Annonce
Give Avis

Åbent brev til bestyrelsen for Give Fællesantenneforening.

Læserbrevsskribenterne Poul Hansen og Henning Nielsen i dette åbne brev en række spørgsmål til Give Fællesantenneforning. Foto: Jim Hoff
Vedrørende påtænkt salg af antenneanlægget til Stofa.
Annonce

ÅBENT BREV: Begrundelsen for eventuelt salg til Stofa anføres bl.a. at være risiko for underskudsgivende drift i fremtiden. Når indtjeningen falder, er det naturligt at kigge på omkostningssiden.

I 2019 har Stofa fået i alt 300.000 kroner for servicekontrakt og administrationshonorar samtidig med, at foreningen har afholdt omkostninger på 47.000 kroner til bestyrelsesmedlem for teknisk arbejde og 35.000 kroner i administrationshonorar til kasserer.

Hvis bestyrelsesmedlem og kasserer ikke havde modtaget i alt cirka 80.000 kroner, skulle Stofa så have haft cirka 380.000 kroner? Og hvorfor skal Stofa have særskilt betaling for deres ydelser, når indtjeningen i forvejen ligger på cirka 2 mio. kroner årligt, jf. vore betragtninger nedenfor?

Hvis Stofa køber anlægget, vil de næppe passivt se på faldende dækningsbidrag, hvilket de kan forebygge ved at skrue på prisskruerne. På den nyligt afholdte ekstraordinære generalforsamling rejste Henning Nielsen spørgsmål vedr. den i Årsrapporten for 2018 og 2019 anførte tekst ang. eventualforpligtelse på kr. 2 Mio pr. år kontrakten afkortes før udløb, hvis kontrakten opsiges før udløb pr. 31.12.2025.

Dette viser, at Stofa forventer en fortjeneste på kontrakten på ca. 2 Mio kr. pr. år i denne periode. Altså i alt ca. 10 Mio kr. fra nu til 31.12.25. ca.1.000 kr. på år fra hvert medlem. Dette er et godt udgangspunkt for værdiansættelse af salgsprisen for anlægget.

Når kontrakten udløber, har antenneanlægget stadig er betydelig værdi, idet der stadigvæk er et kabelnet, med potentielt ca. 3.000 tilslutningsmuligheder (kunder). Dette bør også værdiansættes i forbindelse med evt. salg nu. Kassereren oplyste, at kontrakten først kan opsiges pr. 31.12 2025, og derfra har en 2 års opsigelsesperiode.

Dette stemmer ikke overens med teksten i Årsrapporten. Hvad er det korrekte?? At bestyrelsen har bundet foreningen til Stofa i 5 (+ 2 år,) regnet fra 2018, har vanskeliggjort, muligvis umuliggjort, salg til alternative firmaer. Kjeld Henningsen oplyste, i sin formandsberetning i 2018, at Stofa ville bekoste opgradering af kabelnettet for ca. 4 Mio kr. i løbet af 2019, som del af den 7-årige kontrakt.

Dette er nu blevet til ca. 6 mio. Foreligger der dokumentation for disse beløb? Og hvad er årsagen til en stigning på cirka 50% i løbet af 1 – 2 år? Hvad er bestyrelsens dokumentation for at have undersøgt og beregnet andre muligheder for foreningens fortsatte drift, alternative købere, og muligheder for alternativt salg af kapacitet i kabelnettet?

Har man overvejet først at sælge efter 31. december 2025 / 31. december 2027, når foreningen er ude af eventualforpligtelsen? Af Årsrapporten 2019 fremgår, at bankbeholdningen er faldet med cirka ½ mio. kroner. Hvad er forklaringen på dette fald?

Vi ser frem til nogle veldokumenterede oplysninger, og konstruktive alternativer på bordet den 27.10.20. (Den ekstraordinære generalforsamling er udsat til den 5. november, red.)

Venlig hilsen Poul Fink Hansen Henning Nørgaard Nielsen

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Give Avis

Ny rutineret tøjpige hos Merci

Annonce