Annonce
Hedensted/Juelsminde Avis

Tilbage på Christiansborg: Dette vil Kristendemokraterne arbejde for

Birgit Jakobsen. Pressefoto

Læserbrev: Kun 191 stemmer manglede ved sidste folketingsvalg, for at Kristendemokraterne (KD) var repræsenteret på Christiansborg, men det er historie nu, for med Jens Rohdes nylige indmeldelse i partiet, har KD nu igen sin daglige gang på Borgen med Isabella Arendt som partileder og Jens Rohde som politisk ordfører.

Mange nye medlemmer er allerede strømmet til.

Kristendemokraterne er et borgerligt midterparti - ikke nationalkonservativt, som mange partier desværre efterhånden er blevet.

Annonce

KD's vision er en verden, der er runden af den kristne kulturarv og gode danske traditioner, hvor familien og civilsamfundet styrkes, og hvor menneskets værdighed og livets ukrænkelighed er omdrejningspunktet.

I KD har vi fremlagt en 2030-plan, fordi der er brug for en ny investeringsplan, en styrkelse af beskæftigelsen, en gennemgribende prioritering af det offentlige forbrug samt en frisættelse af regioner, kommuner og lokalsamfund.

For eksempel kan nævnes markant flere penge til psykiatrien, en mere decentral styring, som betyder langt mere ansvar til regioner og kommuner, herunder skatteudskrivning til regionerne, så de selv kan prioritere deres sundhedsopgaver, og ligeledes fjernelse af serviceloftet i kommunerne.

Folkeskolerne skal sættes fri og være selvstyrende, og friskoler, efterskoler og højskoler skal tilgodeses økonomisk.


Vi vil øge arbejdsudbuddet med udenlandsk arbejdskraft, øge rummeligheden på arbejdsmarkedet og sætte skatten ned på arbejde.

Birgit Jakobsen


Vi vil øge arbejdsudbuddet med udenlandsk arbejdskraft, øge rummeligheden på arbejdsmarkedet og sætte skatten ned på arbejde.

For familierne vil vi tilbyde par- og forældrerådgivning, valgfrihed og bedre normeringer på dagpasningsområdet samt tilskud til hjemmepasning.

Desuden ønsker KD en fast, fair og menneskelig integrations- og udlændingepolitik. Alle mennesker har værdi uanset deres baggrund, og der skal være balance mellem krav og omsorg.

Danmark bør tage omkring 1000 flygtninge årligt, og der skal etableres et fælles ordning for asylbehandling i EU. Vi står fast på åndsfrihed og retten til at tænke, tro og tale frit.

Ubalancen i klimaet er en kæmpe udfordring. Derfor skal der investeres yderligere i klimafonden, og KD vil arbejde for en grøn omstilling i samarbejde med erhvervslivet og forskningen.

Det er vigtigt, at beslutninger træffes på viden og ikke på fordomme.

Det var nogle af emnerne fra den 48 sider lange 2030-plan, men resten kan læses på www.kd.dk

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Hedensted/Juelsminde Avis

Replik: Det er en myte, som politiske modstandere vil pådutte Nye Borgerlige, at vi ønsker at fjerne ydelserne fra de ældre

Annonce