Annonce
Frederiksberg

Debat: Sankt Jørgens Sø - stadig i farezonen for kommunalt hærværk

Sankt Jørgens Sø. Arkivfoto: Martin Sørensen.
Annonce

…Debat

Per Leif Suhr

Frederiksberg Søpark

SØERNE: Frederiksberg og Københavns Kommune har just modtaget forskellige skitser til at fjerne den nedslidte og forkætrede Bispeengbuen fra det anerkendte ingeniørfirma OME.

De tilknyttede skybrudsplaner og skitser må vente til efterfølgende sagsbehandling. Skybrudsvand fra Nordvestkvarteret løber uvægerligt nedad mod de laveste naboområder, blandt andet Frederiksberg Kommune - anslået til 63.000 kubikmeter ved en 100-års hændelse.

Ingeniørfirmaet Rambøll foreslog allerede i 2013, at det grumsede vand simpelthen ledes direkte i Sankt Jørgens Sø eller pumpes op via pumpestationer lig betonbunkere, foruden at der øves omfattende kommunalt hærværk mod sø og hele søområdet, idet vandstanden sænkes til det halve. Denne ingeniør-løsning er der til dato ikke rykket ved trods heftige borgerprotester og sagkyndige indsigelser. ’De indre Søer’ er fredet og i alle henseender miljøbeskyttet. Ethvert overgreb på Sankt Jørgens Sø vil uomtvisteligt udløse retslige efterspil og sagsomkostninger i millionklassen.

Det kan medføre års udsættelse i fremdriften for Bispebue-projektet og den overordnede skybrudsindsats. Den betydningsfulde kinesiske general og militærstrateg Sun Tzu fra cirka 500 år før Kristi fødsel kan citeres i retning af: Man skal ikke udtænke og planlægge operationer, dersom en intellektuel tankegang medfører ringe chance for at sejre.

Brug kræfter og omkostninger alene til projektsejre. Politikere og forvaltning i Københavns Kommune som den udfarende kraft i storbyens skybrudssikring har i årenes løb udøvet beskeden interesse for alternative løsninger.

Det skader ikke at bryde bureaukrati og vant sagsbehandling. Optimal løsning findes et eller andet sted og en anseelig ekstraudgift fordelt over 25 år får næppe kommunen til konkurs eller øget beskatning. Det er på tide med nytænkning, der kan føre til projektsejr.

 

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nyfødte

Her er de mest populære navne i hovedstaden

Frederiksberg

En invitation til Godthåbsvej

Frederiksberg

Fremtidssikret låseforretning

Annonce