Annonce
Give Avis

Debat:Ny Midtjysk Motorvej – overflødig – uøkonomisk – og skadelig

Biolog og naturvejleder Peer Høgsberg forholder sig i dette indlæg særdeles kritisk både mht. miljøet og økonomien til Hærvejsskomiteens annoncer og brochurer, som med en række industrivirksomheder i ryggen lovpriser Hærvejsmotorvejen. Foto: Mathilde Bech
Midtjysk Motorvej er ikke grøn, bør slet ikke præsenteres i en grøn annonce, og bør ikke anlægges. Således hedder det blandt andet i dette læserbrev, som avisen har modtaget som modsvar på Hærvejskomiteens brochure fra biolog og naturvejleder Peer Høgsberg.
Annonce

GIVE-EGNEN: En 180 km lang ny Midtjysk Motorvej parallelt med og næsten lige op ad E45 er ikke grøn. Den er ikke bæredygtig, den er ikke naturvenlig og den vil ødelægge lokale lodsejeres livsinvesteringer langs hele strækningen. Den vil skabe et nyt 180 km langt, bredt støjbælte ned gennem Jylland og den vil splitte lokalsamfund og værdifulde beskyttede naturområder i stumper og stykker. Uanset placering.

Motorvejen forudsættes at medføre et øget fossilt brændstofforbrug og en øget trafikmængde og den er derfor et aggressivt angreb på politikernes mål om at nå 70% CO2-reduktion i 2030 . Den er ikke økonomisk bæredygtig, selv efter dens egne forudsætninger. Og den gør ikke gavn. Det fremgår tydeligt, hvis man læser Vejdirektoratets VVM-undersøgelse om Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev. Rapport 602-2020.

Fremkommelighedsproblemer skal løses – og bliver løst - på E45 ved at udbygge den til 6 spor på belastede strækninger og ved at forlænge til- og især frakørsler på E45, samt ved udbygning af lokale veje til og fra Viborg og Billund. Bygger man en parallel motorvej med E20 tværs over Fyn? Man udvider til 6 spor.

Annonce

Industrisværvægtere og Midtjysk Motorvej

”Industri”-sværvægterne Bestseller og JYSK, der begge ligge klos op og ned af Herningmotorvejen, og som stort set får alle deres varer produceret i Kina og Sydøstasien, er medunderskrivere på Hærvejskomiteens grønne dobbelt-helsides annonce i JP den 5. januar. De vil bare gerne have en motorvej mere.

Siemens, der er en industrisværvægter og som producerer vindmøller i Danmark og lokalt rundt om i verden, og som ligger ved Herning-Motorvejen tæt på Bestseller i Brande, er ikke med i annoncen. Hvorfor mon? Måske fordi Siemens i deres handlinger tager den grønne omstillings udfordringer alvorligt?

Men at Grundfoss og Danfoss, der begge fører sig frem som miljøvenlige og grønne – og som virkelig er positive kræfter i den grønne omstilling – også står som medunderskrivere for en motorvej mere i den omtalte, meget grønne dobbelt-helsiders annonce i Jyllands-Posten den 5. januar, er dybt, dybt skuffende.

Grundfoss skriver på firmaets hjemmeside, at de vil spille en afgørende rolle i at løse verdens vand- og klimaudfordringer og at de inden 2030 vil være klima-positive. https://www.grundfos.com/dk/about-us/career/life-with-us

Danfoss skriver på firmaets hjemmeside, at de er dybt forpligtigede på at bekæmpe og modvirke klimakrisen. Deres politik er angiveligt, at de vil spille en afgørende rolle for at være blandt de firmaer i verden, der er mest ambitiøse med hensyn til at leve op til Paris-aftale. https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/company/sustainability/energy-climate-and-environment/

Annonce

"Midtjysk Motorvej er ikke grøn"

Økonomiberegningerne i Vejdirektoratets egen VVM-redegørelse viser tydeligt, at en øget trafikmængde og navnlig en øget hastighed på Midtjysk Motorvej - blot mellem Give og Haderslev – forventes at medføre en øget afbrænding af diesel og benzin, som vil give staten en ekstra indkomst i form af brændstofafgifter på mellem 1,71 milliard og 1,08 milliard kroner.(VVM-Rapporuten, tabel 10.4 og tabel 10.5, side 140) Dette indregnes som et ”samfundsmæssigt gode” i motorvejens økonomi; selv om det går stik imod målsætningen om 70% CO2-reduktion i 2030.

Midtjysk Motorvej er ikke grøn, bør slet ikke præsenteres i en grøn annonce, og bør ikke anlægges.

Peer Høgsberg, biolog, naturvejleder Daldovervej 37C, 7183 Randbøl.

Mobil : 2364 0265 Email: peer.natur@gmail.com 12/01- 2021

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Give Avis

Fra minkkaos til hundeeventyr

Give Avis

Corona: Testbil til Give i weekenden

Annonce