Annonce
Frederiksberg

Debat: Åbent brev til bestyrelsesmedlemmerne i Frederiksberg Boligfond udpeget af Kommunalbestyrelsen og KAB Fonden

Den Sønderjyske By, en af Frederiksberg Boligfonds, ejendomme. - Foto: Martin Sørensen
Annonce
Annonce

Niels Johan Juhl-Nielsen, Mette Bang Larsen og Morten K. Christensen-Hornehøj

Lejerrepræsentanter i Frederiksberg Boligfond

Lejerne i Frederiksberg Boligfonds 19 ejendomme har på et vedtægtsfastlagt møde 14. november 2019 valgt Morten K. Christensen-Hornehøj og Niels Johan Juhl-Nielsen og genvalgt Mette Bang Larsen som de tre repræsentanter, der for de næste to år skal varetage lejernes interesser i Fondens bestyrelse.

Vi er som lejere bekendt med den særlige sociale og væsentlige profil, som historisk har været nedlagt i Fonden og som vi føler os forpligtede til at videreføre i form af gode, sikre og trygge boliger for lejerne.

Desværre kan vi konstatere, at der i dag er et misforhold mellem lejernes ønsker for og forventninger til Fonden, og så den vanskelige økonomiske situation, som et flertal i bestyrelsen har bragt Fonden ud i, som mest af alt kan minde om en gordisk knude.

Som valgte lejerrepræsentanter ønsker vi hurtigst muligt at få indblik i, hvorfor og hvordan bestyrelsen kunne føre Fonden og dens lejere ud i en sådan vanskelig situation. Med til en sådan kortlægning hører, at Fonden og dens administrationsselskab (Privatbo) kortlægges, gerne i samarbejde med kommunen, for at en mere hensigtsmæssig politik og praksis kan udvikles og derved føre Fonden trygt ind i de næste årtier.

Som bestyrelsesmedlemmer er vi indforstået med, at en tavshedspligt må gælde i særlige sager, hvor det giver mening. Der er imidlertid i fondsbestyrelsen af ukendte årsager blevet pålagt bestyrelsesmedlemmerne en total tavshedspligt i forhold til omverdenen i alle forhold vedrørende Fonden.

Det er ikke på den måde, vi finder kreative ideer til Fondens genrejsning og videreudvikling. Ideerne må udvikles i fællesskaber, der rækker ud over en hermetisk lukket bestyrelse, som med ’fortrolighed’ afgrænser bestyrelsen fra omverdenen.

Forud for den, efter nyvalget, snarlige konstituering af bestyrelsen skal vi i øvrigt oplyse, at de valgte lejerrepræsentanter til bestyrelsen bl.a. blev valgt på et generelt ønske om, at en ny formand bør stå i spidsen for Fonden.

Med disse ord ser vi frem til at komme i arbejdstøjet og afventer en indkaldelse til et snarligt ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvad der i øvrigt allerede er blevet begæret ønske om.

Som en nysammensat bestyrelse finder vi ikke, at Fondens alvorlige økonomiske situation matcher med afholdelse af et ordinært bestyrelsesmøde, fastsat til 18. marts.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Frederiksberg

På bunden af sagosuppen

Annonce