. Vi har ikke haft mulighed for at passe godt på vores børn.

Skal holdes ansvarlige
Familierne fortæller, at de gennem hele forløbet har følt sig fuldstændig magtesløse. De mener, at sagsbehandlerne har misbrugt deres stillinger.

- Vi mener, at det er den værste gang amatørarbejde, der er foretaget. Sagerne er ikke blevet startet juridisk korrekt op, notater og dokumenter er ikke blevet journaliseret, der er forkerte navne på børnene, forkerte paragraffer er blevet anvendt, man har overtrådt serviceloven, retssikkerhedsloven, forvaltningsloven og persondatasikkerhedsloven. Derudover har man anvendt mundtlige trusler om tvangsfjernelse, og vi kunne blive ved. Det sjusk, som de har lavet, det er fuldstændig utilgiveligt. Vi tør ikke tænke på, hvad der ligger af fejl i andre børnesager. Det er ubærligt, lyder det fra forældrene, som ikke har meget til overs for kommunens ansatte, som de føler, der har svigtet dem:

- Hvis sagsbehandlerne ikke engang kan håndtere grundløse sager, hvordan kan de så håndtere de reelle børnesager, hvor der virkelig er familier og børn, der har brug for hjælp? Og ledelsen, i form af velfærdschefen og teamlederen, har efter vores mening aktivt bidraget til en syg kultur, hvor lovbrud, sjusk og mistænkeliggørelse har været normen, siger forældrene, der mener, at deres sager helt kunne være undgået, hvis kommunen havde ført kontrol med Social og Myndighed løbende.

- Vi er lettede over, at Fanø Kommune nu endelig også selv kan se, at det, som vi tre familier har været igennem, har været urimeligt, unødvendigt og umenneskeligt. Det er dog ikke slut endnu, for vi vil ikke nøjes med en undskyldning. Nu begynder en del af det arbejde, som vi har ventet på, og det er retfærdighed, siger forældrene.

De forventer derfor alle, at kommunen nu tager de nødvendige konsekvenser.

- Det være sig i forhold til at få ryddet ud i geledderne, men også i forhold til at holde de ansvarlige strafferetligt ansvarlige for de åbenlyse lovbrud, der er foregået, og som er påpeget af BDO. Det bør ikke være vores ansvar, men det er et ansvar, vi agter at påtage os, hvis ikke det sker fra kommunen selv. Derudover vil vi gerne henstille til, at man i kommunalbestyrelse og byråd nu står sammen om at få løst problemet. Tiden er ikke til politisering og småskænderier, men samarbejde, åbenhed og beskyttelse af de borgere, som har valgt dem.

CITAT: Det her kunne være undgået. Det kunne det, hvis Fanø Kommune havde undersøgt forholdene bagved den stigning, der har været i underretningerne siden 2017, hvor teamlederen blev ansat. Og hvis Fanø Kommune havde styr på sine retningslinjer og personale samt lyttet til de mange borgere, der, forinden disse tre sager, henvendte sig til politikere, kommunaldirektør og borgmester for at gøre opmærksom på andre fejlbehandlede sager i Social -og Myndighed.
Forældreparrene i de tre Fanøsager

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ugeavisen Esbjerg

FysioDanmark udvider

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce