Annonce
Ugeavisen Haderslev

Haderslev Kommune laver plan for fremtidens spildevand

Nu skal det undersøges, hvor meget det vil koste og hvad der skal ske for at dammen og fjorden kan opnå en bedre vandkvalitet. Dansk Svømmeunion, Haderslev Svømmeklub og Haderslev Tri 2000 er nogle af brugerne af dammen til svømmeformål. Foto: Timo Battefeld
Ny spildevandsplan er sendt i høring. Flere kloakker skal renoveres. Håbet er renere vand i Fjord og Dam.
Annonce
Haderslev: Overløb af kloakkerne, når det regner meget, skal begrænses især i Haderslev by.
Antallet af renseanlæg skal reduceres, så rensningen af spildevand forbedres.
Oversvømmelser som følge af klimaforandringer skal håndteres bedre.
Og det skal undersøges, om det er muligt at forbedre vandkvaliteten i Haderslev Fjord og Dam, så det med tiden bliver muligt at bade der.
Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.
Udvalget for Plan og Miljø har sendt en ny spildevandsplan i offentlig høring. Planen er grundlaget for, hvordan man vil håndtere spildevand i kommunen i 2021-2024.
Annonce

Klimaforandringer

Blandt fokusområderne er at reducere antallet af overløb ved større regnskyl, reducere antallet af renseanlæg, håndtere oversvømmelser, der skyldes klimaforandringer og at undersøge vandkvalitet i Haderslev Fjord og Dam.
- Jeg er godt tilfreds med den spildevandsplan, vi nu sender i høring. Vores fokus er at sikre en fornuftig og effektiv rensning af spildevandet, så vi beskytter vores vand- og naturområder. Det gør vi blandt andet ved at have fokus på at begrænse overløb i byerne, hvor især Haderslevs gamle bydel er en udfordring. Vi har allerede reduceret overløb betydeligt, men vi skal gøre det bedre endnu, siger Thomas Vedsted, formand for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune.
Overløb er en form for nødventil, der anvendes, når det regner så kraftigt, at renseanlæggene og kloakkerne får tilført så meget vand på én gang, at de ikke kan følge med. Så ledes spildevandet, der er fortyndet med regnvand, uden om rensesanlægget og ud i fx vandløb eller fjord.
Annonce

Fjord og dam

Derudover kommer der i planperioden en analyse af vandkvaliteten i Haderslev Fjord og Dam og en undersøgelse af, hvilke indsatser der skal til for at forbedre vandkvaliteten så meget, at man i fremtiden kan bade der.
Og så er der ikke mindst fokus på kloakrenoveringer i Haderslev by, hvor arbejdet med planen har vist, at fælleskloakken mange steder kan bevares og forbedres, mens man vil afslutte separering af kloakken i mindre områder. I lyset af klimaforandringerne og badevandsundersøgelserne kan der være behov for at vurdere nogle tiltag yderligere, for at sikre mere helhed og fremtidssikring i løsningerne.
-  Vi har stort fokus på at omkostningseffektivisere, og nedlæggelsen af de små renseanlæg vil give driftsbesparelser. Spildevandet vil blive bedre renset på de store anlæg i bl.a. Haderslev og Vojens, så miljøet vinder også på en centraliseret renseanlægsstruktur. Vores mål er at skabe mere for mindre til gavn for forbrugerne, og det giver den nye spildevandsplan rig mulighed for, siger Thies Mathiasen, bestyrelsesformand i Provas.
Spildevandsplanen er i høring frem til 7. september 2020 og kan findes via Haderslev Kommunes hjemmeside. Når planen er vedtaget, vil den gælde fra 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Fakta om overløb

Siden 2014 har Haderslev Kommune næsten halveret antallet af overløb fra omkring 2000 til 1100 årligt, og med den nye spildevandsplan forventer man at kunne komme tæt på endnu en halvering med 600 overløb om året.

På landsplan ledes omkring 5 procent af spildevandet urenset ud i vandmiljøet. I Haderslev Kommune ligger tallet for udledning af urenset spildevand på 2 procent og kan med den nye spildevandsplan sænkes til 1,6 procent.

Årsagen til overløb kan blandt andet findes i den måde, vi indretter os på, hvor vi befæster flere arealer – det vil sige, at der lægges flere fliser, mere asfalt og bygges flere bygninger. Det betyder, at der skal afledes mere regnvand på steder, hvor regnvandet tidligere sivede ned i jorden.
Et eksempel på, hvordan udfordringen med overløb kan løses, er at lave forsinkelsesbassiner, hvor vandet kan opbevares indtil der er plads i kloakledningerne til at lede det til renseanlægget.

Spildevandsplanen viderefører også centraliseringen af renseanlægsstrukturen, man allerede arbejder med i Haderslev Kommune. En såkaldt teknisk konsolidering, der skal sørge for, at spildevandet bliver renset både bedre og billigere på de store renseanlæg. Planen reducerer antallet af renseanlæg fra 11 til otte i løbet af perioden.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce