Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Under mistanke: BDO skal undersøge underretningssager

Det er rådgivnings- og revisionsfirmaet BDO, der som ekstern konsulent, skal gennemgå de omtalte underretningssager fra Fanø.

Annonce

Social- og sundhedsudvalget i Fanø Kommune besluttede tirsdag aften i sidste uge, at den eksterne sagsgennemgang - der skal ske af de tre konkrete underretningssager, som Ugeavisen Esbjerg over flere uger har afdækket - skal udføres af revisionsfirmaet BDO.

Sagsgennemgangen påbegyndes i starten af marts, og resultaterne forventes at blive forelagt Social- og sundhedsudvalget på et møde medio april, hvorefter familierne i umiddelbar forlængelse heraf vil blive individuelt orienteret om resultaterne, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Johan Brink Jensen, formand Social- og Sundhedsudvalget, hvorfor er det lige blevet BDO, der skal forestå sagsgennemgangen?

- Jeg skal starte med at sige, at jeg kom sent hjem fra ferie onsdag, så jeg deltog ikke i mødet, men har naturligvis læst både dagsorden og referat. Men det er forvaltningen, som har sat en undersøgelse i gang angående, hvem der skulle stå for undersøgelsen, og her har BDO formentlig vist sig mest objektiv og professionel.

Udvalgsformanden oplyser til Ugeavisen Esbjerg, at det er velfærdschef Søren Lück Madsen, som har stået for at udpege, hvem der skal stå for sagsgennemgangen.

- Og vi har jo i forvejen et godt samarbejde med BDO, som også står for kommunens revision, siger Johan Brink Jensen.

Har I gjort jer tanker om, hvorvidt der kunne være en interessekonflikt der?

- Det er der ikke, for det er to helt forskellige afdelinger under BDO.

Socialstyrelsen udvælger
I pressemeddelelsen skriver Fanø Kommune desuden, at resultaterne af BDOs undersøgelse vil indgå i en samlet pakke af undersøgelser, der iværksættes på børne- og ungeområdet i Fanø Kommune.

Undersøgelserne omfatter, foruden BDOs undersøgelse, en sagsgennemgang foretaget af Socialstyrelsen samt en intern arbejdsgangsanalyse (hvidbog).

Det samlede resultat forventes at være klar til behandling på Social- og sundhedsudvalgets møde i juni 2020, hvorefter udvalget, på baggrund heraf, vil igangsætte arbejdet med at effektuere tiltag, der skal medvirke til at sikre et børne- og ungeområde af høj kvalitet.

Johan Brink Jensen, hvordan vil Socialstyrelsens sagsgennemgang foregå?

- Der er flere måder at håndtere det på. Men der bliver vist nok udvalgt et vist antal sager og taget stikprøver af dem.

Er det Socialstyrelsen, der udvælger de sager?

- Ja, det er det. Socialstyrelsen udvælger selv et vist antal sager og kigger på, om der er ting, vi i Fanø Kommune kan gøre mere hensigtsmæssigt, ligesom styrelsen giver bud på, hvor der kan være fejl, så vi fremadrettet kan behandle vores sager mere sikkert. Det er jo både i borgernes og vores store interesse, at sagshåndtering fungerer så optimalt som muligt.

FAKTA:
BDO er landets fjerdestørste rådgivnings- og revisionsvirksomhed og 100 % danskejet og –ledet. Alle vores aktionærer er partnere og arbejder i virksomheden. BDO favner såvel rådgivning, revision, regnskab og Business Support for det private marked som rådgivning, revision, regnskab og Business Support for det offentlige marked.

Via pressemeddelelsen fra Fanø Kommune fremgår det: BDO vil via en sagsgennemgang belyse ”hændelsesforløbet i de tre konkrete sager via analyser af henholdsvis faglig styring og de konkrete handlinger i forbindelse med underretningerne. BDO vil have fokus på både den faglige og den juridiske praksis. På samme måde vil de gå detaljeret ned i de konkrete hændelsesforløb i sagerne, særligt i forbindelse med de konkrete underretninger og den efterfølgende håndtering herunder både i forhold til børnene, men også forældre og øvrige familie”.
”Der vil være særligt fokus på om der er en sammenhæng mellem afdækningen af sagen, de socialfaglige vurderinger samt håndteringen af underretninger, herunder samspillet med b.la. børnehus og almen sundhedsområde. Der fokuseres desuden på implementeringsgraden af overgrebspakken i praksis samt hvilke socialfaglige overvejelser, der gøres indledningsvis i sagsforløbet. Undersøgelserne forventes afsluttet indenfor 3-4 uger”.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Gå i klub på nettet

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Esbjerg

Den ubesejrede

Annonce