Annonce
Ugeavisen Esbjerg

UNDER MISTANKE: Èt opkald ændrede alt

En familie fra Fanø stod ud af det blå midt i en underretningssag om deres to små drenge. Sagen viste sig helt ubegrundet og er i dag lukket med beklagelse fra kommunen. Tilbage står en familie med ar på sjælen.

En families verden blev vendt på hovedet, da lederen af en daginstitution mente, at to drenge på tre og fire år var unaturligt optagede af tissemænd og tis. Fanø Kommune beklager fejl i sagsbehandlingen.

Annonce

Josefine (navnet er opdigtet, men redaktionen bekendt, red.) er i gang med at gøre klar til et erhvervsarrangement sidst på eftermiddagen den 26. september på arbejdspladsen i Esbjerg. Der var mange dokumenter og oplysninger at holde styr på op til arrangementet, da hendes telefon ringer.

Det er en socialrådgiver fra Fanø Kommune, som fortæller, at kommunen fra daginstitution Odden har modtaget meget bekymrede underretninger på familiens to drenge Frederik og Felix (navne er opdigtede, men redaktionen bekendt, red.) på tre og fire år. Her har de gået siden januar 2019, hvilket de havde været glade for.

For forældrene har det længe været en drøm at flytte tilbage til faderens fødeø, hvor tanken om et trygt nærmiljø for drengene var i centrum. Alt bliver dog brutalt vendt på hovedet efter den korte telefonsamtale denne efterårsdag i september.

Seksuelle krænkelser
Socialrådgiveren meddeler Josefine, at de ikke blot har modtaget meget bekymrende underretninger om drengene, de er også af seksuel karakter. Josefines hjerte giver et dobbelthop, og hun begynder at ryste over hele kroppen. Tankerne flyver gennem hovedet på hende. Hvad er der sket dem, er det alvorligt, har de det godt?

Hun kontakter ægtemanden, der også arbejder i Esbjerg, og sammen tager de færgen klokken 15.50 over til Fanø og skynder sig til møde på rådhuset i Nordby. Her bliver de informeret om en række observationer af drengene, der var foretaget af flere fra personalet og derefter samlet af institutionens daværende leder. De havde resulteret i, at børnene uden forældrenes viden og samtykke var blevet udspurgt af to socialrådgivere om formiddagen den 26. september. Drengene blev blandt andet spurgt, om man måtte putte en tissemand i munden. Og om de tit græder.

De to brødre var på det pågældende tidspunkt blandt andet optagede af tissemænd, tissekoner og tis, som mange børn i den alder ofte finder både sjovt og spændende. Fagkundskaben peger på, at den slags er en del af børns normale udvikling, men observanterne på Fanø mener, det kan tyde på en krænkelse eller uhensigtsmæssig adfærd. Og at de to drenge i sidste instans måske kan have været udsat for seksuelle overgreb.

Forældrene er chokerede. Hvad handler det her om, spørger de sig selv, hinanden og ikke mindst de to socialrådgivere fra Fanø Kommune, som sidder over for dem, om.

De får dernæst at vide, at der er blevet indsamlet informationer om drengene siden begyndelsen af september 2019. Omkring 20 dage har daginstitutionen Odden altså valgt at observere drengene uden at involvere forældrene. I observationerne fremgår det blandt andet, at en af drengene har taget sin hånd ind under en anden drengs numse, da alle børn skulle sidde og se en film. At en af drengene har kastet med noget pynt til en høstfest afholdt i daginstitutionen. At drengene har holdt fri den 20. september 2019. Og at de to små drenge har slikket hinanden på kinden, da de en dag hoppede på trampolin sammen.

Selvom flere fagpersoner, heriblandt Anna Louise Stevnhøj og familiens tidligere sundhedsplejerske, kalder baggrunden for underretningen grotesk, så vælger Fanø Kommune imidlertid at betegne den som højrisikofyldt, hvilket er årsagen til, at de små drenge har været til samtaler i lukkede rum i børnehaven.

I krænker jo ikke
Ved mødet på rådhuset bliver forældrene flere gange oplyst om, at de ikke er under mistanke. Men måske de skulle se rundt i deres familiære og vennemæssige nærområde for at observere, om der var noget eller nogen, der bekymrede dem, lyder meldingen.

- Vi ved godt, at I ikke krænker, siger begge socialrådgivere beroligende til forældrene.

Men den slags beroliger ikke.

Josefine bryder grædende sammen ved mødet, og begge forældre får efterfølgende brug for krisepsykolog, der betales via deres sundhedsforsikring.

Men selvom forældrene i den grad føler sig mistænkeliggjort, uretfærdigt behandlet og nærmest lammet, så tager de affære. Josefine kontakter blandt andet Anna Louise Stevnhøj, der er uddannet journalist og har skrevet en lang række bøger om børns seksualitet, for at få endnu mere viden indenfor området. Også Marie Birk, der er er cand.psych. og specialist i børnepsykologi, kontakter hun. Hun har brug for at handle.

Forældrene deltager også i et møde den 7. oktober med kommunens repræsentanter, heriblandt kommunaldirektør Vibeke Kinch, teamlederen for social- og myndighed og den daværende leder af daginstitutionen Odden.

På mødet kommer det blandt andet frem, at Josefine selv havde nævnt børnenes snak om tissemænd flere måneder forinden overfor en pædagog. Af pædagogen i Odden blev det bagatelliseret og slået hen med, at sådan er drenge i den alder, og det skulle hun ikke bekymre sig om.

Bange for leder
Den 9. oktober holder fælleslederen for daginstitutionerne hos Fanø Kommune et fyraftensmøde med personalet i daginstitutionen Odden. Emnet er den underretning, som familien og kommunen har modtaget. I et referat fra mødet skriver hun blandt andet:

”Alle involverede personaler udtrykte, at de observationer, som de har skullet levere til Oddens leder, har været udarbejdet under pres og tvang.” Og hun skriver videre: ”Flere af medarbejderne ytrer endvidere, at de er direkte bange for lederen, at de har gjort alt for at undgå lederen under denne sag og øvrige, samt at de ikke var trygge, når de var alene sammen med lederen”. Lederen er efterfølgende blevet afskediget.

Josefine og hendes mand fortæller, at de føler sig meget grænseoverskridende behandlet, hvorfor de indhenter udtalelser fra flere fageksperter. Blandt andet en lægeerklæring samt en udtalelse fra deres tidligere sundhedsplejerske ved Esbjerg Kommune, der beskriver forældrene som værende ressourcestærke, kærlige og nærværende. Hun gennemgår sagens akter og skriver i en udtalelse blandt andet følgende:

”… Jeg kan i beskrivelsen fra Daginstitutionen Odden ikke rent fagligt finde nogen begrundelse for underretningen og er dybt bekymret for, hvad denne må få af konsekvenser for familien. Jeg håber, at man i det system, som nu har trukket tæppet væk under familien, også finder ressourcer til at give den fornødne støtte”.

Overvejer at søge erstatning
Kommunaldirektør Vibeke Kinch skriver allerede den 1. oktober til forældrene, at sagen bliver lukket. Men det sker ikke. Fredag den 11. oktober skriver hun i en sms, at sagen ikke kan slettes, men at der er lagt notat på sagen, hvor der står, at sagen aldrig skulle være rejst. Først den 28. oktober kommer der et officielt brev vedrørende lukning af sagen fra velfærdschef Søren Lück Madsen samt kommunaldirektør Vibeke Kinch.

Her skriver man blandt andet: ”Fanø Kommune beklager de fejl og misforståelser, der er sket og dermed de frustrationer, som I måtte have i den forbindelse. Vi har noteret os jeres input og kritik, og Fanø Kommune vil inddrage disse i vores fremadrettede tilrettelæggelse af procedurer i lignende sager.”

Familien har i dag ansat en jurist, der på deres vegne har klaget til Ombudsmanden og Ankestyrelsen over Fanø Kommunes håndtering af sagen. Familien overvejer at kræve erstatning fra Fanø Kommune samt politianmelde relevante personer.

Respons fra Fanø Kommune:

Velfærdschef Søren Lück Madsen er forholdt dele af familiens historie. På en række opklarende spørgsmål svarer han, at han hverken kan eller vil forholde sig til den konkrete sag grundet sin tavshedspligt, men at Fanø Kommune generelt anvender anerkendte redskaber, der tager udgangspunkt i barnets perspektiv. Herudover inddrages der en lang række eksperter og samarbejdspartnere i underretningssager.
I forhold til fyraftensmødet, afholdt af nu afskedigede fællesleder for daginstitutionerne på Fanø, siger han: ”Det er en personalesag, som jeg heller ikke kan kommentere. Men jeg kan generelt sige, at hvis vi havde en situation, som den beskrevne, så ville vi stoppe sagsbehandlingen og beklage over for den involverede familie og lukke sagen. Herudover ville vi tage de nødvendige konsekvenser. Og så vil jeg gerne sige, at ja, der kan ske fejl, og det er vi rigtig kede af, når det sker. Vi forsøger at rette op, hvor det er muligt at rette op, når der er sket fejl. Det er noget, som vi tager meget alvorligt.”

En familie fra Fanø stod ud af det blå midt i en underretningssag om deres to små drenge. Sagen viste sig helt ubegrundet og er i dag lukket med beklagelse fra kommunen. Tilbage står en familie med ar på sjælen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce