Annonce
Give Avis

Klumme: Underligt hvis Vejle Kommune ikke vil kæmpe for GEM!

Give-Egnens Museum er for alvor kommet i sigtekornet hos Slots- og Kulturstyrelsen, der kræver at museet får kommunal økonomisk opbakning i 2-millionersklassen de næste to år, hvis man skal bevare statsanerkendelsen. Fotografik: Jim Hoff
Give Egnens Museum far fået et ultimatum fra Slots- og Kulturstyrelsen,som betyder, at man bliver afhængig af en vis økonomisk goodwill fra Vejle Kommune, hvis man vil oppebære det niveau, man har nu også på sigt. Her kan du læse gæsteskribent Charlotte Wangels fine klumme om problematikkerne set fra en almindelig borgers synspunkt.
Annonce

GIVE: Min verden på Giveegnen startede med et besøg på Give-Egnens Museum. Det var det år min mor tilbagekøbte sit barndomhjem på Rådhusbakken, lige ved siden af Rådhuset. Siden blev rådhuset til bare ”Huset”, og Huset blev et stort aktiv for Give. Ligeledes var sygehuset. Lige så er Give-Egnens Museum. Og skal vi nu ikke passe godt på det?

Give-Egnens Museum er en perle af et sted. Der er store historiske samlinger, som er blevet og bliver passet godt. Der er spændende særudstillinger, koncerter og foredrag, og med den gode stemning der er i huset, kan man bruge mange timer rundt i den permanente udstilling og det aktuelle nye.

Museet bliver brugt af andre museer som inspiration til hvordan deres museum kan fremmes og blive mere publikumsvenligt. Vejle kommune bruger GEM til jobtræning, der kommer 6-7 personer igennem pr år. GEM er arbejdsplads for 10 flexarbejdere.

GEM er udflugtsmål for skoler i en lind strøm.

GEM er Give – Give er GEM!

Det er faktisk ikke så svært at se, at Slots- og Kulturstyrelsen synes rigtig godt om GEM. Staten har lige gjort GEM til ledende museum i et projekt, som omfatter en del andre museer i regionen. Det vil være oplagt at tolke det som et tegn på, at Slots- og Kulturstyrelsen har tillid til GEM og ledelsen.

Charlotte Wangel, klummeskribent

Annonce

Voldsom forringelse uden statsanerkendelse

I en artikel i Vejle Amts Folkeblad, den 5. marts, udtaler kulturudvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen at: ” Give-Egnens Museums fremtid står og falder efter min mening ikke med at museet bevarer sin statsanerkendelse.

Museet og dets arbejde kan godt fortsætte, selv om det ikke længere har en statsanerkendelse.”

Det undrer mig meget, at man kan udtale sig således om en kulturinstitution, især når man sidder i kulturudvalget. Det bør vel være dem som, forhåbentlig af interesse, sidder i kulturudvalget, som kæmper for at kulturtilbud opretholdes og udvikles.

Give-Egnens Museum har i mange år været statsanerkendt museum. Denne status indebærer at man kan opretholde fire fuldtidsstillinger til museumsuddannede.

Altså fagfolk, som ved hvordan, man bedst indsamler, bevarer og formidler vores alles historie, på en kvalificeret og kompetent måde. Sådan noget kan uddannede museumsfolk.

Hvis statsstøtten bortfalder, fordi Vejle kommune ikke økonomisk støtter nok op om GEM, så vil mindst to af de faglige stillinger på museet bortfalde. Og så vil man ikke kunne fortsætte det gode arbejde, med vores arv og med menneskene, i samme grad som nu. Og det er jo ikke fordi, der bliver færre ting at tage sig af i samlingerne.

Annonce

Slots- og Kulturstyrelsen må synes godt om GEM

Jamen, hvad er så en museums-overlevelse uden statsstøtte? Det må undersøges til sammenligning. Derfor ville jeg tage ud og besøge Hjortsvang Museum i Tørring, som fungerer uden statsstøtte. Stor var min forventning til, at man kunne se en forskel! Ja, det kan man så ikke! Ikke nu i hvert fald, for der er vinterlukket på Hjortsvang Museum.

Kunne det være, fordi der ikke er penge til at have folk gående derude i vinterhalvåret? Er det det, vi vil i Give? Tjener det udviklingen i Give bedst at GEM er lukket i vinterhalvåret?

Man tager med den ene hånd og giver med den anden. Men det er faktisk ikke så svært at se, at Slots- og Kulturstyrelsen synes rigtig godt om GEM. Staten har lige gjort GEM til ledende museum i et projekt, som omfatter en del andre museer i regionen.

Det vil være oplagt at tolke det som et tegn på, at Slots- og Kulturstyrelsen har tillid til GEM og ledelsen? Og det er der også god grund til. Den daglige leder Lars Froberg Mortensen er en dygtig og erfaren mand, så ham bør man nok gøre meget for at holde på.

En af de bedste måder at gøre det er at støtte op. Også økonomisk fra kommunens side.

Annonce

Manglende tillid fra kommunen pga. for mange personaleudskiftninger?

Måske har de senere års hurtige udskiftning i de fire fagstillinger på GEM en del af ansvaret for kommunens vaklen.

Der er på GEM hele tiden blevet lavet de opfølgningsplaner, som har været nødvendige, men netop på grund af personaleskift, har det været svært at opfylde dem.

Det kan jo så være med til at mindske tilliden fra kommunens side. Men ret skal være ret! Man kan ikke stille efterfølgerne ansvarlig for dette og hint, som forgængere fik, eller ikke fik lavet. Desuden er det jo kommunen som selv har tilsynet med museet.

Så når den nu giver GEM et par år til at komme op igen, så tør jeg godt garantere tilsynsfolkene kaffe og varme vafler, når de kommer på tilsyn lidt oftere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Give Avis

Dimissionsfest under Guds himmel

Give Avis

Sommerskole i tennis

Give Avis

Genforeningsfest i Riis Bakker

Annonce