Annonce
Give Avis

Debat om vindmøller: Befolkningen i Karstoft Ådal bliver trampet for fode og naturen i ådalen bliver lagt øde

Læserskribent Ida Lykke KJær Stenager har meget svært ved at glæde sig over udsigten til at bo i et område med vindmøller. Hun kalder modstanden i Karstoft Ådal mod møllerne for massiv.Foto: Jim Hoff
Ikast-Brande Kommune planlægger i øjeblikket to vindmølleprojekter omkring Blåhøj, hvor der skal opstilles ni vindmøller i Skærlund nord for Blåhøj og tre vindmøller øst for Blåhøj. Det projekt oppponerer dette læserbrevs forfatter her kraftigt imod.

BLÅHØJ: Vi erfarer, at møllebyggeren har skrevet en mail til alle byrådsmedlemmerne efter byrådsmødet den 1. februar 2021. I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at møllebygger ikke kan fritage kommunen for at have en tæt dialog med lokalbefolkningen.

Den forpligtelse kan møllebygger ikke overtage. Kommunen bliver nødt til selv at påtage sig sinforpligtelse. Møllebygger skriver, at han har besøgt alle de nærmeste naboer –så nær som én.

I de seneste seks år har den samme møllebygger –European Energy A/S –forsøgt at opføre vindmøller på det samme sted i Karstoft Ådal. I de mange år har møllebygger kun forsøgt afholdelse af direkte møder med beboerne tæt på møllerne én gang –og det er alt. På det møde fortalte vi møllebygger, at vi ikke under nogen omstændigheder ønskede møllerne her i ådalen. Møllebygger fortalte, at han enten ville købe vore beboelser eller han ville betale erstatninger.

Købe beboelser: Ingen af de borgere, der bor tæt på møllerne ønsker at sælge deres beboelser. Vi har et godt liv her i ådalen med den helt unikke natur, og vi har ingen intentioner om at flytte. Flere af os har boet her i omkring 50 år.

Betale erstatninger: Vi er ikke interesseret i at få udbetalt erstatninger. Fordi, hvis vi accepterer erstatninger, så har vi samtidig accepteret, at møllerne må bygges. Vi ønsker ikke at modtage penge nu med den konsekvens, at vi resten af vortliv skal leve med nedsat livskvalitet. Det ville være fuldkomment uacceptabelt. Møllebyggeren ønsker at gennemføre vindmølleprojektet for at opnå en stor millionfortjeneste herpå, medens lodsejerne omkring møllerne ønsker at blive boende og beholde den gode livskvalitet, som de har haft igennem 50 år.

Det bliver derfor umuligt at opnå et resultat ved dialog mellem møllebygger og de borgere, der bor tæt på møllerne. Derfor er det op til kommunen at foretage en afgørelse. Men før de gør det, skal de holde en tæt dialog med borgerne omkring møllerne. Kommunen må ikke prioritere møllebyggers og andres fortjenester overhovedet. Kommunen skal først og fremmest overholde de love, som beskytter dansk natur, flora og fauna m.v., som Karstoft Ådal er så rig på.

Derudover skal kommunen overholde ”klimaaftale for energi og Industri 2020 af 22.juni 2020” om reducering af vindmøller i Danmark løbende indtil 2040. Kommunen skal overveje alternativer til de tre møller – herunder oprettelse af vådområder i ådalen eventuel sammen med Vejle kommune. Endvidere har kommunen en forpligtelse til at varetage borgernes ønsker og interesser på en ordentlig og regulær måde. Indtil nu har kommunen kun ”lyttet” til, hvad vi har sagt, men de har været ligeglade med, hvad de har hørt.

De har gennem alle årene alligevel gjort, hvad de ville. Resultatet er blevet, at kommunen blot kører projektet videre, som om intet er sket. Kommunen skøjter hen over problemerne og tromler hen over befolkningen. Konklusionen er og bliver: Befolkningen i Karstoft Ådal bliver trampet for fode og naturen i ådalen bliver lagt øde. Det vil og kan vi ikke acceptere. Modstanden i Karstoft Ådal mod møllerne er massiv.

Ida Lykke Kjær Stenager, Buelundvej 53 7330 Brande

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Give Avis

Give genåbnede med et brag

Annonce