Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Under mistanke og ME-sagen: Fanø sager har fælles træk

Esben og Vibeke Ilsøe Gustavussen kan se et sammenfald mellem sagen om deres ME-syge datter og sagerne om de grundløse underretninger om børn, som Fanø Kommune bøvler med. - Til en vis grad er der tale om de samme fejl og mangler. Og vi kan også se, at en nøgleperson i sagsbehandlingen går igen, siger Esben Ilsøe Gustavussen.

ME-sagen og de nye Fanø-sager om grundløse underretninger deler fejl

og nøglepersoner.

I flere år har Vibeke og Esben Ilsøe Gustavussen kæmpet med Fanø Kommune for at få den hjælp, deres alvorligt syge datter Marie Louise har brug for. Hun lider af sygdommen ME og er afhængig af forældrenes hjælp døgnet rundt.

I dag arbejder Fanø Kommune på at give familien og den syge unge kvinde den hjælp, men den bedre hjælp kunne måske have været på plads for flere år siden.

Den tanke er kommet til at fylde hos familien Gustavussen efter Ugeavisen Esbjergs artikelserie om tre familier på Fanø, som alle har være udsat for alvorlige underretninger om mulige overgreb på deres børn. Underretninger som dels viste sig grundløse, dels var baseret på mangelfuld og fejlagtig sagsbehandling på flere niveauer.

- Artiklerne om de tre familier har været rystende læsning for os. Det er forfærdeligt, hvad de familier har været udsat for. Men, det har også slået os, at vi kan se en sammenhæng mellem vores sag med Fanø Kommune, som har stået på i tre år, og de nye underretningssager, siger Vibeke Ilsøe Gustavussen.

- Det er i stor udstrækning den samme slags fejl og mangler, der præger underretningssagerne og sagen om vores ME-syge datter, mener Vibeke Ilsøe Gustavussen.

Personsammenfald
Hun kan også se, at særligt én nøgleperson går igen i sagerne.

- Den teamleder, som har haft et stort ansvar i underretningssagerne, har også været en nøgleperson med afgørende indflydelse på vores sag med Fanø Kommune. Vi har gang på gang og ved talrige møder fortalt ledelsen, at teamlederen opfandt bekymringer og kom med alvorlige, grundløse beskyldninger, som længe fik lov at præge hele sagsbehandlingen negativt, forklarer Vibeke Ilsøe Gustavussen med breve, mails og andet som dokumentation.

Flueben ved kritik
I underretningssagerne kritiseres Fanø Kommune blandt andet for mangelfulde referater, manglende notatpligt, forkerte informationer og tyndt funderede konklusioner, som fører til mistænkeliggørelse. De samme kritikpunkter kan Esben og Vibeke Ilsøe Gustavussen sætte flueben ved i deres egen sag med Fanø Kommune, når de læser deres omfattende korrespondence med kommunen igennem.

- Det er et faktum, at teamlederen fra underretningssagerne går igen i vores sag. Og i den har vedkommende haft fokus på mistænkeliggørelsen af os i stedet for at få noget gjort ved det massive behov for hjælp i hjemmet, alle læger omkring vores datter dokumenterbart har peget på flere gange. Første gang i 2016, siden i 2018 og igen i begyndelsen af 2019. I tre år har vi stået uden den hjælp, vi og vores datter har haft ret til. I over et år har vi heller ikke set skyggen af en socialrådgiver fra Fanø Kommune, lyder kritikken fra den syge unge kvindes forældre.

Et svigt
Trods henvendelser og møder har det været svært at få Fanø Kommunes ledelse til at gøre andet end at snakke og lytte uden at foretage sig noget, mener familien Gustavussen.

- Først i sommeren 2019 sker der noget, da en ny sagsbehandler indhenter lægeoplysninger og begynder at se på, hvordan kommunen kan hjælpe os. Det kunne have været anderledes og sparet os og vores datter for meget. Vi er blevet svigtet i årevis. Det burde der også placeres et ansvar for, når Fanø Kommune nu kigger ind i sin håndtering af de tunge underretningssager, mener Esben og Vibeke Ilsøe Gustavussen.

Fanøs borgmester Sofie Valbjørn har ingen kommentarer til det sammenfald i sagerne, familien Ilsøe Gustavussen peger på.

En kamp at få ret
Familien Gustavussen har flere gange forelagt Fanø Kommune problemerne med manglende hjælp og de manglende, mangelfulde eller til tider direkte forkerte informationer, som kommunen undervejs har lagt til grund for sine afgørelser. Som regel med det svar, at Fanø Kommune agerede efter gældende regler.

I flere tilfælde har familien set sig nødsaget til at klage til Ankestyrelsen over Fanø Kommunes sagsbehandling og afgørelser. I første omgang gav Ankestyrelsen Fanø Kommune medhold i klagesagerne. Men da familien studerede bilagsmaterialet i Ankestyrelsens afgørelser nærmere, kunne de se, at centrale oplysninger i sagen ikke var blevet sendt med fra Fanø Kommune. Det betød nye afgørelser og medhold til familie. Læs om nogle af dem her:

• Marie Louise Ilse Gustavussen er oprindeligt tildelt 38,5 timers hjælp om ugen til personlig pleje og praktisk hjælp. 1. november 2017 giver Fanø Kommune afslag på ansøgning om flere timer, men 19. december 2018 hjemviser Ankestyrelsen, efter en klage, sagen til fornyet behandling i Fanø Kommune. Kommunens første afgørelse erklæres ugyldig. Efter at sagen er blevet ordentlig belyst, er det vurderet, men endnu ikke afgjort, at Marie Louise Ilsøe Gustavussen har brug for hjælp 68 timer pr. uge. Det vil sige, at hun i tre år har manglet mange timers hjælp. Den del af klagen over hjælpetimer, som handler om bevillingstidspunktet, stadfæstes først af Ankestyrelsen, som altså er enig med Fanø Kommune i første omgang. Sagen genoptages dog, da familien kan sandsynliggøre, at Fanø Kommune har tilbageholdt vigtige dokumenter for Ankestyrelsen. Den side af sagen er nu endelig afgjort. Marie Louise Ilsøe Gustavussen har fået medhold og kompensation fra Fanø Kommune med tilbagevirkende kraft.

• Dækning af nødvendige merudgifter i forhold til pasning og pleje. 19. december 2018 hjemviser Ankestyrelsen Fanø Kommunes afgørelse af 1. november 2017. Fanø Kommune har endnu ikke truffet afgørelse, men er i gang med at belyse sagen.

• 1. november 2017 giver Fanø Kommune afslag på hjælp til en bestemt type hjælpemiddel, som en læge mener, Marie Louise Ilsøe Gustavussen har brug for. Familien klager over afgørelsen, men 14. december 2018 stadfæster Ankestyrelsen Fanø Kommunes afgørelse. Ankestyrelsen genoptager imidlertid sagen, da familien kan dokumentere, at Fanø Kommune ikke har fremsendt korrekt dokumentation. Ankestyrelsen hjemviser sagen den 29. april 2019 og erklærer dermed Fanø Kommunes første afgørelse for ugyldig. Siden har Fanø Kommune givet familien medhold i, at Marie Louise Ilsøe Gustavussen hele tiden har haft behov for og dermed ret til den særlige type hjælpemiddel, som nu er bevilget.

• 1. november 2017 får familien afslag fra Fanø Kommune på en ansøgning om et teknisk hjælpemiddel, der kan gøre det nemmere at løfte og flytte en sengeliggende, når der skiftes underlag og madras. Ankestyrelsen stadfæster Fanø Kommunes afgørelsen 14. december 2018, men da familien kan dokumentere, at også den sag ikke er ordentligt belyst fra Fanø Kommunes side, genoptager Ankestyrelsen sagen og erklærer 29. april 2019 Fanø Kommunes afgørelse ugyldig. Det tekniske hjælpemiddel fik familien derefter meget hurtigt efter at have været i kontakt med Fanø Kommunes ergoterapeut.

• Familien Gustavussen har i tre år ønsket og efterlyst hjælp til en nødvendig tilpasning og forbedring af den plejemæssige indretning i hjemmet. Fanø Kommune er nu i gang med at belyse sagen og behovet med kyndig ekstern hjælp. Familien har mundtligt fået lovning fra Fanø Kommune om, at deres syge datter nu, efter tre år, kan få den nødvendige boligtilpasning.

• Ankestyrelsen har kritiseret både tempo og faglighed i Fanø Kommunes sagsbehandling. Fanøs borgmester Sofie Valbjørn har ingen kommentar til kritikken.

Sagen om den ME-syge Marie Louise Ilsøe Gustavussen på Fanø og sagerne om grundløse underretninger, som tre børnefamiier på Fanø har været igennem, har flere fælles træk, mener Vibeke og Esben Ilsøe Gustavussen. Se mere om sagerne på www.ugeavisen.dk/esbjerg.
Sagen om den ME-syge Marie Louise Ilsøe Gustavussen på Fanø og sagerne om grundløse underretninger, som tre børnefamiier på Fanø har været igennem, har flere fælles træk, mener Vibeke og Esben Ilsøe Gustavussen.
Annonce
Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Poul Madsen fra Ekstra Bladet: ”Jeg har frygtet, at jeg selv blev hensynsløs på grund af mit arbejde”

Annonce
Annonce
Ugeavisen Esbjerg

God sommer for tre unge fra Esbjerg

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Esbjerg

Over 100 haver i Esbjerg slippes fri

Ugeavisen Esbjerg

Spillerforeningen: Brevet er et resultat af at spillerne ikke føler sig hørt

Ugeavisen Esbjerg

Spillere sender åbent brev til EfB: - Vi har oplevet daglige trusler om fyringer, hånende, sexistiske og ydmygende bemærkninger

Ugeavisen Esbjerg

Aldi godt på vej med ny butik

Ugeavisen Esbjerg

It-uddannnelser trækker studerende

Ugeavisen Esbjerg

Trænersag presser båndet til EfB’s støtter

Ugeavisen Esbjerg

Glemte at festugen har jubilæum

Ugeavisen Esbjerg

Slip din indre klovn løs

Ugeavisen Esbjerg

Alle skal være trygge i nattelivet

Ugeavisen Esbjerg

"Mødte jeg mig selv som ung pige i Esbjerg, ville jeg sige "bliv lidt mere forelsket""

Ugeavisen Esbjerg

Bent Pedersen bliver helt elektrisk

Ugeavisen Esbjerg

Hygiejnebind til mange gange

Ugeavisen Esbjerg

Skiltefirma flytter på havnen

Ugeavisen Esbjerg

HH og vennerne vil lave flere fodboldcamps

Ugeavisen Esbjerg

Spildevandet skal afsløre om vi er syge

Ugeavisen Esbjerg

Trænersag afgørende for fremtidens klubkultur

Ugeavisen Esbjerg

Breve fra spillerne har nået ledelsen

Ugeavisen Esbjerg

Hyballa vækker lokal bekymring

Ugeavisen Esbjerg

Sønderhos store fest

Ugeavisen Esbjerg

Andreas på vej mod toppen

Ugeavisen Esbjerg

Hele kvarteret sammen om hjertestarter

Annonce