Annonce
Frederiksberg

Har du stemt til årets vigtigste valg? En halv million vælgere skal lige nu til stemmeurnerne

En halv million mennesker kan stemme til valget til Tryghedsgruppen i Region Hovedstaden. - Foto: Mads Jensen/Ritzau Scanpix (arkiv)

Med en formue på over 38 milliarder kroner og med årlige donationer for over 650 millioner til tryghedsskabende tiltag er TrygFonden en kæmpe social spiller. Lige nu er der valg til repræsentantskabet.

Annonce

Fredag 7. februar slutter afstemningen til et valg der får meget lidt opmærksomhed, men ikke desto mindre har en betydning, der er svær at undervurdere.

I alt støtter TrygFonden almennyttige aktiviteter for 650 millioner om året og er derfor en af de største fonde i Danmark. Støtten går hovedsageligt til projekter, som handler om at skabe større tryghed i Danmark. I høj grad gennem sociale projekter.

Annonce

Flere vælgere end til kommunalvalget

Ved det seneste kommunalvalg i Københavns Kommune var der 493.000 stemmeberettigede vælgere. Ved valget til Tryghedsgruppens repræsentantskab kan over 500.000 borgere i Region Hovedstaden stemme, og TrygFonden har med over 38 milliarder i kassen en større formue end hele Københavns Kommune har på hele driftbudgettet i år. Én milliard mere.

Dermed er det et vigtigt valg der stemmes til i disse dage.

Det er de mange kunder i forsikringsselskaberne Tryg, Alka og deres datterselskaber, der kan stemme til repræsentantskabsvalget i Tryghedsgruppen i Region Hovedstaden.

Annonce

Én milliard udbetales i bonus til medlemmer

Tryghedsgruppen ejer ca. 60 pct. af aktierne i Tryg og dermed også Alka.

Udover over Tryg og Alka, så har Tryghedsgruppen en række andre investeringer og uddeler 650 millioner kroner til almene formål gennem TrygFonden. Ligesom Tryghedsgruppen udbetaler tæt på én milliard kroner i bonus til medlemmerne, såvel private og virksomhedskunder i forsikringsselskaberne.

Den øverste myndighed i selskabet er repræsentantskabet, som vælges af medlemmerne. På den måde er Tryghedsgruppen et medlemsejet og -styret selskab.

Der er valg til repræsentantskabet regionsvist med en ny region hvert år. Og i år altså Region Hovedstaden. Repræsentanter er dermed valgt for fem år ad gangen.

Annonce

21 ud af 70 vælges i Region Hovedstaden

Ved valget i Region Hovedstaden skal der vælges 21 medlemmer af repræsentantskabet, som i alt består af 70 repræsentanter. På den måde er valget i hovedstaden helt afgørende for den overordnede sammensætning af repræsentantskabet, og derfor også det valg der langt hen ad vejen definerer kursen for Tryghedsgruppen og TrygFonden.

Annonce

Tre fløje går til valg

Hårdt sat op er der i dag tre tilgange til repræsentantskabet. En, hvor ønsket er så mange penge som muligt til at gøre så stor social gavn ude i samfundet, større medlemsdemokrati og fokus på de små kunder frem for de store.

Så er der en mere liberal tilgang, hvor ønsket er at få så mange penge tilbage som muligt til forsikringskunderne, og begrænse uddelingerne i TrygFonden.

Og så er der en mere konservativ tilgang, hvor der er fokus på de større kunder, og hvor uddelinger i TrygFonden er en naturlig del af at have en stor forretning. Så længe det ikke kommer til at fylde for meget.

Annonce

»Endnu flere penge til projekter«

Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører for Socialdemokratiet i Københavns Kommune, er i dag næstformand i Tryghedsgruppens regionale råd i Hovedstaden, og repræsenterer den første fløj.

»Jeg mener, at der skal bruges flere penge på TrygFondens projekter og færre penge på at sikre gunstige vilkår for de store virksomheder, der er kunder i Tryg. Jeg arbejder for, at forsikringsselskabet Tryg bliver på danske hænder, og at Tryghedsgruppen ikke sælger sine aktier i selskabet til kapitalfonde uden for Danmark. Og så skal Tryghedsgruppen og Tryg gøre mere for at sikre grønne og etiske investeringer,« skriver Jonas Bjørn Jensen i sin kandidat-præsentation.

Annonce

»Husk at det er forsikringstagernes penge«

Den 66-årige nu pensionerede jurist Heidi Alsing repræsenterer den liberale fløj.

»Jeg har i to perioder været valgt til TryghedsGruppens repræsentantskab for at varetage de menige forsikringstageres interesser og præge den uddelingspolitik, som gruppen står for. Vi har fået indført en bonusordning, som giver forsikringstagerne en lille del i det udbytte, som navnlig TRYG A/S giver deres hovedaktionær TryghedsGruppen. Vi skal huske, at det er forsikringstagernes penge, der danner grundlag for TryghedsGruppens mange gode projekter,« skriver Heidi Alsing i sin præsentation.

Annonce

»Når det går godt, skal medlemmerne mærke det«

Ida Sofie Jensen er nuværende formand, har siddet i repræsentantskabet i 10 år, og tilhører den konservative fløj.

»Gennem årene har jeg været med til at øge TrygFondens årlige uddelinger fra 450 mio kr. til 650 mio kr. i 2020. Pengene skal bruges til at styrke TrygFondens indsats indenfor sundhed, sikkerhed og trivsel. TrygFonden skal både gennem forskning og aktiviteter i dagligdagen nå bredt ud og skabe et trygt Danmark. Jeg har samtidig været med til at sikre bonusordningen. Som formand sendte jeg i sommer bonusbreve ud til alle vores medlemmer. For når det går godt i vores forsikringsselskab Tryg, så skal vores medlemmer også mærke det. Det er fjerde gang, vi deler bonus ud, og det synes jeg, vi skal fortsætte med,« skriver Ida Sofie Jensen i sin kandidat-præsentation.

Se alle kandidaterne og deres præsentationer HER

Lokal støtte:

  • Eksempler på lokale projekter i København, der er blevet støttet i 2019:
  • Nørrebro baggårdsboldbold – Nørrebro United: 1.700.000,-
  • Brønshøj Integration i foreningslivet – Energicenter Voldparken: 900.000,-
  • Sydhavnen. Opstart af familieaktiviteter i Sydhavn – DUI Leg og Virke: 800.000,-
  • Nordvest Civilsamfundsalliance i Nordvest – Medborgerne: 500.000,-
  • Vesterbro. Job til udsatte på Vesterbro – Settlementet i Saxogade: 2.000.000,-
  • Valby. Et godt liv for unge mødre – Alexandrakollegiet: 292.000,-
  • AmagerAsfaltliga, fodbold for hjemløse – Ombold: 5.500.000,-
  • Indre By. Hjælp til hjemløse – Vor frue kirke: 1.800.000,-
  • Østerbro. Frivillig til unge kræftramte – Kræftens bekæmpelse: 200.000,-
Annonce
Annonce
Frederiksberg

Fremtidssikret låseforretning

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce