Annonce
Give Avis

Hvad er GISK?

Sådan kan facaden på det nye fælles idrætscenter komme til at se ud, når det engang står klar - efter plan og ønsker i 2022.Grafik: Vejle Kommune
Siden sidst i 2017 har man her i avisen kunnet læse en del artikler, hvor ordet GISK optræder. De fire bogstaver dækker over Give Idræt, Sundheds -og Kulturcenter, og her kan du læse om foreningens historik og virke.
Annonce

GIVE: God gerning kan ikke gøres tit nok, og det er netop opdraget med denne artikel at gentage, opfriske og ikke mindst aktualisere, hvad GISK i bund og grund går ud på - og hvorfor foreningen er sat i verden.

Forening? Er GISK en forening? Jamen, Give Idræt, Sundheds -og Kulturcenter, det ender da på ordet ‘center’, så det er vel et fysisk sted, vil den kvikke og ordkritiske læser med en vis berettigelse hævde.

Se, allerede her kan forvirringen starte, men lad os til almindelig oplysning fluks varedeklarere produktet GISK:

Det hele startede da man i 2018 overgik fra kommunal styring til lokalt selvstyre af de to lokale haller i Give, Søndermarkshallen og Ikærhallen.

På den konto var det nødvendigt at stifte en neutral forening, der kunne drive de to haller - og hvad der ellers må dukke op i fremtiden, som eksempelvis kunstgræsbane, nyt Kom og Træn-fitnesscenter, padeltennis og ikke mindst den nye idrætshal med tilhørende multihal med springfaciliteter ved Søndermarkshallen.

Annonce

Lokalt kraftcenter for idræt, kultur og events

Kigger man i GISKs vedtægter fremgår det, at GISK er en forening med en bestyrelse, der har til formål at drive og udvikle Give Idræts Sundheds- og Kulturcenter (som altså ikke er et sted, men et begreb) med henblik på at stille faciliteter til rådighed for idræt og sundhedsmæssige og kulturelle aktiviteter i giveområdet. Foreningen drives efter overenskomst med Vejle Kommune.

GISK skal udvikles som et lokalt kraftcenter for idræt, kultur og events, der sikrer moderne og attraktive faciliteter for fritidslivet i Give til fordel for nuværende borgere, samt øge muligheden for at tiltrække nye borgere til Give.

Den nye kunstgræsbane med tilhørende goal station er meget snart klar, og dermed er etableringen af det nye fælles idrætscenter kommet godt afsted. Grafik: Vejle Kommmune

Bestyrelsen er GISKs øverste myndighed med syv medlemmer i bestyrelsen. Hvoraf 2 er idrætsrepræsentanter, som er udpeget af idrætsforeningerne i Give. Et medlem repræsenterer Firkløverskolen, og fire medlemmer er valgt på GISKs generalforsamling.

Annonce

9 foreninger er pt. medlemmer af GISK

Lige nu ser bestyrelsen således ud: Christian Christiansen formand, Linda Høgh næstformand, Søren Arvad bestyrelsesmedlem, Søren Skøde Kristensen bestyrelsesmedlem, Annette Breinholt Knudsen idrætsrepræsentant, Kim Stephansen idrætsrepræsentant, Michael Pedersen skolerepræsentant, Johannes Winther 1. suppleant, Peter Madsen 2. suppleant.

Etape 2 indebærer bygningen af en ny idrætshal og en multihal med springfaciliteter, mens etape 3 handler om etablering af nye fodboldbaner på den gamle teglværksgrund. Grafik: Vejle Kommume

Bestyrelsen samarbejder tæt med centerleder Martin Schmidt, der pt. har kontor i Ikærhallen. Han er ansat af GISKs bestyrelse. Udover Martin Schmidt er også Mette Vestergaard fuldtidsansat, ligesom der er to deltidsansatte, samt en håndfuld ungarbejdere.

GISK har i øjeblikket følgende medlemmer under paraplyen: HK Give Fremad, Erhvervsklubben HK Give Fremad, Give Atletklub, Give Badmintonklub, Give Bridgeklub, Give KFUM, Give FDF, Give GIF, Sports Foreningen Give Fremad

Annonce

Serviceorgan for foreningerne

Aktuelle arbejdsopgaver ud over almindelig drift og styring:

- Videreudvikle forretningskonceptet, så man lægger rammen for at servicere byens foreninger bedst muligt.

- Opstart af den nye kunstgræsbane ved Søndermarkshallen.

-Igangsætning af etape 2 mht. det nye idrætscenter, herunder at finde ekstra 10 millioner kroner til projektet. Her er nedsat et sponsorudvalg.

- Tilrettelægge de kommende faser af udvidelsen i tæt samarbejde med Give Udviklingsråd (GUR) og Vejle kommune

- Foranstalte events og arrangementer, der både bidrager til at skabe liv og aktivitet i byen samt løbende generere penge til det nye idrætscenter ved Søndermarkshallen.

GISK afholdt i oktober en stor event med Ulf Pilgaard, der trak de tilladte 250 gæster ind til et rigtig fint foredrag med den folkekære komiker - og dermed var lidt penge i klubkassen til det nye idrætscenter. Foto: Jim Hoff

Som en overordnet vision, der gennemstrømmer GISKs virke, ligger der udtalte ambitioner om, at foreningen i fremtiden via driften skal sikre at være mest muligt til stede i byens idrætsfaciliteter for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne.

Derudover ønsker foreningen også at samarbejde med foreningerne om at skabe aktivitet til fordel for alle. Det kunne eksempelvis være idrætslejre på tværs af foreninger, træner/leder-udvikling på tværs af foreninger og meget mere.

GISK informerer løbende på foreningens hjemmeside om nyheder og events på www.gisk.nu

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Give Avis

Fra minkkaos til hundeeventyr

Give Avis

Corona: Testbil til Give i weekenden

Annonce