Annonce
Give Avis

De gør det igen i Viaduktbyen: Filskov bygger for fremtiden

Louise Sandfeld Bredvig, der er næstformand i Viadukthallen, og friskoleleder Frank Arentoft glæder sig over, at det nye byggeprojekt ved hallen og skolen nu kan offentliggøres for borgerne i byen og området, og at man nu kan gå i gang med at kickstarte projektet.Foto: Jim Hoff
Både hallen og skolen i Filskov har gennem længere tid parallelt gået med udvidelsesplaner, og nu har man fundet sammen som en samlet enhed, der arbejder tæt sammen om at få skabt nye spændende og innovative rammer for alle generationer af byens borgere.

FILSKOV: At Filskov er et lokalsamfund båret af en stærk iværksætterkultur, og at nej-hatten for mange år siden er kastet i Omme Å, er en velkendt sag. Og nu er det driftige lokalsamfund igen på vej med to nye stort projekter, som handler om en udbygning af både hallen og friskolen.

Både hallen og friskolen har siden henholdsvis 2018 og 2020 puslet med udbygningsplaner, og nu har man fundet hinanden i et tæt samarbejde, der bærer arbejdstitlen "Nytænkning i Filskov - der bygges for fremtiden".

Lørdag den 10. april kunne såvel friskolen som hallen præsentere deres planer ved en udendørsseance, hvor borgerne fra 10.00 til 14.00 kunne kigge forbi og få en masse information, se plancher og tale med tovholdere fra arbejdsgrupperne i friskolen og hallen.

Annonce

Bæredygtigt læringscenter med innovativ tilgang

På skoledelen kunne skoleleder Frank Arentoft fortælle, at der skal laves en ny tilbygning, der skal rumme faglokaler, værksted og et E-sportscenter.

- Det bliver en tilbygning, hvor vi har fokus på bæredygtighed og grøn energi. Det nye kreative læringshus vil derfor blive opført i miljøvenlige materialer. Men det nye læringscenter er også et skridt hed mod en kulturændring, hvor læring også skal kunne tilegnes uden for klasselokalet. Derudover handler det også rigtig meget om, at eleverne skal lære gennem handling,  innovativ tænkning og drage erfaringer, der kan trækkes ind i den del af undervisningen, hvor bøgerne er nødvendige.

Filskov Friskole skal i gang med at lave en bæredygtig tilbygning, som bliver et nyt moderne læringscenter, som også vil blive brugt af byens borgere efter skoletid. Foto:Jim Hoff

Den nye tilbygning bliver et af byens samlingspunkter, da stedet også skal rumme aftenskole, ungdomsklub og foreninger. Et sted, hvor der er mulighed for at skabe fællesskaber mellem generationerne i byen, hvor de unge lærer af de ældre - og omvendt.

Annonce

Et moderne og inspirerende samlingssted

Louise Sandfeld bredvig, der er næstformand i Viadukthallens bestyrelse, kunne fortælle, at bestyrelsen siden 2018 har arbejdet med planerne om et nyt og moderne kultur- og aktivitetshus.

- Vi har afholdt lokale workshops med byens borgere, vi har været på inspirationsture og med hjælp fra dygtige arkitekter, er vi nu klar med et projekt, som indeholder både byens ønsker og behov, og som trækker fremtidens trends med ind i projektet.

Når den nye Viadukthal står færdig engang i 2025, bliver det med en ny multihal, udendørs fitnessområde og generelt med stor transparens mellem aktiviteterne. Foto: Viadukthallen Filskov

Det er ideen, at hallen skal udvides med en ny multihal i forlængelse af den eksisterende hal. Der skal skabes mere plads til fitness og holdtræning og flere sociale væresteder for børn, unge og ældre.  Der bliver lavet en helt ny café, hvor den nyansatte halbestyrer, Mette Nicolajsen, kan diske op med gode middagsretter og lækkert hjemmebag.

- Det handler om at skabe et moderne og inspirerende samlingssted, der kan danne rammen for store sportslige og sociale arrangementer, og som samtidig også giver mulighed for uformelle og uplanlagte aktiviteter og sociale sammenkomster i hverdagen, siger Bo Henriksen, der er formand for bestyrelsen i Viadukthallen.

Annonce

Det samlede projekt løber op i 25-30 millioner

Indeholdt i udvidelsen af hallen ligger også et stort ønske om at gøre hal- og aktivitetsområderne mere transparente/gennemsigtige. Forstået på den måde, at de velkendte murstensvægge i større stil bliver erstattet af glaspartier, så man se, hvad der foregår i hallen, i fitnesscentret og i cafeområdet.

Der vil også blive anlagt et nyt moderne udendørs træningsområde, hvilket jo ikke mindst her i coronatiden har vist sin berettigelse.

Samlet set vil udbygningen af skolen og hallen ifølge Louise Sandfeld Bredvig løbe op i 25-30 millioner kroner. Hallen har i forvejen en sund økonomi, og her kan man søge midler hos fonde, lokale sponsorer og kommunen. Friskolen skal til gengæld gøre sine hoser meget grønne i forhold til kommunal hjælp, da man jo netop er en friskole, der opererer uden for kommunalt folkeskoleregi.

Annonce

Ikke konkurrenter

- Vi tilgår det her projekt som en samlet enhed, men rent økonomisk er vi opdelt. Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke er konkurrenter, men at vi indgår i et fælles samarbejde, hvor fokus er på at skabe de bedste og bredeste rammer for alle byens borgere, Friskolens børn, hallens brugere og Filskov opland. Vi glæder os til opgaven. Vi ved den bliver svært og udfordrende, men vi ved også, at vi med den fantastiske lokale opbakning der er her i byen nok skal komme i land med projekterne, siger Louise Sandfeld Bredvig og Frank Arentoft med én stemme.

De kunne efter dagens seance konstatere, at der havde været omkring 200-250 besøgende forbi i løbet dagen. Igen et godt bevis på den flotte lokale opbakning.

Filskov ny viadukthal

Det er meningen at friskolen begynder med nedrivningen af ældre bygninger engang efter sommer, og omkring halprojektet håber bestyrelsen, at man kan gå i gang med at bygge i slutningen af 2022.

Det forventes, at det samlede projekt står færdig i 2025.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Give Avis

Give skidt fra land i København

Annonce