Annonce
Give Avis

Vil medlemmerne i Give Fællesantenneforening forære anlægget til Stofa?

Debatten om salget af fællesantennen til Stofa fortsætter her via et læsebrev fra Poul Hansen og Henning Nielsen, der argumenterer for deres modvilje mod et salg. Foto: Jim Hoff
Annonce

LÆSERBREV: Vil medlemmerne i Give Fællesantenneforening forære anlægget til Stofa?

Af oplægget til overtagelsen fremgår, at ”betaling” for anlægget kommer i form af rabatter til medlemmerne i op til 5 år. Således kan et medlem opnå mellem 0 kroner og maksimalt 3.000 kroner afhængig af køb hos Stofa i denne 5-års periode.

Denne måde at modtage ”betaling” / uddele egenkapital på er i strid med vedtægterne, som siger: ”Eventuelt overskud (egenkapital), efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer. ”Dvs. uddeling af egenkapitalen kan ikke gøres afhængig af fortsat køb hos Stofa.

Bestyrelsen har på intet tidspunkt oplyst, på hvilket grundlag rabatten er beregnet. Den bogførte værdi af antenneanlægget m.v. er pr. 31. december 2019 kr. 3,4 mio.Denne værdi er opgjort uden hensyntagen tilfremtidig indtjeningspotentiale for eventuel køber.

Det ville være naturligt på forhånd at have indhentet mere end ét købstilbud. Det ville have været rimeligt, at bestyrelsen havde indarbejdet salgstankerne i Årsrapporten 2019 og dermed taget en drøftelserne med medlemmerne på generalforsamlingen 2020.

Alternativt at have afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor eventuelt salg var på dagsordenen inklusiv fremlæggelse af udførlig dokumentation for konsekvenserne af eventuelt salg.

På grundlag af ovenstående anser vi det fremlagte beslutningsgrundlag for værende aldeles ufuldstændigt.På det foreliggende grundlag anser vi det for at være aldeles uforsvarligt at foretage afstemning om eventuelt salg på den berammede ekstraordinære generalforsamling den 27. oktober 2020.

Det har jo i øvrigt ingen hast!

På vegne af flere medlemmer Poul Fink Hansen og Henning Nørgaard Nielsen

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Give Avis

Nyt fra vores egen verden

Give Avis

Mindeord over Ole Westergaard

Annonce