Annonce
Debat

Kommentar: Den Franske Skole bliver det nye grønne åndehul på Frederiksberg

Den Franske Skole på Værnedamsvej. Foto: SquareMeter ApS.
Annonce

Den Franske Skole bliver det nye grønne åndehul på Frederiksberg

Som en af ejerne af den virksomhed, der skal udvikle og drive bygningerne på Den Franske Skoles grund, vil jeg gerne fortælle lidt om, hvad vores virksomhed, SquareMeter, har tænkt sig, at der skal ske på Værnedamsvej.

Jeg har nemlig i mere end to år sammen med Frederiksbergs stadsarkitekt, Claus Sivager og kommunens gode folk arbejdet på at åbne skolegården som grøn have for offentligheden og skabe bæredygtige rammer for et fortsat godt byliv, også efter at Den Franske Skole er flyttet. Det er det, projektet handler om.


Vi kan altså ikke bevare status quo. Hvis der ikke kommer boliger, kan en anden investor købe stedet og indrette butikker, kontorer og øvrigt erhverv. Det giver lokalplanen lov til i dag

Morten Wissmann, SquareMeter ApS


Jeg kan starte med at sige, at jeg selv er født på Frederiksberg og kommer jævnligt på Værnedamsvej. Jeg elsker området, og jeg forstår godt, at udsigten til forandring har vakt bekymring.

Lokale erhvervsdrivende har i medierne udtrykt frygt for, at der i stedet for skolen kommer supermarkeder eller butikskæder, og at de vil give sig til at konkurrere med gadens eksisterende butikker. Andre frygter støj og larm i byggeperioden, for høj og for massiv bebyggelse, larm i baggårdene og i det hele taget, at nogen er ved at ødelægge charmen i kvarteret i jagten på profit.

I SquareMeter laver vi kun projekter, som vi selv kunne tænke os at være en del af. Vi går samvittighedsfuldt til værks, og vores perspektiv på Værnedamsvej er langsigtet.

Vores plan er at omdanne skolegården til en åben byhave med boliger og indgang dér, hvor skolens jernport i dag lukker af til Værnedamsvej. Det skal være muligt for alle at tage ophold i det grønne område eller gå igennem det ud til Sankt Thomas Plads på Frederiksberg Allé.

Vi drømmer om at skabe et byrum, der udgør en forbindelse mellem to af Frederiksberg mest charmerende steder, og som dermed kan blive en værdig arvtager for den franske skole.

Det kan man alt sammen læse om i lokalplanforslaget.

Vores projekt har mødt kritik for at skabe et såkaldt ‘gated community’. Faktisk er vores intention det stik modsatte. Vi ønsker at skabe et grønt åndehul i den tætbebyggede bydel. Skolegården, som den er nu, er forbeholdt de elever, som går på skolen og deres forældre, men i fremtiden vil den være tilgængelig for alle.

I dag må bygningerne i gården kun bruges til skole eller erhverv. Det er bl.a. derfor, at det er nødvendigt med en ny lokalplan, så det bliver tilladt at indrette boliger.

Vi vil gerne renovere og opdatere de gamle (og slidte) bygninger, så der kan bo mennesker i dem. Vi går nænsomt til værks med stor respekt for arkitekturen, kulturarven og stedet, og vi har fået lavet bygningshistoriske undersøgelser for at kunne passe særligt på herlighedsværdierne, når vi sætter i stand.

Projektet er desuden blevet gennemarbejdet i mindste detalje med kommunen, så det flugter med Frederiksbergs krav og arkitekturpolitik.

Projektet kan deles op i to: Huset mod gaden og de to bygninger i skolegården.

Det samlede bebyggede areal i skolegården forbliver uændret. Vi indretter lejligheder i de to skolebygninger, der bliver istandsat og isoleret.

Vi fjerner nogle gamle skure og tilbygninger, og i stedet bygger vi mindre byhuse, der skal rumme familieboliger. I alt giver det plads til 42 nye hjem.

Ud mod Værnedamsvej (i huset nr. 13B) kommer der et skræddersyet boutique-hotel, som vi er sikre på, at gaden vil tage til sig. Forhuset, der er bevaringsværdigt, føres nænsomt tilbage til sit historiske udgangspunkt.

Huset vil blive ved med at ligne sig selv. Det lavere baghus, der er en senere tilbygning, er beklædt med asbest på taget og er ikke bevaringsværdigt. I stedet for bygger vi et nyt baghus, der gøres bredere og højere, så det får samme spidse gavle som det historiske forhus. Her får vi plads til 60 værelser ved at tilføje 1400 kvadratmeter mere end i dag.

Hotellet kommer kun til at tilbyde overnatning. Værnedamsvej har så mange gode steder at nyde sin morgenmad, frokost og aftensmad, at gæsterne selvfølgelig skal spise ude. På den måde er det tanken, at også hotellets beboere kommer til at tage del ilokalmiljøet.

Det er magtpåliggende for både SquareMeter, Frederiksberg Kommune og for Prins Henriks Skole, at det særlige bymiljø fortsætter.

Realiteten er, at den Prins Henriks Skole flytter uanset hvad. Skolen er efter 30 år på Værnedamsvej vokset ud af sine rammer, og man kan få plads til et langt større antal elever og samtidig blive i kommunen ved at flytte til Rolighedsvej. For at den kabale kan gå op, skal bygningerne sælges. Vi kan altså ikke bevare status quo. Hvis der ikke kommer boliger, kan en anden investor købe stedet og indrette butikker, kontorer og øvrigt erhverv. Det giver lokalplanen lov til i dag.

Vi vil noget andet for Værnedamsvej. Derfor har vi sammen med stadsarkitekten udviklet en detaljeret plan for, hvordan området ændres fra lukket skolegård til en grøn og levende åre, som hele kvarteret kan få del i.

Frederiksberg Kommune har en restriktiv arkitekturpolitik, der står værn om bydelens særlige kvaliteter, og planen stiller derfor store krav både til kvalitet og udformning, og sådan skal det også være. Vi arbejder ud fra et den grundtanke, at vi kun vil udvikle steder, hvor vi selv har lyst til at bo og være.

Selvom det lige nu drøftes med beboere i gården at lukke om natten for at sikre ro, er vores projekt ikke et lukket land, og vi vil fortsætte med at lytte til de lokale stemmer, så vi i fællesskab får skabt de bedste forudsætninger for et grønt samlingssted blandt smukke, gamle bygninger.

Flere har kommenteret, at der kommer en parkeringskælder. Det er et politisk krav fra Frederiksberg Kommune. Man må ikke lave nye lejligheder uden at lave parkeringspladser. Vi har løst det ved at gemme pladserne væk under jorden og bruge den eksisterende indkørsel fra Frederiksberg Allé til et automatisk P-anlæg. Det er den eneste måde, vi kan leve op til de krav, kommunen stiller.

Og til dem, der har trafikale bekymringer: Der bliver ikke indkørsel til de nye boliger fra selve Værnedamsvej. Alt byggearbejdet vil også foregå via indkørslen fra Frederiksberg Allé. Der vil i forbindelse med byggeriet ikke komme håndværkere eller tung trafik gennem Værnedamsvej.

Red: Dette indlæg er en reaktion på sidste uges artikel Hård kritik: "Planerne for Værnedamsvej er en ommer" hvor politikerne Lone Loklindt (R) og Gunvor Wibroe (S) rettede hård kritik af planerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Vi skal værne om frivillighed

Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

På kvalmestadiet

Debat

Lad os mødes i de lokale butikker og caféer

Debat

Vanvidsbilisme skal straffes langt hårdere

Debat

Mænds (ringere) sundhed

Debat

Affaldet hober sig fortsat op på Frederiksberg

Debat

Vi skal bevare Hospitalsgrundens grønne præg

DEBAT

Er der julelys på nettet, hr. minister?

Klumme

Som kornet i jorden

Debat

Mændenes kønskamp i den frederiksbergske folkeskole

Annonce