Annonce
Give Avis

Ved salg af antenneanlægget: Kreativt borgerforslag kan sende over 5 millioner til foreningslivet

Bestyrelsen i Give Fællesantenneforening har modtaget et interessant forslag fra den lokale borger, Lars Utoft. Han foreslår, at pengene fra et evt. salg af fællesantenneanlægget kommer foreningslivet i Give til gode. Foto: Jim Hoff
Et evt. salg af fællesantenneanlægget i Give kan ifølge Lars Utoft betyde et kæmpe økonomisk boost for foreningslivet og hjælpe det nye idrætscenter godt på vej.

GIVE: Give Fællesantenneforening har inviteret til ordinær generalforsamling i Ikærhallens Cafeteria tirsdag den 9. marts. Her vil bestyrelsens forslag om et salg af antenneanlægget til Stofa igen komme på banen, og det er omkring dette punkt, at en lokal borger, Lars Utoft, har gjort sig nogle spændende tanker.

- Jeg har kigget på tallene og ud fra mine beregninger, kan et salg af antenneanlægget til Stofa eller en anden udbyder gå hen og blive en meget stor gevinst for byen og ikke mindst foreningslivet. Derfor vil jeg fremsætte et forslag, som jeg beder om vil blive behandlet på generalforsamlingen, fortæller Lars Utoft.

Da deadline for indkomne forslag til generalforsamlingen den 9. marts er overskredet håber Lars Utoft på, at hans forslag kan blive behandlet ved en ekstraordinær generalforsamling.

Annonce

Forslaget lyder i oplistet form således:

1. Bestyrelsen får mandat til at sælge antenneforeningens anlæg til Stofa, eller anden køber, til en minimum pris på 4.300.000 kroner. Ifølge vurderingen fra Brix & Kamp vurderes anlægget at have en værdi på 10.721.160 kroner. Derfra skal trækkes de 6.000.000 som Stofa har investeret i anlægget = en samlet her og nu værdi på 4.721.160 kroner.

2. Evt. betaling over 5 år = at køber betaler for grunde og teknik tilhørende foreningen kontant ved overtagelse, og at de tilbudte rabatter udbetales til nedennævnte formål halvårligt, og at brugerne af antenneforeningen betaler deres normale kontingent som hidtil.

3. Det foreslås, at bestyrelsen må/kan nedsætte et forhandlingsudvalg til ovennævnte forhandlinger om dette ønskes, samt at resultatet heraf fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling.

4. For de 75% af provenuet, foreslås det at dette gives som et bidrag til realisering af det igangværende GISK projekt vedrørende opfærelsen af et nyt Kultur- og Idrætshus i samarbejde med kommunen.

5. For de 25% af provenuet foreslås det, at der bliver oprettet en årets leder/forenings/klubpris. Her kan man årligt kan uddele 5 procent af foreningens kapital, dog minimum 40.000 kroner, til en leder, forening eller klub, der har gjort en forskel indenfor Give sogn i året der er gået. Man kan i princippet kalde det Stofa-prisen, om Stofa er køberen, hvorved at de kan opnå en årlig goodwill i lokalområdet.

6. Hvis pkt. 2 ikke kan realiseres, forslås det, at de 75 procent af provenuet kan gives til andre klub, udsmyknings- og foreningsprojekter i Give Sogn.

7. Punkterne 4, 5 og 6 har indvirkning på foreningens punkt 25 stk. 4, som skal tilrettes de nævnte forslag.

Annonce

Kan være med til at styrke byen på flere parametre

Lars Utoft forklarer, at ovennævnte forslag er motiveret af en overbevisning om, at et stærkt idræts- og kulturhus under GISK, samt et stærkt forenings- og klubliv med et godt sammenhold, på den længere bane vil gøre byen endnu stærkere.

- Det vil i positiv grad påvirke bosætningen, huspriserne, trivslen m.m., der klart vil overstige den kortsigtede værdi, som det er at få en lille femårlig rabat på sin antenneforening, pointerer Lars Utoft.

Han vurderer, at forslaget kan være med til at generere 5.000.000 - 6.000.000 kroner til gavn for idrætslivet. Som de fleste ved, er GISK i disse uger og måneder i gang med en stor folkeindsamling, hvor målet er at samle 10 millioner kroner sammen til det nye idrætscenter - og mon ikke man i GISK på den konto vil se på Lars Utofts forslag med stor velvilje og med stor interesse vil følge 'slagets gang' ved fællesantennes kommende generalforsamling.

Rent teknisk beder Lars Utoft om, at forslaget bedes behandlet på generalforsamlingen i et flow, hvor alle indkomne forslag er blevet fremlagt og belyst, inden der skal stemmes om de fremsatte og indkomne forslag.

Forslaget er sendt til bestyrelsen for Give Fællesantenneforening den 24. februar

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce