Annonce
Frederiksberg

Mørke skyer over Frederiksberg

- Foto: Dan Møller

Annonce
Annonce

Steen Pedersen

Thorvaldsensvej

En af de største skandaler – hvis ikke den største – i Frederiksberg Kommunes historie er ved at blive afdækket og har indtil nu kostet forvaltningsdirektøren sit job. Det drejer sig om ukorrekt behandling af sager vedrørende udsatte børn og unge og deres familier. Sager, der ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning (ikke blot en enkelt lovgivning), og som ifølge medierne efter al sandsynlighed rækker helt tilbage til 2012, og som kræver, at cirka 800 sager skal gennemgås for fejl og manglende dokumentation. Det handler med andre ord om Frederiksberg Kommunes (fejl)behandling af nogle af vores mest udsatte medborgere. Det handler om vidtgående indgreb i sårbare familier uden en korrekt sagsbehandling og uden hensyntagen til retssikkerheden for disse familier. Og det handler om, at der efter al sandsynlighed er blevet foretaget flere fejlagtige beslutninger i forhold til børnene og deres familier. Beslutninger, hvor Frederiksberg Kommune har udøvet magtbeføjelser uden overholdelse af gældende lovgivning. Afgørelser, der har haft vidtrækkende konsekvenser for mange Frederiksberg-familier.

Børne- og Ungedirektøren er blevet sat fra bestillingen, men jeg undrer mig over, hvordan andre højtplacerede medarbejdere i forvaltningen - afdelingsledere, jurister osv -, der udmærket kender lovgivningen, har kunnet se gennem fingre med den skandaløse og ufuldstændige sagsbehandling og tilsyneladende har forholdt sig passive? Og jeg undrer mig over, at der tilsyneladende ikke eksisterer en intern revision i Frederiksberg Kommune, der kan ’opfange’ forvaltningernes fejlagtige og lovstridige sagsbehandling.

Der forestår et meget stort genopretningsarbejde i en forvaltningen som tilsyneladende har arbejdet ud fra egne regler og vejledninger, der har tilsidesat gældende lovgivning. Men jeg savner også at få afdækket politikernes ansvar i denne sag, og ikke mindst hvordan man over så mange år blot har set til, når den ene sag efter den anden er blevet forelagt, uden at de lovmæssige krav har været opfyldt. For enden af bordet sidder formanden for Børneudvalget, Laura Lindahl, og jeg har som borger en klar forventning om, at hun, men også de øvrige politikere i Børneudvalget er orienteret om den lovgivning de som politikere har ansvaret for som folkevalgte på Frederiksberg. I modsat fald er Børneudvalget blot et ekspeditionskontor for forvaltningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Frederiksberg

Fremtidssikret låseforretning

Annonce