Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Kommunen kværner os

Bettina Betancor passer sin søn hjemme hver dag. Det har Familierådgivningen anbefalet at hun gør, men nu vil Jobcenteret tage hendes ledighedsydelse fra hende.  Foto: Tue Sørensen
Bettina Betancor kæmper med kommunen om tabt arbejdsfortjeneste på 29 måned.

Socialt: De fleste kan sætte sig ind i hvordan det er at have en dreng, der hverken kan eller vil gå i skole. Det kan ske i perioder, men det kan også være en kronisk tilstand og situation at stå i.

Bettina Betancors søn, Alexander, fik som ni år gammel diagnosen "atypisk autist" Tre år før han efter en 45 minutters konsultation på Børnepsykiatrisk afdeling i Esbjerg havde fået diagnosen ”generaliseret angst”, der kort sagt går ud på, at han er bange for adskillelse og at mild tvang og overtalelse til at gå i skole skulle afhjælpe dette.

Efter tre år med dette og mange og lange seje kampe for at få sønnen i skole, bliver Bettina Betancor indlagt med sønnen Alexander på OUH i Odense, og her bliver han endeligt udredt og får stillet diagnosen ”Atypisk autisme” med ADD og en belastningsreaktion smidt oveni.

Og behandlingen af dette er lige præcist det modsatte af, hvad man forsøgte i tre år. Det efterlod familien med sår i livet og en dreng på værelset, der står op og spiller Fortnite hele dagen lang. Han får besøg af to behandlere i alt otte timer om ugen.

Og den 12 årige dreng går ikke i skole, og det er tvivlsomt, om han nogensinde kommer til det.

På sidelinjen er der en storesøster, der i dag går på en special efterskole for særligt udfordrede unge. Hun er også påvirket af familiens generelle situation.

Så lang, så skidt.

Annonce

Passe sønnen

I 2018 søger Bettina Betancor om fuld tabt arbejds fortjeneste, fordi det er påkrævet at hun passer sin søn, der ikke kan være alene. I øvrigt har kommunen ikke nogle tilbud, der passer til ham. Hun får afslag og klager til Ankestyrelsen.

Her har man 12 uger til at komme med et svar, men der går små ni måneder, inden Bettina Betancor får at vide, at hun kan få 17,5 timer tabt arbejds fortjeneste, der så suppleres med ledighedsydelse fra kommunen. Bettinas Betancor var da sagen gik i gang i flexjob i 17 1/2 time om ugen. Det er derfor at det er dette antal timer vi taler om. Havde hun været fuldtidsansat, havde der så været tale om 37 timer.

Udover den ualmindeligt sendrægtige sagsbehandlingen er virkeligheden i skrivende stund, at hun ikke har modtaget en eneste krone endnu.

Heller ikke af dem, hun har fået bevilget og tildelt. Hun mener selv, at hun har omkring 100.000 kroner til gode fra kommunen. Det svarer til 5.000 kroner om måneden, og det kan tydeligt  mærkes, at de penge mangler i familiens budget.

Hun klager til kommunen over langsommeligheden. I et svar beklager socialchef Else Zippor: "Der er i Esbjerg Kommune fastsat en sagsbehandlingsfrist på 12 uger for sager om tabt arbejdsfortjeneste. Jeg skal stærkt beklage, at denne frist er væsentligt overskredet i din sag. Dette skyldes en kombination af høj personaleudskiftning og sagens komplekse karakter. Jeg skal også beklage, at du ikke er blevet orienteret om, at sagsbehandlingsfristen ikke kunne overholdes”.

Annonce

Stadig ingen penge

Men det ændrer ikke på omstændighederne.

Bettina Betancor har endnu ikke modtaget en eneste krone i tabt arbejdsfortjeneste, og sådan lige for at sætte trumf på, modtager hun et brev fra Jobcenteret her i januar, hvor man gør klart, at man påtænker at tage den supplerende ledighedsydelse fra hende, da hun skønnes godt at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet, uagtet at sønnen har brug for hendes hjælp 24/7, hvilket hun også har på skrift fra Familierådgivningen under Borger og Arbejdsmarked, der den 10. september sidste år skriver” Familierådgivningen vurderer således, at det er en nødvendig konsekvens af Alexanders funktionsnedsættelse, at han passes i hjemmet samt vurderes det, at du er bedst egnet til at passe Alexander i hjemmet”.

Jobcenteret henviser dog også til Lov om Aktiv Social Politik § 75 hvor der stykke 4 nr. 7 står, at man kan opretholde sin ledighedsydelse, hvis man blandt andet skal tage sig af et handicappet barn. Men Familierådgivningens argumenter bider tilsyneladende ikke på Jobcenterets sagsbehandler.

Og det står Bettina Betancor så. Hun får ikke sine penge på grund af langsommelig sagsbehandling, ej heller efter, at der er taget en beslutning om at hun kan få 17,5 timer. Og nu vil Jobcentret så have, at hun skal tilbage i et flexjob.

- Vores familie er helt kørt over. Min mand er sygemeldt med stress, og jeg har også været derude. Jeg forstår simpelthen ikke at det kan tage så lang tid. Hvis vi andre ikke overholder en frist, så bliver vi straffet for det, men det bliver kommunen ikke. Og når de så lover noget, så sker det ikke. Det får ingen konsekvenser for det offentlige, men masser for os. Det er med til at køre en familie helt ned. Jeg tror ikke det er det, de vil, men det er det de gør, siger den fortvivlede mor.


Vi er kørt helt over. Hvorfor skal det tage ti måneder at komme med et svar. Jeg forstår det ikke

Bettina Betancor, træt mor.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce