Annonce
Frederiksberg

Ventetiden koster Prins Henriks Skole mange millioner kroner

Sådan kan Prins Henriks Skole gårdmiljø komme til at se ud. Foto: Josep Villanueva Studio
Annonce

UDSAT. Tre gange er sagen om Prins Henriks Skoles matrikel blevet udsat hos By- og Miljøudvalget. Ventetiden koster mange millioner kroner for skolen. Sagen er på dagsordenen igen 4. februar.

FLYTNING: Glæden hos Prins Henriks Skole om at skulle flytte til Rolighedsvej er blevet noget afdæmpet efter, at By- og Miljøudvalget nu for tredje gang har udsat punktet om startredegørelsen (planer, red.), for hvad der må bygges på skolens matrikel på Værnedamsvej.

Næste møde i By- og Miljøudvalget er 4. februar.

En af knasterne er et kontorhotel med facade ud mod Værnedamsvej. Prins Henriks Skole ser gerne, at bygningen bliver på 2.000 m2, men politikerne er i tvivl om det bliver for stor en bygning, mens Foreningen Bærdygtigt Frederiksberg, der har en bestyrelse af beboere i området, ryster på hovedet, og håber bygningen bliver på 1.000 m2.

Anders Torbøl, der er formand for Prins Henriks Skoles Ejendomsfond, fortæller:

»Vi er en fond, og vi er ikke rige, vi har kun de ejendomme som skolen ligger i. Vi har allerede nu brugt ti millioner kroner på projektet, da vi har et team af ingeniører og arkitekter på vores projektkontor på skolen.

Vores store problem lige nu er, at vi må leve med usikkerhed om projektet kan realiseres samtidigt med, at vi er nødt til hver dag at bruge penge.«

Villigt til at gå ned i m2

Anders Torbøl fortæller, at man er villig til at skære kontorbygningen ned til 1.700 m2 for at komme videre i planerne.

»Tanken er, at den eksisterende bygning ud mod Værnedamsvej bliver udvidet bagtil. Mens den ud mod Værnedamsvej forbliver uændret.

Udbygningen på syv etager kommer ikke til at rage op over naboejendommene på Værnedamsvej, da man laver etagerne lavere til loftet end de er i dag, og der kommer heller ikke skyggevirkninger,« fortæller Anders Torbøl og fortsætter:

»Vi synes der hermed er skabt et godt projekt, der skaber et helt nyt grønt område for byen og bevare de bevaringsværdige ejendomme.«

Skal finde en løsning

Det er et stort ønske fra forældre til børn på skolen, at den har adresse på Frederiksberg.

»Vi skal finde en løsning, da forældrene gerne vil have at skolen bliver på Frederiksberg. Vores første prioritet er at sikre et kvalitetsmiljø og de optimale pædagogiske rammer for de 1.000 elever og lærere på skolen. Det opfylder projektet på Rolighedsvej.

Så for os er det afgørende, at det kan sikres. Ellers bliver vi nødt til at finde en billigere løsning. Vi kan ikke udvide mere på vores nuværende adresse, og det duer ikke at splitte skolen op i flere afdelinger, » siger han og understreger, at det er for tidligt at tale om andre løsninger end Rolighedsvej.

Fået få fondsmidler

Prins Henriks Skole har også flittigt søgt flere fonde om økonomisk støtte, men det har ikke været nemt.

»Det er vigtigt for politikerne at forstå, at vi har søgt en lang række fonde. Og vi har fået 100.000 kroner fra Dronning Margrethe og Prins Henriks fond. Så vi kan ikke arbejde med nogle penge, som vi ikke har fået endnu,« siger Anders Torbøl.

Skolen har 40 forskellige nationaliteter og er den største af sin slags i København. Skolepengene er på samme niveau som andre privatskoler, og tanken om at sætte prisen op er slet ikke i spil.

»Alle sociale lag skal have mulighed for at søge ind på skolen, så vi kan ikke hæve huslejen uden at ødelægge det koncept, der er en grænse for vores økonomiske formåen.«

Anders Torbøl krydser fingre for, at politikerne snart er klar med en startredegørelse som Prins Henriks Skole kan acceptere, da tiden går og det koster skolen rigtig mange penge.

Finde den rette balance

Jan E. Jørgensen (V), der er formand for By- og Miljøudvalget, der har udsat sagen igen og igen:

»Det er ikke helt nemt at finde en balanceret løsning, der både tager hensyn til Den Franske Skole, naboerne, de erhvervsdrivende i området og resten af borgerne på Frederiksberg, der elsker Værnedamsvej og gerne vil bruge vejen. Derfor udsatte vi startredegørelsen endnu engang for at få belyst konsekvenserne ved et mindre byggeri end det, der er søgt om,« siger han og fortsætter:

»I Venstre vil vi gerne fremme turisme og iværksætteri, og derfor kan vi godt se nogle spændende muligheder i projektet på Værnedamsvej, hvor der lægges op til et mindre hotel og et kontorhotel med plads til iværksættere, der kan deles om reception, mødelokaler og kantine.

Det kunne også være et løft til området med et åbent, rekreativt og grønt gårdmiljø, ligesom en parkeringskælder kunne afhjælpe mange af de udfordringer, der er i området.«

Naboerne til skolen er blandt andet bekymret for skyggevirkning og mere støj. s.

»Planerne er på mange måder spændende, men de nærmeste naboer er forståeligt nok bekymrede ved udsigten til støj og skyggevirkninger, sådan er det i øvrigt altid, når der bygges nyt på Frederiksberg. Derfor skal vi have fundet den helt rette balance, hvor vi ikke svækker, men styrker Værnedamsvej og det unikke, men også delikate miljø, der er omkring vejen.

Jan E. Jørgensen er glad for Prins Henriks Skole på Frederiksberg, men ikke for enhver pris.

»Ønsket om at bevare skolen på Frederiksberg spiller naturligvis også ind, men som jeg tidligere har sagt, så skal det naturligvis ikke ske for enhver pris.«

Om der findes en løsning 4. februar hos By- og Miljøudvalget må man vente på til efter mødet.

 

 

Annonce
Annonce
Frederiksberg

Fremtidssikret låseforretning

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce