Annonce
Hedensted/Juelsminde Avis

Vital vej er spærret - men der er ikke tale om vejarbejde

Kommunen afprøver frem til 28. april afspærring af Bytorvet i Hedensted som et led i planerne for udvikling af en mere attraktiv bymidte. Foto: Mads Dalegaard
I disse dage inviteres borgerne i Hedensted ind i det maskinrum, hvor en ny plan for midtbyen bliver lavet. Det sker i form af en række åbne værksteder om emnet på og ved Brdr. Michaelsens Torv.

Hedensted: Vejen Bytorvet foran Superbrugsen i Hedensted er i disse dage spærret for trafik på en strækning fra Fit & Sund til p-pladsen ved Mr. Carsten. Skilte ved vejspærringen fortæller, at strækningen vil være lukket frem til 28. april.

Vejarbejde, tænker de fleste nok, men det er ingenlunde tilfældet.

I stedet handler det om, at Hedensted Kommune i samarbejde med firmaet Arkitema inviterer alle interesserede borgere og øvrige aktører til ”Åbent Værksted-dage”, hvor man håber på rigtig mange input fra borgerne til den foreløbige midtbyplan for Hedensted.

Annonce

Det sker i form af temamøder, workshops og debat på Brdr. Michaelsens Torv og i Fit & Sund.

Forsøg med trafikflow

Mandag handler et temamøde om omdannelse af Bytorvet. Herunder det at skabe et andet trafikflow omkring torvet, hvilket den midlertidige afspærring er med til at signalere. Der er dog stadig god mulighed for at køre ind på SuperBrugsens parkeringsplads, selv om en del af vejen er spærret af.

- For at kunne træffe de endelige beslutninger i midtbyplanen er det nødvendigt at undersøge nogle indsatser nærmere. Eksempelvis effekten af byrumsmøbler og ændringer i trafikflowet, herunder en midlertidig fredeliggørelse af bymidten. Det er ikke for at lægge op til en permanent spærring af vejen, men mere for at gøre det trygt at færdes på Bytorvet i forbindelse med de åbne værksteder. Det handler også for at registrere, hvad en eventuel større omlægning af Bytorvet kunne have konsekvenser for trafikken i området, siger udviklingskonsulent i Hedensted Kommune, Anne-Mette Agermark.

- Man kunne kalde testen den sidste trykprøvning, inden planen lander på politikernes bord. Her er det naturligvis vigtigt med input fra borgerne omkring, hvad de kan bakke op om, og hvad de måske synes er knap så gode idéer, siger Anne-Mette Agermark.

Annonce

Uddeler med på forsøg

Folkebladet tog en snak med uddeler i SuperBrugsen i Hedensted, Søren Bach, på den afspærrede del af vejen.

- Vi er helt med på det her forsøg. Som jeg forstår det, så handler det om at undersøge, hvordan trafikken arter sig i byen, idet man laver en sådan fredeliggørelse af Bytorvet. Skulle det gå hen og blive en permanent løsning, så bliver vores p-plads forhold selvsagt udfordret. Ved de midterste p-pladser har vi således måttet sløjfe nogle pladser for at sikre passage under forsøget, der set med vores briller helst ikke må blive permanent, siger Søren Bach.

Annonce

Flere parkeringspladser

Han er dog helt med på, at man godt kan udnytte Bytorvets kvadratmeter noget bedre.

- På den del af torvet, der ofte bare er helt mennesketomt, kunne man med fordel etablere nogle flere parkeringspladser eksempelvis, siger han.

En af SuperBrugsens kunder denne onsdag formiddag var Charlotte Kjærsgaard fra Lindved. Hun følte sig ikke generet af vejspærringen.


På den del af torvet, der ofte bare er helt mennesketomt kunne man med fordel etablere nogle flere parkeringspladser eksempelvis.

Søren Bach, uddeler i SuperBrugsen i Hedensted


- Der er helt sikkert en god grund til det. De folk, der arbejder med det her, vil jo kun os borgere det bedste, så det er helt fint med mig, at bytorv-vejen er delvist spærret af, siger hun.

Udvikling af bymidten i Hedensted

I mange år har der været et ønske om at udvikle bymidten i Hedensted. Ambitionen er at gøre bymidten mere attraktiv at opholde sig i, give bedre muligheder for aktiviteter for alle aldersgrupper og løse nogle af de udfordringer, der er med byens kringlede infrastruktur.

I 2020 blev der nedsat en udviklingsgruppe, der skulle hjælpe kommunen med en ny midtbyplan. Den nye plan skal være klar til sommeren 2021.

I 2020 blev der oprettet en såkaldt BID-gruppe, der består af foreninger, forretninger, borgere og andre aktører, der samarbejder om konkrete tiltag. Indtil videre er tunnelen under jernbanen blevet forskønnet, der er lavet en skattejagt og en plakat foruden byrumsmøbler med beplantning, og som noget helt nyt asfaltbelægning i Trykkeriparken til skatere og basketballspillere med flere.

Uddeleren i SuperBrugsen i Hedensted, Søren Bach, har ikke noget imod, at kommunen forsøger sig med en vejafspærring på Bytorvet, når blot der ikke bliver tale om en permanent ting. Foto: Mads Dalegaard
Charlotte Kjærsgaard fra Lindved følte sig ikke generet af vejspærringen på Bytorvet i Hedensted. Foto: Mads Dalegaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Hedensted/Juelsminde Avis

70-årige Inger har klædt de kendte og rige på i flere årtier: Folk kører gerne langt for designerens råd

Annonce