Annonce
Hedensted/Juelsminde Avis

Rågeunger i Hedensted er jaget vildt i denne tid

Hedensted Kommune er med hjælp fra lokale jægere i gang med at regulere råger på kommunale arealer. Det sker ved at skyde rågeunger frem til den 15. juni. Arkivfoto
Hvis man som Hedensted-borger undrer sig over, at der i disse dage går jægere rundt på kommunens grønne arealer og skyder mod trætoppene, så er det helt efter bogen, selv om det ser lidt mistænkeligt ud. Der er nemlig tale om den årlige regulering af rågeunger.
Annonce

Hedensted: Rågeunger er jaget vildt i denne tid, hvilket man blandt andet kan se ved Vejlevej i Hedensted, hvor et skilt fra Hedensted Kommune - ved det grønne område tæt på rådhuset - fortæller, at lokale jægere i øjeblikket er i gang med at skyde rågernes afkom.

Reguleringen af rågeunger i dette område er blevet sat i værk på baggrund af naboklager. Rågen er egentlig en fredet fugl i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Fredningen gælder også æg og unger.

Rågeunger uden for reden må dog reguleres i perioden 1. maj - 15. juni efter indhentet dispensation, og det er netop det, som Hedensted Kommune er i gang med lige nu.

"Formålet er at holde rågebestanden på et for alle parter acceptabelt niveau. Bestandsreguleringen foregår ved jagt på rågeunger efter gældende regler, der er fastsat i ”Bekendtgørelse om vildtskader”. Skydningen foretages mellem kl. 7-21 på hverdage og mellem kl. 9-21 i weekender”, står der at læse på skiltet, som er underskrevet af lederen af de kommunale materielgårde, Ole K. Madsen.

Om råger og rågeregulering

Rågen er en kragefugl og har en længde på 45-48 cm.

Råger yngler og overnatter i større eller mindre kolonier. På grund af støjen og deres efterladenskaber er de ikke altid lige populære naboer. Rågen ses også ofte i flokke på marker.

Lovgivningen omkring regulering af råger administreres herhjemme af Naturstyrelsen.

Jægerne må kun skyde på ungerne, hvis de kan se dem. Altså hvis rågeungen sidder på kanten af reden eller på en gren tæt ved reden.

På ikke-kommunal jord er det grundejeren, der afgør, om der på ejendommen skal foretages regulering efter ansøgning. Hvis man ikke selv har jagttegn, kan man kontakte den lokale jagtforening og få en aftale med en jæger. Hvis ejendommen ligger i bymæssig bebyggelse skal der tillige indhentes tilladelse fra politiet.

Hvis man konstaterer råger på kommunale arealer, kan man kontakte Fritid & Fællesskab i Hedensted Kommune.

Annonce

En speciel form for jagt

På teknisk forvaltning i Hedensted Kommune er det Mads Kehlet Munk, der koordinerer de ansøgninger, der skal sendes afsted til Naturstyrelsen i forhold til lovlig regulering af rågeunger på kommunale arealer.

- Vi bevæger os lidt i en gråzone, for jagt på kommunale arealer er jo strengt taget ikke tilladt, men lige når det gælder regulering af råger, så gør vi altså en undtagelse. Når de rykker ind i byområder, som her i Hedensted, så er de til stor gene for deres omgivelser, så det er vigtigt, vi regulerer, så kolonierne ikke bliver for store, siger Mads Kehlet Munk, der ikke kan fortælle, hvor mange rågeunger, der er blevet skudt indtil nu.

- Det samler jeg først op på, når reguleringen slutter 15. juni. Vi skal jo rapportere ind til Naturstyrelsen, hvor mange vi har reguleret i denne ombæring, siger han.

Det er også muligt at regulere voksne fugle i perioden 15. januar - 15. marts, men kun på afgrøder, hvor fuglen forvolder skade, og hvis andre skræmmemidler har været anvendt uden den ønskede effekt.

- Det har vi også forsøgt os med her i Hedensted Kommune, men uden den store succes. Bare du nærmer dig med et kosteskaft, så smutter de. De har en imponerende sans for, hvornår de gør klogt i at forsvinde fra et område, fortæller Mads Kehlet Munk.

Dette skilt ved Vejlevej i Hedensted fortæller, at kommunen i øjeblikket er i gang med at regulere råger på det grønne område overfor rådhuset. Foto: Henrik Dolmer
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce