Annonce
Ugeavisen Esbjerg

SE BILLEDERNE: Perler præmieret

Danmarksgade 25 præmieres for nænsom renovering af karakteristisk byhus. Ved første øjekast synes Danmarksgade 25 måske ikke af noget særligt i gadebilledet. En historicistisk ejendom i hjertet af Esbjerg. Men kigger man nærmere, vil man opdage en bygning, som med stor kærlighed og omhyggelighed er bevaret i fuldstændig samme udtryk, som ved opførelsen i 1911. Mange historicistiske ejendomme i Esbjerg har over årene mistet deres særpræg. De særlige detaljer, der var så vigtig en del af helheden. Forfald, den ekstra omkostning til at vedligeholde en detalje, som ikke har nogen funktion, har fået mange husejere til at vælge at pudse facader, fjerne særlige udsmykninger, skifte vinduerne til andre, mere vedligeholdelses-lette udformninger. Men ikke i Danmarksgade 25. Her er bygningens små særpræg stadig intakte. Betragter man et fotografi af ejendommen, taget få år efter opførelsen af huset, er det slående, hvor få ændringer, der er sket. Facadedekorationen med de romerske vaser blev nænsomt taget ned, istandsat og sat op igen. De specielle vinduer med farvet glas i bygningens trappeopgang er bevaret, og vedligeholdes omhyggeligt, så de også i fremtiden kan bevares. Det originale skifertag er fornyet med et nyt tag i naturskifer, hvor både kviste og den oprindelige placering af tagvinduer er bevaret. Selv det originale vinduesparti i portåbningen er stadig intakt. Senest er en tidligere afblændet kælderdør genåbnet, og kældertrappen genskabt i de originale materialer. Med denne præmiering ønsker Esbjerg Kommunes Byfond at fejre det lange seje træk. Danmarksgade 25 er et bevis på, at det kan lade sig gøre med konstant omsorg for en bygning gennem mange år, at bevare et lille stykke Esbjerg-historie for eftertiden.

Esbjerg Kommunes Byfond præmierede i sidste uge fem forskellige byggerier. Alle dog med det tilfælles at der er tænkt over historien og detaljen.

Annonce
Hjerting Strandvej 155 præmieres for vellykket tilpasning til landskabet. Villaen på Hjerting Strandvej er tegnet af Baks Arkitekter, og stod færdig i 2019. Den afløser et ældre hus, som blev nedrevet i forbindelse med byggesagen. Villaen adskiller sig fra mængden af hvide modernistiske villaer i Hjerting-området ved en balanceret sammensætning af store flader i rå beton og fine detaljer af cedertræ og indfarvet aluminium. Mod vejen fremstår villaen privat og afskærmet, og kun et enkelt vindue fremhæver indgangspartiet. Gennem cedertræslameller fornemmes et indre grønt gårdrum. På trods af den lukkede facade, markerer villaen sig fint i gaderummet med velkomponerede facader og et velplanlagt forareal. Mod vandet åbner villaens facade sig i store glaspartier, der giver beboerne mulighed for at nyde den storslåede placering ned til kysten. Med den omhyggelighed hvorved villaen er placeret i landskabet, opnår den en sjælden kvalitet blandt moderne villaer i området. Mod vandsiden er villaens udtryk underspillet og ydmygt, og markerer sig kun svagt i kystlandskabet. Byfonden finder det prisværdigt, at man med et byggeri af denne kvalitet og størrelse har modstået fristelsen til at opføre et markant byggeri, der også fra vandsiden fremstår dominerende. De ærlige, robuste materialer vil med tiden patinere, og bidrage yderligere til villaens indpasning i kystlandskabet. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker med denne præmiering at belønne den ydmyghed hvorved villaen indpasser sig i det sårbare kystlandskab. Det er byfondens håb, at villaen på Hjerting Strandvej vil give inspiration til andre, der går med tanker om at opføre en ny vandkantsvilla. Her kan man se, at det kan lade sig gøre at opføre en luksuriøs villa i materialer af høj kvalitet, og samtidig udvise en stor respekt for det følsomme miljø bygningen indskriver sig i.
Mellemdammen 18 i Ribe præmieres for gennemført restaurering af historisk byhus. Terpagers Gård er et helstøbt anlæg, der sammen med naboejendommen indrammer et idyllisk gårdrum, hvis bevarede pigstensbelægning understøtter den traditionelle og stemningsfulde atmosfære. Gavlhuset var en almindelig bygningstype i 1600-tallet, hvor mange danske købstæder oplevede en opblomstring. Selvom bygningen i dag ikke fremstår som et gavlhus mod gaden, kan det stadig fra gårdsiden fornemmes, hvordan det oprindeligt indskrev sig naturligt i rækken af gavlhuse. Bindingsværkets skiftende detaljerigdom, hvor de rigeste udsmykninger i bindingsværket er placeret mod gaden afspejler bygherrens ønske om at vise sin økonomiske status frem i gadebilledet. At gadesiden er ændret til at fremstå mere som et langhus med et stort halvvalmet tag er med til at fortælle om byudvikling i Ribe omkring slutningen af 1700-tallet, hvor den klassicistiske arkitektur banede vejen for nye grundmurede huse. De tidligere bindingsværkshuse gjorde det nemt at ændre dele af de tidligere bygninger, og derfor ser man i dag mange bygninger, der har ændrede facader og fremstår delvist i bindingsværk og delvist i grundmur. Ved den seneste restaurering blev den oprindelige portfløj genskabt, og tidligere ændringer af stueetagen ført tilbage i retning af et mere originalt udtryk. Flere af de karakteristiske knægte blev genskabt, og det hele blev på smukkeste vis afsluttet med en opmaling af knægte og porthammer i originale renæssancefarver, hjulpet på vej af en konservators undersøgelser. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker med denne præmiering at anerkende den ildhu, omhyggelighed og opmærksomhed på detaljen, som ejerne af Mellemdammen 18 har lagt i restaureringen af ejendommen. Det er et arbejde, der aldrig slutter, men kræver vedholdenhed og stort engagement.
Skolestien 4 præmieres for gennemført renovering af oprindeligt fiskerhus. Hjerting var et oprindeligt fiskerleje, der fungerede som ladeplads for købstaden Varde. Skipperbyen Hjerting havde sin storhedstid i 1700-tallet, som største naturhavn på vadehavskysten. Med anlæggelsen af Esbjerg havn var Hjertings rolle som udskibningssted udspillet, og byens regionale betydning forsvandt. Med tiden flyt- tede også fiskerkutterne til Esbjerg, men mange fiskere blev boende i Hjerting. Skolestien er et af de ældste gadestrækninger i skipperbyen Hjerting. Her ses i dag stadig mange ældre huse, og gaden har ikke som mange andre steder i Hjerting været vidne til nedrivninger med efterfølgende opførelse af moderne villaer. Gaden er en del af det gamle Hjerting, som er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø i Esbjerg Kommune. I er årrække stod nogle af bygningerne på Skolestien og blev mere og mere præget af forfald og misligholdelse. Men i de senere år har der været en proces i gang for at redde de bevaringsværdige huse på Skolestien. Huse er blevet opkøbt, og restaureret med blandt andet nye tage og vinduer. Initiativerne har haft en smittende effekt og gadestrækningen fremstår i dag med stort set lutter velholdte huse. Et af de huse, som var truet af omsiggribende forfald var Skolestien 4. Huset er opført i 1725, som et traditionelt længehus med stråtag, kalkede facader, og en takt- fast vinduesrytme. Med sit enkle udtryk er huset en del af den bevarede historiske del af skipperbyen Hjerting. For at redde huset fra nedrivning blev Skolestien 4 opkøbt, og en omfattende renovering blev sat i gang for at redde bygningen fra ødelæggende forfald. Med renoveringen er det lykkes at bevare husets oprindelige udtryk som ydmygt fiskerhus, og samtidig indrette en moderne bolig. Resultatet giver værdi til hele gaden, og løfter den historiske helhed.
Strandparken præmieres for bevaring af et unikt boligkvarter. Dengang området nord og nordvest for Strandby Plads endnu i 1890'erne var åbent land med lave strandenge og sandede marker, overvejede sognerådet at placere byens første offentlige sygehus herude, hvor der var frisk luft og sol. Projektet blev dog opgivet til fordel for en mere central placering i sikrere afstand fra havet, og i 1901 plantede man træer på den købte grund. Da den første del af Hjertingvej blev anlagt i 1914, gennemskar den "sygehusplantagen". Den meget aktive entreprenør Christian P. Jensen købte i 1942 resterne af plantagen og arkitekt Poul Ambye blev hyret til at udarbejde bebyggelsesplan og tegninger til husene. Af planerne, og samtidige reklamer, kan man se, at idéen til kvarteret var meget engelsk. Den gennemgående stil skulle være gule sten, høje tegltage, brune skodder og pejseskorstene i gavlene. Plantagens træer skulle så vidt muligt bevares. Bebyggelsen blev opført med fritliggende villaer, der parvis var ens. Strandparken er Esbjergs første eksempel på en privat villabebyggelse efter en samlet idé. Kvarteret er til i dag bevaret som en harmonisk helhed, og er stadig attraktivt, trods de trafikerede veje, der afgrænser kvarteret. Husene er typiske for den engelske mode omkring 1940, tilsat lidt tidstypisk nyromantik i form af blyindfattede ruder og skodder. Enkelte store løvtræer stammer tilbage fra tilplantningen i starten af 1900-tallet, og udgør i dag en karakterfuld ramme om bebyggelsen. Et karakteristika fra engelsk havestil har været de åbne forhaver, uden hækbeplantning mod gaderne. Dette træk er desværre blevet sløret med tiden med indførelsen af hække og enkelte stakitter mod gaden. Det er byfondens håb, at der med denne præmiering vil blive en større bevidsthed om bebyggelsen unikke kvaliteter, og at beboerne derigennem vil arbejde for at bringe området tættere på det oprindelige udtryk.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Så kom solen - endelig!

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Esbjerg

Sommertid er istid

Annonce