Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Under mistanke: Sønderlemmende kritik af Fanø Kommune

BDO udtaler meget hård kritik af Fanø Kommunes og personalets håndtering af tre underretningssager.

Annonce

Ugeavisen Esbjerg har igennem flere måneder beskrevet og dokumenteret væsentlige fejl i underretningssager fra Fanø Kommune. Sager, hvor tre familier uretmæssigt er trukket gennem sagsforløb, hvor der er begået store fejl. Flere andre familier har siden meldt ud, at de også har oplevet fejl i deres sagsforløb.

Ugeavisen Esbjergs fokus på sagerne bevirkede, at Fanø Kommune tilbage i januar bad om ekstern hjælp til at gennemgå de tre omtalte sager. Det blev konsulent- og revisionsfirmaet BDO, der skulle lave en gennemgang af sagsbehandlingerne, og resultaterne fra undersøgelserne foreligger nu.
Rapporterne består af en generel opsummering samt BDO’s gennemgang af de tre sager.

Sjusket sagsarbejde
Af rapporterne, som gennemgås mere faktuelt andetsteds på denne side, fremgår det tydeligt, at de tre familier har haft ret i deres kritik af, at det har været en både fejlagtig og meget mangelfuld sagsbehandling, som de har fået af Fanø Kommune.

Blandt andet rettes der i rapporten en skarp kritik af, at kommunens sagsbehandlere og ledelse allerede i underretningsøjeblikket fejler:

”I ingen af de tre sager forsøgte sagsbehandler at få uddybet underretningen gennem drøftelse med underretter.”

BDO rejser også kritik af, at sagsbehandlere og teamlederen ikke har inddraget familierne mere gennem forløbene, at børnesamtalerne blev afholdt uden samtykke fra forældrene og var struktureret uhensigtsmæssigt under henvisning til indhold, formål og barnets alder, samt at sagsbehandlerne har forsømt både registrerings- og dokumentationspraksis.

Derudover skriver BDO sort på hvidt, at man anbefaler, at medarbejderne i forvaltningen kompetenceudvikles og opkvalificeres i god forvaltningsskik.
Det er blot et mindre udpluk af den benhårde kritik, som Fanø Kommune og dens medarbejdere får for et både fejlagtigt og sjusket sagsarbejde, som sendte tre familier ud i deres livs værste mareridt.

BDOs rapporter landede hos topledelsen på den lille vadehavsø i forrige uge, og selvom man officielt ikke vil sige, hvorfor kommunens velfærdschef, Søren Lück Madsen, kort derefter blev fritstillet, oplyser kilder til Ugeavisen Esbjerg, at det netop skyldes BDOs konklusioner.

Tager kritik til sig
Borgmester Sofie Valbjørn har hidtil holdt igen med at placere et ansvar for de mange fejl, og har henvist til, at kommunen ville afvente den eksterne undersøgelse. Nu siger hun til Ugeavisen Esbjerg:

- Det er en alvorlig kritik af Fanø Kommunes sagsbehandling af de tre sager. Det viser, at familierne har ret i, at deres sagsforløb ikke har været i orden. Foruden de nødvendige personalemæssige konsekvenser, vil der i den kommende tid blive iværksat en grundig gennemgang- og kvalificering af kommunens arbejde med børne- og ungesager, siger Sofie Valbjørn.

FAKTA
Det var oprindeligt meningen, at rapporterne skulle offentliggøres på Fanø Kommunes hjemmeside, efter at familierne havde været til møde omkring dem. Alle tre familier har imidlertid ikke tilladt offentliggørelse af rapporterne grundet personfølsomme data samt faktuelle fejl i beskrivelsen af sagerne. Et ønske som Fanø Kommunes administrative og politiske ledelse har efterkommet. Ugeavisen Esbjerg har set alle rapporter via familierne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ugeavisen Esbjerg

FysioDanmark udvider

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce