Annonce
Byliv

Det er ikke bare fuglemandssnak: Mursejlere er nået til tops på rådhuset

Tre af de bærende kræfter bag opsætningen af de otte mursejler-redekasser samlet på en af Frederiksberg Rådhustårns balkoner: Fra venstre er det stadsgartner Karsten Klintø, kommunalpolitiker Balder Mørk Andersen (SF) og ornitolog Jesper Toft. Foto: Bo Børresen
Bestanden af mursejleren er i kraftig tilbagegang i byerne. Det skyldes først og fremmest mangel på redesteder. På Frederiksberg gør man imidlertid noget ved sagen. I forbindelse med renoveringen af Frederiksberg Rådhustårn har otte redekasser fået plads på byens top.
Annonce

Da de stilladser, som i månedsvis omsluttede Frederiksberg Rådhustårn, forsvandt efter endt renovering, kom nogle små kasser til syne på muren oven over tårnets to balkoner på henholdsvis øst- og vestsiden.

De i alt otte kasser syner ikke af meget set fra landjorden, og du har sandsynligvis slet ikke lagt mærke til dem. Det er sådan set heller ikke meningen, at du skal se dem. Til gengæld skulle du gerne glædes over kassernes fremtidige beboere.

Der er nemlig tale om redekasser til mursejlere. En strømlinet, hurtigflyvende, lille fugl, som forhåbentlig skal udgøre en del af den frederiksbergske sommers lydtapet mange år ud i fremtiden.

Mursejleren er 16-17 centimeter lang. I luften kan den godt forveksles med en svale, men mursejleren flyver højere og har stive, seglformede vinger. Foto: Klaus Roggel

Mursejlere symboliserer på mange måder den biodiversitet, som Frederiksberg Kommune - på tværs af partiskel - prioriterer, undskyld udtrykket, tårnhøjt. Så da SF's medlem af kommunalbestyrelsen Balder Mørk Andersen og ornitolog Jesper Toft i foråret 2020 indledte en dialog, blev de hurtigt enige om at udnytte, at rådhustårnet var pakket ind i stilladser.

Annonce

Hurtig proces

Men der skulle handles forholdsvis hurtigt, for stilladset var ikke mange måneder fra at skulle pilles ned igen. Og man hænger jo ikke sådan uden videre ting op på byens rådhustårn uden, at det er vedtaget på øverste plan.

Forvaltningen undersøgte i en fart, om det var muligt at opsætte redekasserne uden at det medførte gene for nogen. Det kunne det og endda for et beskedent beløb.

På et møde i kommunalbestyrelsen 22. juni stillede Balder Mørk Andersen officielt forslag om opsætning af mellem seks og tolv mursejler-redekasser på rådhustårnet. Forslaget blev taget vel imod og enstemmigt vedtaget 28. september.

Sådan ser mursejler-redekasserne ud tæt på. De er lavet af træbeton og indfarvet i samme røde farve som rådhusets oprindelige mursten og tegl. Foto: Bo Børresen

Det viste sig, at der i princippet slet ikke blev brug for stilladset for at sætte redekasserne op, da det kunne gøres fra rådhustårnets to balkoner.

- Det var oprindeligt meningen, at redekasserne skulle sættes op under balkonerne. Det ville kun kunne lade sig gøre via et stillads. Men af sikkerhedshensyn så besluttede vi at placere kasserne få meter over balkonen. Skulle det umulige ske, at en af redekasserne, som er lavet af træbeton, falder ned, så falder den ned på tårnets balkon og ikke i hovedet på en forbipasserende nede på rådhuspladsen, forklarer Balder Mørk Andersen.

Annonce

Der mangler sprækker

SF's rådmand ser tiltaget med mursejler-redekasserne som endnu et led i en øget biodiversitet på Frederiksberg:

- Bestanden af mursejlere i byerne har de senere år været kraftigt faldende. Det er en tendens, vi skal have vendt. Mursejlere i byrummet er grundlæggende en af de bedste indikatorer for god biodiversitet. Jeg betragter derfor redekasserne som et bidrag til Frederiksbergs indsats for biodiversitet og bynatur, erklærer Balder Mørk Andersen.

De fire mursejler-redekasser, som kan ses fra rådhuspladsen. Farven på redekasserne vil med tiden patinere og komme til at ligne rådhusets øvrige murværk. Foto: Bo Børresen

Om den faldende bestand siger Jesper Toft, som er landets mest vidende ornitolog, når det kommer til mursejlere:

- I takt med at bygninger renoveres, mister mursejlerne deres redepladser. Bygningerne bliver gjort tætte. Sprækker og revner i murværk og under tagudhæng forsvinder, og med det forsvinder fuglenes adgang til deres redepladser, siger Jesper Toft og fortsætter:

- Mursejlerne er en typisk byfugl og er livet igennem meget trofaste mod deres redeplads og yngler ofte tæt sammen i en bygning. Derfor betyder en renovering af en bygning med ynglende mursejlere tab af typisk flere par, der ofte opgiver at yngle resten af deres liv ved tabet af deres redeplads.

Annonce

Ingen fugleklatter

Jesper Toft fremhæver, at mursejleren er en meget renlig fugl:

- Forældrefuglene spiser simpelthen ungernes ekskrementer og efterlader derfor ikke fugleklatter ned af facaden. De roder ikke i isoleringen, bruger ikke meget redemateriale, og dens parasit, mursejlerlusefluen, er uskadelig for mennesker. De skader med andre ord hverken bygning eller omgivelser, fastslår Jesper Toft, der administrerer hjemmesiden mursejlerne.dk.


Bestanden af mursejlere i Danmark er reduceret med 35 procent de seneste ti år. Vi skønner, at der hvert år forsvinder 400 mursejlerredepladser.

Jesper Toft


De i alt otte nye redekasser på Frederiksberg Rådhustårn, som er opsat mellem balkonen og rådhusuret med fire kasser på henholdsvis øst- og vestsiden, skiller sig farvemæssigt en smule ud fra tårnets murværk. Men det bliver bedre med tiden:

- Redekasserne er indfarvet i samme røde farve som rådhusets oprindelige mursten og tegl. Farven på redekasserne vil med tiden patinere og komme til at ligne rådhusets øvrige murværk, oplyser stadsgartner Karsten Klintø, der er en anden af de bærende kræfter bag redekassernes opsætning.

Annonce

Unger i sommeren 2022

Mursejlerne er på Miljøstyrelsens 'røde liste' over sårbare og truede arter. Den fortsatte bysanering kan udgøre en trussel for artens udryddelse, pointerer Jesper Toft:

- Bestanden af mursejlere i Danmark er reduceret med 35 procent de seneste ti år. Vi skønner, at der hvert år forsvinder 400 mursejlerredepladser. Derfor er det vitalt enten at bevare redepladserne, eller at der, som erstatning, opsættes redekasser som de otte her på Frederiksberg.

Det peger i retning af mere biodiversitet på Frederiksberg, hvis det som forventet lykkes at få mursejlerne til at yngle på byens rådhustårn. Foto: Bo Børresen

Jesper Toft forventer ikke, at der flytter mursejlere ind i de nye redekasser allerede i den kommende ynglesæson:

- Mursejlere skal som regel lige have et års tid til at se det hele lidt an. Men i den tidlige sommer 2022 skulle der gerne være nyudklækkede mursejlerunger, vurderer Jesper Toft.

Indtil da hører han meget gerne fra borgere, som har kendskab til ynglende mursejlere på Frederiksberg:

- Det vil være vigtig viden i arbejdet for at sikre mursejlernes få tilbageværende ynglesteder. Jeg kan kontaktes ved at skrive til jesper@toft.dk.

Mursejleren er luftens akrobat og en sand mesterflyver. Strømlinet og hurtigflyvende. Håbet er, at den desuden vil være en del af den frederiksbergske sommers lydtapet mange år ud i fremtiden. Foto: Per Hallum
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sundhed

Snup en lyntest ved Meny på Nordens Plads

Debat

Noget godt har coronaen gjort

Kultur

Aveny-T mister milliontilskud

Debat

Konservativ ordentlighed?

Debat

Hvorfor er der så få der bliver testet?

Klumme

Vi er alle sammen vores egne

Annonce