Annonce
forside

Guldkonfirmation i Skærbæk, Mjolden og Døstrup

Guldkonfirmation i Døstrup

Hele 3 guldkonfirmationer kunne der fejres d. 21 april

Annonce
Guldkonfirmander i Skærbæk

Nøjagtig på dagen, 50 år efter, samledes 29 guldkonfirmander i Skærbæk søndag den 21. april til en rigtig hyggelig dag.

Forrest f.v.:?Erwin Bruhn, Hartvig Rasmussen, Frederik Han­sen, Christa Nidlander (Brockdorff),?Gunhild Andersen (Larsen), Gunver Lerche, Laila Cordsen (Ebsen), Knud Nis­sen og Bodil Knudsen.
Michael Christensen, Hans Martin Petersen, Viola Witten­kamp, Inge Marie Olesen og Christian Brodersen.
Evald Andersen, Juel Keller, Ole Pinkowski, Irene Wieser (Hansen)
Marius Lund, Birthe Christensen (Terkelsen), Karen Johnsen (Hansen)
Thorkild Lautrup, Jimmy Iversen, Else Marie Raebel (Morten­sen)
Uffe Thomsen, Bent Pedersen og?Kjeld Thyssen.

Birgit Christoffersen (Jensen) og Otto Jensen mangler på billedet.

Guldkonfirmation i Mjolden
Søndag den 21. april var der guldkonfirmation i Mjolden kirke.

På billedet ses:?Birthe Hansen, Aase Larsen, Kirsten Wodder,
Christine (Kisse) Hansen, Kurt Hansen, Niels Jørgen Schmidt, Esther Lassen og sognepræst Ian Ørtenblad.

Guldkonfirmation i Døstrup
Søndag den 21. april var der guldkonfirmation i Døstrup Kirke.

Bagerst f.v.: Kirsten Julius (Nissen), Svend Åge Hansen, Svend Christensen og sognepræst Ian Ørtenblad.
Forrest f.v.: Ellen Petersen (Vankjær Nielsen), Rita Elin Westergaard (Christensen), Anne Marie Pfeffer (Olesen) og Esther Olesen.


Guldkonfirmation i Mjolden
Guldkonfirmander i Skærbæk
Annonce