Annonce
Give Avis

Naturplejekød gavner både natur og klima

Mange steder omkring Give er enge og overdrev indhegnede, og kreaturer græsser på arealerne. Det er blandt andet langs Odderbæk, Farre Bæk og Rørbæk sø. Arkivfoto
Produktion af oksekød belaster klimaet, men når vi lader koen spise det, som den er skabt til, nemlig græs, går fødevareproduktion og naturpleje op i en højere enhed.
Annonce

GIVE: Mange steder omkring Give er enge og overdrev indhegnet og kreaturer græsser på arealerne. Det er bl.a. langs Odderbæk, Farre bæk, Rørbæk sø med mere. Her græsser først og fremmest kvæg, men også andre drøvtyggere som får og geder.

Kreaturerne er først og fremmest sat på græs på enge og overdrev for at bevare den oprindelige natur på disse arealer, men samtidig med at dyrene græsser, vokser de og kan slagtes, når de har nået en vis alder og størrelse.

Drøvtyggere er indrettet med stærke tænder og 4 maver som kan omsætte det stride græs, tagrør og bark til næring og dermed kan de ernære sig på en helt anden plantevækst, end vi mennesker kan spise.

Når vi lader kreaturerne græsse på naturarealerne sparer vi landbrugsarealer til at dyrke foder, og vi behøver heller ikke købe soja fra fældede regnskovsområder i Sydamerika, med alle de klimaproblemer og omkostninger for oprindelige folk, som denne sojaproduktion er skyld i. Natur arealerne må hverken sprøjtes, gødes eller pløjes og dermed undgår vi forurening af drikkevand og unødig CO2-udledning ved pløjning.

Annonce

Tæt samarbejde mellem landmand og slagteri

Dyrevelfærd og lækkert kød fra naturplejen bliver for det meste slagtet af lokale mindre slagterier, hvor der er et tæt samarbejde mellem landmand og slagteri, som det f.eks. er tilfældet med slagter Sørensen i Videbæk. Medejer af slagteriet Nicolaj Sørensen fortæller: -

-Der er 80 lokale slagterier i Danmark, og det betyder, at kreaturerne ikke skal transporteres ret langt.” Og han fortsætter:” Når man henvender sig til vores slagteri, rådgiver vi kunden ud fra kødets kvalitet i valget om slagtning, udskæring og pølsemageri. Vi har ikke nogen fast udleveringsdato, fordi kødets hængetid er forskelligt. Det skal hverken hænge for kort eller lang tid. Når vi får kødet i hænderne, aftaler vi sammen med landmanden, hvordan de får mest ud af dyret. Det er den service til kunderne vi har skabt vores forretning på.

Når vi lader kreaturerne græsse på naturarealerne sparer vi landbrugsarealer til at dyrke foder, og vi behøver heller ikke købe soja fra fældede regnskovsområder i Sydamerika, med alle de klimaproblemer og omkostninger for oprindelige folk, som denne sojaproduktion er skyld i.

Den danske natur nyder godt af naturplejekød Vi har i Danmark 342 tusind hektar naturareal. Kun ca. 83 tusind af disse hektar bliver naturplejet. Resten er ved at gro til samtidig med at biodiversiteten trues.

Annonce

Bøffer via afgræsning er sagen

Hvis vi satte græssende kvæg på alle arealerne, ville vi kunne producere 200 g oksekød om ugen til 35 % af alle danskere. Hvis vi oven i dette omlægger nogle af de magre og fugtige landbrugsarealer til naturpleje, vil vi kunne producere oksekød til alle danskere udelukkende via afgræsning, samtidig med at vi understøtter vores truede natur og lagrer Co2 i jorden.

I Vejle kommune er ca. halvdelen af alle naturarealer hegnet og bliver afgræsset, så også her er der plads til at øge kødproduktion fra naturplejen.

Hvis der er interesse, er der mulighed for at lave en ny kogræsserforening i Sillesthoved Plantage. Kontakt Britta Edelberg på tlf. 26293865, hvis du vil høre mere.

Kilde: Biolog og naturplejekonsulent Anne Bodil Hald. Uddybende artikler her: http://www.natlan.dk/index.html.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce